Hoe gebruik ik de Cijferlijst?

Met behulp van de Cijferlijst kunnen cursusleiders eenvoudig cijfers voor cursisten bekijken en invoeren. Afhankelijk van het weergavetype voor cijfers kunnen cijfers voor elke opdracht worden weergegeven als een punt, een percentage, voltooid of niet-voltooid, GPA-schaal of als een beoordeling in lettervorm.

Alleen beoordeelde opdrachten, beoordeelde discussies, beoordeelde toetsen en beoordeelde enquêtes die zijn gepubliceerd, worden in de Cijferlijst weergegeven. Niet-beoordeelde opdrachten worden niet opgenomen.

De standaardweergave in de Cijferlijst is om alle cursisten tegelijk te tonen, maar je kunt cursisten ook individueel weergeven met de Cijferlijst: Individuele weergave. De Individuele weergave ondersteunt momenteel echter niet alle instellingen en opties van de Cijferlijst.

De volgende toetsenbordsneltoetsen worden in de Cijferlijst ondersteund:

  • S: Raster sorteren op de huidige geselecteerde kolom. Kolommen met Cursistennamen en Opmerkingen worden alfabetisch gesorteerd. Andere kolommen worden op cijfer (laag naar hoog) gesorteerd.
  • M: Menu openen voor de huidige geselecteerde kolom.
  • Esc: Menu sluiten voor de huidige geselecteerde kolom.
  • G: Pagina met Opdrachtdetails openen voor de huidige geselecteerde opdracht.
  • C: Cijferlijstcel openen voor de huidige geselecteerde opdracht.

Meer informatie over de Cijferlijst.

Opmerking: Als je cursus meerdere beoordelaars heeft, worden na het openen van de Cijferlijst alle daarin opgenomen gegevens opgeslagen in de browser totdat de pagina wordt vernieuwd. Cijfers worden niet dynamisch bijgewerkt met wijzigingen die door andere beoordelaars in de Cijferlijst of in SpeedGrader zijn aangebracht.

Cijfers openen

Cijfers openen

Klik op de link Cijfers (Grades) in Cursusnavigatie.

Cijferlijst bekijken

De Cijferlijst bevat algemene sorteeropties en instellingen die je kunt gebruiken om je cijferlijst [1], cursistgegevens [2] en opdrachtgegevens [3] te ordenen.

De pagina Cijferlijst ondersteunt toetsenbordsneltoetsen. Om het menu met toetsenbordsneltoetsen weer te geven, klik je op het toetsenbord pictogram [4] of je drukt de toetsen Shift+vraagteken tegelijk in.

Cijferlijstmenu bekijken

Cijferlijstmenu bekijken

Met de Traditionele cijferlijst kun je alle cursisten, opdrachten en cijfers bekijken. In het Cijferlijstmenu kun je ook omschakelen tussen de verschillende opties die beschikbaar zijn:

Cijferlijst Leren beheersen (Learning Mastery Gradebook) [1] toont de Cijferlijst voor het beheersen van de vakken. Hiermee worden de leerdoelnormen beoordeeld die in de Canvas-cursussen worden gebruikt. Deze cijferlijst is een functieoptie op cursusniveau.

Met de Individuele cijferlijst (Individual Gradebook) [2] kun je één cursist en één opdracht afzonderlijk beoordelen. Deze lijst is volledig toegankelijk voor schermlezers. Individuele weergave ondersteunt momenteel geen instellingen en opties van de Cijferlijst.

Cijferlijstgeschiedenis (Gradebook History) [3] toont de pagina Cijferlijstgeschiedenis die de recente cijferwijzigingen in de cursus vastlegt op basis van cursist, beoordelaar, opdracht en datum.

Je kunt op ieder gewenst moment tussen de cijferlijsten omschakelen.

Weergave-opties voor Cijferlijst bekijken

Weergave-opties voor Cijferlijst bekijken

Het Weergavemenu maakt het mogelijk om de Cijferlijst te filteren en sorteren op basis van diverse weergave-opties:

Opmerking: Als de opties Niet-beoordeeld als 0 weergeven en Namen van cursisten splitsen niet in je Cijferlijst worden getoond, zijn deze opties niet door je instituut ingeschakeld.

Actiemenu bekijken

Actiemenu bekijken

Met het Actiemenu kun je de cijfers synchroniseren met het studentinformatiesysteem (SIS) van je instituut, indien van toepassing [1].

Als je grotere aantallen cursistcijfers in de Cijferlijst wilt beheren, kun je ook cijfers importeren [2] en cijfers exporteren [3].

Opmerking: Momenteel bevat het Cijferlijst CSV-exportbestand alle Cijferlijstgegevens, ongeacht de ingeschakelde filter- of sorteeropties.

 

Cursisten zoeken

Standaard toont de Cijferlijst alle actieve cursisten. Om cursisten op naam of SIS-ID te zoeken, voer je de zoekopdracht in het veld Cursisten zoeken in. De cijferlijst filtert automatisch de resultaten terwijl je typt.

Het veld Cursisten zoeken biedt de mogelijkheid om meerdere cursistnamen tegelijk te filteren.

Het veld Cursisten zoeken heeft ook Voltooide en Inactieve inschrijvingsopties. Als de Voltooide of Inactieve inschrijvingsopties als filters worden geselecteerd, zullen er geen Voltooide of Inactieve inschrijvingen in de Cijferlijst worden weergegeven.

Opmerking: Zoekresultaten met cursistnamen tonen secundaire informatie als meerdere cursisten in de cursus dezelfde naam hebben.

Opdrachten zoeken

Standaard toont de Cijferlijst alle opdrachten. Je kunt naar opdrachten zoeken door een opdrachtnaam in het veld Opdrachten zoeken in te voeren. De cijferlijst filtert automatisch de resultaten terwijl je typt.

Het veld Opdrachten zoeken biedt de mogelijkheid om meerdere opdrachtnamen tegelijk te filteren.

Bij het selecteren van een opdracht wordt de opdracht in een kolom zo dicht mogelijk bij de cursistnaam weergegeven. Als meerdere opdrachten worden geselecteerd, worden de opdrachtkolommen weergegeven in de omgekeerde volgorde als waarin ze zijn geselecteerd.

Cijferlijstinstellingen bekijken

De Cijferlijstinstellingen maken het mogelijk om Beleid voor te laat inleveren of Overschrijving eindcijfer in je cursus toe te passen.

Beleid voor te laat inleveren bekijken

Beleid voor te laat inleveren bekijken

Met het tabblad Beleid voor te laat inleveren, kun je het beleid voor te laat inleveren in je cursus toepassen.

Het Beleid voor ontbrekende inlevering maakt het mogelijk om automatisch een cijfer toe te kennen voor inleveringen die als Ontbrekend [1] zijn aangeduid. Een inlevering wordt als ontbrekend aangeduid als de inleverdatum is verstreken en de opdracht niet is ingeleverd.

Het Beleid voor te laat inleveren maakt het mogelijk om automatisch een gedefinieerde sanctie toe te passen met een status van Te laat [2]. Een inlevering wordt als Te laat aangeduid wanneer deze na het verstrijken van de inleverdatum wordt ingeleverd. Bovendien kun je een drempel definiëren waaronder een cursist geen score meer krijgt, ongeacht hoe laat de inlevering plaatsvindt.

Beleid voor posten van cijfers bekijken

Beleid voor posten van cijfers bekijken

Het tabblad Beleid voor posten van cijfers maakt het mogelijk om het beleid voor het posten van cijfers voor je cursus te veranderen.

Om automatisch cijfers te posten en deze zichtbaar te maken voor de cursisten zodra ze worden ingevoerd, selecteer je de optie Automatisch cijfers posten (Automatically Post Grades) [1]. Als standaard staat het beleid voor posten op Automatisch cijfers posten.

Om de cijfers als standaard te verbergen en handmatig te kiezen wanneer de cijfers worden gepost en deze zichtbaar worden gemaakt voor de cursisten, selecteer je de optie Handmatig cijfers posten (Manually Post Grades) [2].

Opmerking: Cijfers voor anonieme of gemodereerde opdrachten moeten handmatig worden gepost. Het verbergen van de cijfers van gemodereerde opdrachten kan niet worden opgeheven totdat de eindcijfers zijn gepost.

Geavanceerde instellingen bekijken

Geavanceerde instellingen bekijken

Het tabblad Geavanceerd maakt het mogelijk om een Overschrijving eindcijfer in je cursus [1] toe te passen. Indien ingeschakeld kun je voor een cursist handmatig een eindcijfer invoeren dat afwijkt van het cijfer dat door Canvas automatisch wordt berekend [2].

Kolom van cursistennamen bekijken

Kolom van cursistennamen bekijken

De kolom van Cursistennamen toont de naam van elke cursist en mogelijk ook de secundaire ID, indien dit is ingeschakeld. Je kunt de aanwijzer boven de kop van de kolom houden en dan zie je het menu Cursistennamen [1] met de volgende opties:

Als je de pagina Cijfers (Grades) van een cursist wilt bekijken, klik je op de naam van die cursist.

Testcursist weergeven

Testcursist weergeven

Als je de Cursistweergave hebt ingeschakeld in Cursusinstellingen, wordt de testcursist aan het einde van de Cijferlijst weergegeven en wordt deze automatisch toegevoegd aan elke sectie van je cursus. Testcursistgegevens worden niet meegenomen in cursusanalyses.

Als je de testcursist definitief wilt verwijderen, moet je de testcursist verwijderen uit je sectie-inschrijvingen in Cursusinstellingen.

Opdrachtkolom bekijken

Opdrachten bekijken

Elke kolom in de Cijferlijst staat voor een gepubliceerde opdracht in de pagina Opdrachten. Elke kolom bevat de naam van de opdracht, het puntentotaal en het cijfer van elke cursist.

Klik op de naam van de opdracht [1] om de opdracht te bekijken.

Voor elke opdracht kun je de aanwijzer boven de kop van de kolom houden en dan zie je het menu Opdracht [2] met de volgende opties:

Pictogrammen en kleuren geven opdrachten en statussen van inleveringen binnen Canvas aan, waaronder gedifferentieerde opdrachten, beoordelingsperioden en Leertrajecten.

Kolommen toevoegen

Opdrachtkolommen worden automatisch toegevoegd telkens wanneer je opdrachten, beoordeelde discussies en beoordeelde toetsen en enquêtes maakt en publiceert. Er wordt ook automatisch een kolom toegevoegd voor de tool Aanwezigheid.

Je kunt handmatig een kolom toevoegen als onderdeel van het importeren van cijfers in de Cijferlijst. Opdrachten die in het CSV-bestand worden geïmporteerd, worden echter automatisch gepubliceerd.

Je kunt ook Geen inlevering- of Op papier-opdrachten maken om toe te voegen aan de Cijferlijst voor handmatige beoordeling.

Cijfers invoeren

Wanneer cijfers worden ingevoerd, toont de Cijferlijst een raster en markering over de rij en kolom voor een betere oriëntering.

Om cijfers in te voeren, typ je het cijfer zoals ondersteund door het type opdracht rechtstreeks in de Cijferlijstcel [1].

Je kunt ook cijfers invoeren en de inleveringsstatus wijzigen door het pictogram Cijferlijstcel [2] aan te klikken.

 

Cijferlijstcel bekijken

Cijferlijstcel bekijken

De Cijferlijstcel maakt het mogelijk om cijfers in te voeren of te bewerken [1], de status van een inlevering te veranderen [2], en opmerkingen achter te laten voor de cursist [3].

Opdrachtgroepen en totaalkolom weergeven

De in de Cijferlijst weergegeven opdrachtgroepen komen overeen met de opdrachtgroepen die zijn gemaakt op de pagina Opdrachten [1].

Als je opdrachtgroepen gewogen zijn, wordt het gewogen cijfer onder de naam van de groep [2] weergegeven. Gewichten van opdrachtgroepen zijn opgenomen in het totaalcijfer. Het door de cursisten behaalde opdrachtcijfer wordt vermenigvuldigd met het gewicht van de opdrachtgroep.

De totaalcijfers van de opdrachtgroepen worden berekend in de totaalkolom van de Cijferlijst [3]. Je kunt de aanwijzer boven de kop van de kolom houden om het menu van de totaalkolom [4] te zien waarmee je op cijfer kunt sorteren en de totaalkolom naar het begin van de Cijferlijst kunt verplaatsen. Aanvullend, als je opdrachtgroepen niet worden gewogen, kun je de totalen weergeven als een puntwaarde in plaats van als een percentage.