Hoe kan ik opdrachten of cursisten afzonderlijk bekijken in de Cijferlijst?

Met Cijferlijst: Individuele weergave kunnen cursusleiders één cursist en éém opdracht tegelijk beoordelen. Met deze Cijferlijst-weergave, die volledig toegankelijk is voor schermlezers, kunnen cursusleiders sorteren op sectie en opdracht. De weergave bevat veel van de instellingen die beschikbaar zijn in de Cijferlijst. Beleid voor te laat inleveren, beleid voor posten en sommige sorteer- en filteropties worden momenteel niet ondersteund in de Individuele weergave.

Net zoals alle Cijferlijst-tabbladen is Individuele weergave persistent. Nadat je de Cijferlijst hebt ingesteld op Individuele weergave, zal de Cijferlijst altijd als Individuele weergave worden getoond totdat deze wordt ingesteld op een andere weergave.

Opmerking: Als je cursus meerdere beoordelaars heeft, worden na het openen van de Cijferlijst alle daarin opgenomen gegevens opgeslagen in de browser totdat de pagina wordt vernieuwd. Cijfers worden niet dynamisch bijgewerkt met wijzigingen die door andere beoordelaars in de Cijferlijst of SpeedGrader zijn aangebracht.

Cijferlijst openen

Cijferlijst openen

Klik in de Cursusnavigatie op de link Cijfers (Grades).

Overschakelen naar individuele cijferlijst

Overschakelen naar individuele cijferlijst

Klik op het menu Cijferlijst (Gradebook) [1] en klik vervolgens op de link Individuele Cijferlijst (Individual Gradebook) [2].

Sectie selecteren

Sectie selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Een sectie selecteren (Select a section) de sectie die je wilt bekijken.

Beoordelingsperiode selecteren

Beoordelingsperiode selecteren

Wanneer Meerdere beoordelingsperioden zijn ingeschakeld in een cursus, selecteer je de beoordelingsperiode die je wilt bekijken in de vervolgkeuzelijst Een beoordelingsperiode selecteren (Select a Grading Period).

Opmerking: Je kunt alleen cijfers beheren voor opdrachten in een huidige of toekomstige beoordelingsperiode. Nadat de sluitingsdatum voor een beoordelingsperiode is gepasseerd, kun je geen cijfers meer voor die periode bewerken.

Opdrachten sorteren

Opdrachten sorteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Opdrachten sorteren (Sort assignments) [1] hoe de opdrachten moeten worden gesorteerd. Je kunt sorteren op opdrachtgroep en positie [2], alfabetisch [3] of op inleverdatum [4.

Cijferlijstinstellingen selecteren

Cijferlijstinstellingen selecteren

Selecteer de instellingen die je wilt weergeven in de Cijferlijst: Individuele weergave.

Om niet-beoordeelde opdrachten een 0 als cijfer te geven, schakel je het selectievakje Niet-beoordeelde opdrachten behandelen als 0 (Treat Ungraded Assignments as 0) [1] in.

Om de namen van cursisten te verbergen, schakel je het selectievakje Cursistennamen verbergen (Hide Student Names) [2] in. Om voltooide inschrijvingen weer te geven, schakel je het selectievakje Voltooide inschrijvingen tonen (Show Concluded Enrollments) [3] in.

Om de Kolom Aantekeningen in de sectie met cursisteninformatie weer te geven, schakel je het selectievakje Aantekeningen tonen in cursistinfo (Show Notes in Student Info) [4] in. Om de totalen weer te geven als punten in plaats van percentage, schakel je het selectievakje Totalen weergeven als punten op de pagina met cijfers van de cursist (Show Totals as Points on Student Grade Page) [5] in.

 Opmerkingen:

  • De optie Niet-beoordeelde opdrachten behandelen als 0 (Treat Ungraded Assignments as 0) is mogelijk niet beschikbaar als er meerdere beoordelingsperioden zijn ingeschakeld
  • De optie Totalen weergeven als punten op de pagina met cijfers van de cursist (Show Totals as Points on Student Grade Page) is alleen beschikbaar als je niet-gewogen opdrachtgroepen in je cursus hebt
Extra instellingen weergeven

Je kunt ook extra Cijferlijstinstellingen selecteren door op de corresponderende knop te klikken:

Om scores in een CSV-bestand te downloaden, klik je op de knop Download Current Scores (Huidige scores downloaden) [1].

Om scores in een CSV-bestand te uploaden, klik je op de knop Upload Scores (Scores uploaden) [2].

Om de geschiedenis van wijzigingen in de beoordeling te zien, klik je op de link Cijferlijstgeschiedenis weergeven (View Gradebook History) [3].

Cursist selecteren

Cursist selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Een cursist selecteren (Select a student) [1] de naam van de cursist waarvan je de informatie wilt bekijken. Als je vanaf de eerste cursist alle cursisten in je cursus of sectie wilt bekijken, klik je op de knop Volgende cursist (Next Student) [2]. Om terug te keren naar de vorige cursist, klik je op de knop Vorige cursist (Previous Student) [3].

De namen van de cursisten worden gesorteerd op achternaam en worden weergegeven op basis van je sectievoorkeur in de vervolgkeuzelijst Algemene instellingen (Global Settings).

Opdracht selecteren

Opdracht selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Een opdracht selecteren (Select an assignment) [1] de opdracht van de cursist die je wilt bekijken. Als je de eerste opdracht in je cursus wilt bekijken, klik je op de knop Volgende opdracht (Next Assignment) [2]. Als je de vorige opdracht wilt bekijken, klik je op de knop Vorige opdracht (Previous Assignment) [3].

De opdrachten worden weergegeven op basis van je sorteervoorkeur in de vervolgkeuzelijst Algemene instellingen (Global Settings).

Cijferlijstinformatie bekijken

Cijferlijstinformatie bekijken

Nadat je een cursist selecteren en opdracht hebt geselecteerd, worden in de secties Beoordelingen (Grading), Cursistgegevens (Student Information) en Opdrachtgegevens (Assignment Information) alle bijbehorende inhoud weergegeven. Schuif omlaag op de pagina om elk van deze secties te bekijken. Je kunt op elk gewenst moment terugkeren naar de Cijferlijstinstellingen om instellingen te verbergen en weer te geven.

In de sectie Beoordeling kun je het cijfer voor de geselecteerde cursist en opdracht beheren.

Om het cijfer van een cursist te veranderen, voer je het cijfer in het veld Cijfer (Grade) [1] in. Om vrijstelling van de opdracht te geven, schakel je het selectievakje Deze opdracht vrijstellen voor de geselecteerde cursist (Excuse This Assignment for the Selected Student) [2] in.

Klik op de knop Inleveringsgegevens (Submission Details) [3] om de details van de inlevering te bekijken.

Inleveringsgegevens bekijken

Inleveringsgegevens bekijken

De pagina Inleveringsgegevens toont het opdrachtcijfer [1], de inleveringsdatum en tijd [2] en eventuele ingeleverde bestanden [3]. Klik op de link Meer details in SpeedGrader (More details in the SpeedGrader) [4] om meer details te bekijken.

Om het cijfer te veranderen, voer je het cijfer in het veld Cijfer in en klik je op de knop Cijfer updaten (Update Grade) [5].

Om een opmerking voor de cursist toe te voegen, voer je de opmerking in het veld Een opmerking toevoegen (Add a comment) [6] in en klik je op de knop Opmerking posten (Post Comment) [7].

Cursistinformatie weergeven

Cursistinformatie weergeven

De sectie Cursistinformatie toont de naam van de cursist [1], de secundaire ID [2] en de cursussecties [3]. Klik op de naam van de cursist om de pagina Cijfers van de cursist te openen.

Als de optie Aantekeningen tonen in cursistinfo is geselecteerd in de Algemene instellingen, zal de sectie Cursistinformatie ook het veld Aantekeningen (Notes) [4] weergeven.

In de tabel Cijfers [5] kun je de cijfers voor elke opdrachtgroep bekijken. Wanneer beoordelingsperioden worden gewogen en de optie Alle beoordelingsperioden is geselecteerd, wordt voor de sectie Cijfers het gewicht van elke beoordelingsperiode weergegeven.

De tabel Cijfers toont ook het eindcijfer van de cursist [6]. Het eindcijfer is mogelijk niet beschikbaar als er meerdere beoordelingsperioden zijn ingeschakeld.

Opdrachtinformatie bekijken

Opdrachtinformatie bekijken

In de sectie Opdrachtinformatie kun je instellingen beheren en informatie bekijken voor de volledige opdracht.

Klik op de naam van de opdracht [1] om de pagina met de opdrachtdetails te openen. Om de opdracht in SpeedGrader te openen, klik je op de link Deze opdracht in SpeedGrader weergeven (See this assignment in SpeedGrader) [2].

Om alle opdrachten te downloaden, klik je op de knop Alle opdrachten downloaden (Download all submissions) [3].

Je kunt ook de inleveringstypen zien die voor de opdracht zijn ingeschakeld [4], het aantal beoordeelde inleveringen [5], het aantal mogelijke punten [6], de gemiddelde score [7], de hoogste score [8] en de laagste score [9].

Om een bericht te verzenden aan cursisten die aan specifieke criteria voldoen, klik je op de knop Bericht verzenden aan cursisten die (Message Students who) [10].

Om een standaardcijfer voor de opdracht in te stellen, klik je op de knop Standaardcijfer instellen (Set default grade) [11]. Om de cijfers voor de opdracht bij te stellen, klik je op de knop Cijfers bijstellen (Curve Grades) [12].

Opmerking: De knop Bericht verzenden aan cursisten die, zal niet verschijnen als je een anonieme opdracht bekijkt.

Naar traditionele cijferlijst overschakelen

Naar traditionele cijferlijst overschakelen

Om naar de traditionele cijferlijst over te schakelen, klik je op de vervolgkeuzelijst Cijferlijst (Gradebook) [1] en selecteer je de optie Traditionele Cijferlijst (Traditional Gradebook) [2].