Hoe maak ik een leerdoel voor een cursus?

Als je geen leerdoel kunt vinden om in je cursus te gebruiken, kun je een nieuw leerdoel maken.

Leerdoelen kunnen worden opgenomen in opdrachtrubrieken als een gemakkelijke manier om te beoordelen in hoeverre leerdoelen zijn behaald. Wanneer je een leerdoel maakt, moet je ook een criterium definiëren dat kan worden gebruikt bij het samenstellen van opdrachtrubrieken. Definieer zoveel rubriekkolommen als je nodig hebt en geef het aantal punten op dat minimaal behaald moet worden om dit leerdoel te behalen.

Bekijk een video over leerdoelen of kijk hier voor meer informatie over leerdoelen.

Deze les toont hoe je leerdoelen kunt maken in de klassieke weergave van de pagina Leerdoelen. Als de pagina Leerdoelen in je cursus anders wordt weergegeven dan de afbeeldingen in deze les, moet je leren hoe je een leerdoel in een cursus kunt maken binnen een account dat de functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer heeft ingeschakeld.

Leerdoelen openen

Leerdoelen openen

Klik op de link Leerdoelen (Outcomes) in Cursusnavigatie.

Leerdoel toevoegen

Leerdoel toevoegen

Klik op de knop Nieuw leerdoel (New Outcome).

Leerdoel maken

Leerdoel maken

Voer in het veld Dit leerdoel een naam geven (Name this outcome) [1] een naam in voor het leerdoel. Dit is de officiële naam van het leerdoel die ook in de Cijferlijst vakbeheersing wordt weergegeven,

Als je wilt dat cursisten scores voor vakbeheersing op de pagina Cijfers kunnen bekijken, krijgen ze de naam van het leerdoel te zien. Je kunt echter ook een aangepaste, gebruiksvriendelijke naam maken. Als je een gebruiksvriendelijke naam voor cursistweergave wilt maken, typ je een naam in het veld Gebruiksvriendelijke naam (optioneel) (Friendly name (optioneel)) [2].  

In het veld Rich Content Editor [3] kun je een beschrijving invoeren.

Criteriumbeoordelingen toevoegen

Criteriumbeoordelingen toevoegen

Klik op het pictogram voor bewerken [1] om de criteriumbeoordeling te bewerken. Desgewenst kun je de bestaande naam van het criterium wijzigen in het veld Criteriumnaam (Criterion Name) [2]. Typ de puntwaarde voor het criterium in het veld Punten (Points) [3].

Klik op OK om het criterium op te slaan. Klik op Verwijderen (Delete) [5] om het criterium volledig te verwijderen.

Als je meer criteriumbeoordelingen wilt toevoegen, klik je op de link Invoegen (Insert) [6].

Opmerking: Als je de criteria voor je leerdoel niet kunt bewerken, heeft je instituut vakbeheersingsschalen voor de hele cursus ingeschakeld.

Vakbeheersing en berekeningsmethode instellen

Vakbeheersing en berekeningsmethode instellen

Stel de puntwaarde voor vakbeheersing in het veld Vakbeheersing bij (Mastery at) in [1]. Dit veld geeft aan hoeveel punten voor het bereiken van vakbeheersing moeten worden behaald volgens de criteriumbeoordelingen.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Berekeningsmethode (Calculation Method) [2] de berekeningsmethode voor het leerdoel. Nieuwe leerdoelen worden standaard ingesteld op de berekeningsmethode Gewogen gemiddelde in de Canvas-interface.

Klik op de knop Opslaan (Save) [3].

Berekeningsmethode selecteren

Je kunt een van de vier berekeningsmethoden instellen: Gewogen gemiddelde, Achteruitgaand gemiddelde, n Aantal keren, Meest recente score en Hoogste score.

Gewogen gemiddelde: Selecteer deze optie voor het middelen van scores van beoordelingsitems met een groter gewicht voor het meest recent bewerkte beoordelingsitem. Met Gewogen gemiddelde wordt het percentage van het totaal opgesplitst tussen het meest recent bewerkte beoordelingsitem en het gemiddelde van alle eerdere beoordelingsitems. Je kunt bijvoorbeeld de meest recent bewerkte opdracht een gewicht geven van 40% van het totaal en de eerdere items een gewicht van 60% van het totaal.

Voer een percentage in van 1 tot 99% voor het gewicht van het meest recente item. Het resterende percentage wordt dan gebruikt om eerdere scores te wegen. De percentageverdeling is standaard ingesteld op 65/35. Het gemiddelde wordt afgerond op de volgende twee decimalen. Als er maar één resultaat is, wordt alleen die ene score weergegeven.

Achteruitgaand gemiddelde: Selecteer deze optie voor het middelen van scores van beoordelingsitems met een groter gewicht voor het meest recent bewerkte beoordelingsitem. Met Achteruitgaand gemiddelde wordt het percentage van het totaal opgesplitst tussen het meest recent bewerkte beoordelingsitem en het gemiddelde van alle eerdere beoordelingsitems. Je kunt bijvoorbeeld de meest recent bewerkte opdracht een gewicht geven van 40% van het totaal en de eerdere items een gewicht van 60% van het totaal.

Voer een percentage in van 50 tot 99% voor het gewicht van het meest recente item. Het resterende percentage wordt dan gebruikt om eerdere scores te wegen. De percentageverdeling is standaard ingesteld op 65/35. Het gemiddelde wordt afgerond op de volgende twee decimalen. Als er maar één resultaat is, wordt alleen die ene score weergegeven.

n Aantal keren: Selecteer deze optie om het aantal keren in te stellen dat een cursist minimaal moet voldoen aan het niveau voor vakbeheersing bij een gegeven aantal afgestemde items. Scores die niet aan het niveau voldoen, worden niet in de berekening gebruikt. Je kunt 1 tot 10 items opgeven die voor het niveau zijn vereist.

Meest recente score: Selecteer deze optie als je altijd de meest recente score voor alle beoordelingsitems wilt selecteren.

Hoogste score: Selecteer deze optie als je altijd de hoogste score voor alle beoordelingsitems wilt selecteren.

Opmerking: Als je de berekeningsmethoden voor je leerdoel niet kunt bewerken, heeft je instituut berekeningsmethoden van leerdoelen voor de hele cursus ingeschakeld.

Leerdoel bekijken

Bekijk het gemaakte leerdoel.