Hoe kan ik mijn cursisten extra tijd geven nadat ik een geklokte toets heb gepubliceerd?

Als je een tijdslimiet voor je toets hebt ingesteld, kun je extra tijd voor toegang tot de toets instellen. Als de cursist de toets nog niet heeft gemaakt, wordt de extra tijd opgeteld bij de eerste en alle volgende pogingen van de cursist. Meer informatie over het beheren van extra pogingen.

Als een cursist de toets aan het maken is terwijl jij de pagina Toets modereren hebt geopend, kun je de huidige tijd voor het maken van de toets verlengen. Je kunt aangeven met hoeveel minuten je de toets wilt verlengen en of je die minuten wilt toevoegen aan de huidige tijd of aan de huidige (geplande) eindtijd.

Opmerking:

  • Een toets moet gepubliceerd zijn om deze te kunnen modereren. Als je de opties voor modereren wilt instellen voordat je cursisten tot de toets toelaat, stel de datum Beschikbaar vanaf voor de toets dan in op een toekomstige datum en publiceer vervolgens de toets. Je cursisten krijgen geen melding voor een niet-beschikbare toets. Nadat je tijdopties hebt ingesteld, kun je de publicatie van de toets ongedaan maken om je wijzigingen op te slaan. Vervolgens kun je verdergaan met het bewerken van de toets voordat je deze weer toegankelijk maakt voor je cursisten.
  • Wanneer je een toets modereert blijven de beschikbaarheidsdatums van de toets gelden. Als de Tot-datum verstrijkt wanneer een cursist de toets met extra tijd doet, wordt de toetst automatisch ingediend, ook als de verlenging van de cursist nog niet om is.
  • Je kunt een huidige poging met maximaal 1440 minuten (24 uur) verlengen.
  • Als je een cursist extra tijd geeft terwijl deze aan een toets met een vastgestelde beschikbaarheidsdatum en -tijd werkt, is de inlevertijd die wordt getoond later dan de geselecteerde beschikbaarheidstijd.

Toetsen openen

Toetsen openen

Klik in de cursusnavigatie op de link Quizzen (Quizzes).

Toets openen

Toets openen

Klik op de naam van de toets.

Deze toets modereren

Deze toets modereren

Klik op de link Deze toets modereren (Moderate This Quiz).

Toets modereren

Als je een toets voor één cursist wilt modereren, zoek je de cursist en klik je op Bewerken (Edit) [1]. Je kunt ook cursisten in je cursus filteren met behulp van het veld Personen zoeken (Search People) [2].

Toets modereren voor meerdere cursisten

Als je meerdere cursisten wilt selecteren, schakel je het selectievakje [1] naast elke gewenste naam in. Schakel het bovenste selectievakje [2] in als je alle cursisten wilt selecteren. Klik op de knop Verlengingen wijzigen voor [#] geselecteerde cursisten (Change Extensions for [#] Selected Students) [3].

Extra tijd voor poging toevoegen

Extra tijd voor poging toevoegen

Typ het aantal extra minuten in het veld Extra tijd voor iedere poging (Extra Time on Every Attempt). Extra tijd kan alleen in stappen van hele minuten worden toegevoegd.

Als je tijd voor meerdere cursisten toevoegt, wordt in het vak Meer tijd voor cursist de extra tijd toegepast voor alle geselecteerde cursisten.

Als de cursist de toets nog niet heeft gemaakt, wordt de extra tijd opgeteld bij de eerste en alle volgende pogingen van de cursist. Meer informatie over het beheren van extra pogingen.

Opmerkingen:

  • Het veld Extra tijd bij elke poging (Extra Time on Every Attempt) wordt alleen weergegeven voor toetsten met tijdslimiet.
  • Wanneer je een toets modereert blijven de beschikbaarheidsdatums van de toets gelden. Als de Tot-datum verstrijkt wanneer een cursist de toets met extra tijd doet, wordt de toetst automatisch ingediend, ook als de verlenging van de cursist nog niet om is.

Extra tijd voor huidige poging toevoegen

Als een cursist de toets aan het maken is terwijl jij de pagina Toets modereren hebt geopend, kun je de huidige tijd voor het maken van de toets verlengen.

Voor huidige pogingen wordt de resterende tijd weergegeven naast een klokpictogram.

Klik op het klokpictogram als je de tijd voor de toets wilt verlengen.

Opmerking: Je kunt maar voor één toetspoging tegelijk de tijd verlengen.

Toetstijd verlengen

Toetstijd verlengen

Canvas laat zien hoe laat de toets begon en hoe laat deze volgens planning eindigt.

Toetstijd verlengen

Vul in het veld Minuten (Minutes) [1] het aantal extra minuten in dat je de cursist voor de huidige toetspoging wilt geven. Je kunt een huidige poging met maximaal 1440 minuten (24 uur) verlengen.

In de vervolgkeuzelijst voor tijd [2] kun je aangeven of je die minuten wilt toevoegen aan de huidige tijd of aan de huidige (geplande) eindtijd.

Als je de toets wilt beëindigen uitgaande van de huidige tijd, selecteer je Nu (Now) in de vervolgkeuzelijst.

  • Een voorbeeld. Stel een cursist begon aan een toets van 20 minuten om 11.30 uur. Het einde van de toets is dan ingesteld op 11.50 uur. Je hebt het modereren van deze toets om 11.40 uur op je genomen, wat betekent dat er al 10 minuten verstreken zijn. Maar je wilt dat de toets eindigt om 11.45 uur. Uitgaande van de huidige tijd van 11.40 uur moet je de toets dan over 5 minuten laten eindigen. Typ het getal 5 in het veld voor minuten en selecteer Nu in de vervolgkeuzelijst.

 

Als je de toets wilt beëindigen uitgaande van de huidige eindtijd van de toets, selecteer je de optie Huidige eindtijd (Current end time) in de vervolgkeuzelijst.

  • Een voorbeeld. Stel een cursist begon aan een toets van 20 minuten om 11.30 uur. Het einde van de toets is dan ingesteld op 11.50 uur. Je hebt het modereren van deze toets om 11.30 uur op je genomen, wat dezelfde tijd is waarop de cursist aan de toets begon, en je wilt de toets om 12 uur laten eindigen. Als de huidige eindtijd 11.50 uur is en je deze met 10 minuten wilt verlengen, typ je het getal 10 in het veld voor minuten en selecteer je de optie Huidige eindtijd (current end time) in de vervolgkeuzelijst.  

Opmerking: Wanneer je een toets modereert blijven de beschikbaarheidsdatums van de toets gelden. Als de Tot-datum verstrijkt wanneer een cursist de toets met extra tijd doet, wordt de toetst automatisch ingediend, ook als de verlenging van de cursist nog niet om is.

Tijd verlengen

Tijd verlengen

Klik op de knop Tijd verlengen (Extend Time).

Waarschuwing voor minder tijd

Waarschuwing voor minder tijd

Als je de tijd wijzigt uitgaande van de optie Nu (Now), kan dat betekenen dat de cursist minder tijd heeft dan oorspronkelijk ingepland. In ons voorbeeld had de cursist nog 10 minuten over toen de cursusleider de toets ging modereren. Door de tijd te wijzigen in 5 minuten heeft de cursist 5 minuten minder om de toets te maken.  

Klik op Annuleren (Cancel) als je deze optie wilt wijzigen. Klik anders op OK.

Extensie verifiëren

Extensie verifiëren

Bekijk toetsverlengingen op de pagina Toets modereren.  

Opmerking: Nadat je het modereren van een toets hebt beëindigd, kun je de publicatie van de toets ongedaan maken om alle wijzigingen op te slaan. Vervolgens kun je verdergaan met het bewerken van de toets voordat je deze weer toegankelijk maakt voor je cursisten.