Hoe stel ik een groepsdiscussieopdracht op?

Groepen zijn een subonderdeel van een cursus en hebben een cursusachtige omgeving waaronder hun eigen kalender, discussie board en samenwerkingsmiddelen. Alleen studenten die aan een groep toegevoegd zijn hebben toestemming de betreffende middelen binnen een groep te zien en te gebruiken.

Een groepsdiscussieopdracht maakt in elke categorie groep een identiek discussiethema aan. Wanneer studenten reageren op het discussiethema dan doen ze dat binnen hun groepsomgeving, die gekoppeld is aan de cursus waarin de opdracht werd aangemaakt.

Als je liever een groepsdiscussie maakt voor de beoordeling, leer dan hoe je beoordeelde groepsdiscussies kunt maken (create graded group discussions).

Opmerking: Je moet eerst en een verzameling van groepen en groepen aanmaken voordat je een groepsdiscussieopdracht kunt opstellen.

Discussies openen

Discussies openen

Klik in de cursusnavigatie op de link discussies (Discussions).

Discussies toevoegen

Klik op de knop Discussie Toevoegen (Add Discussion).

Groepsdisscussie maken

Groepsdisscussie maken

Voer een discussietitel in het veld Onderwerptitel (Topic Title) [1] in.

Voeg discussie-inhoud toe met de Rich Content Editor [2].

Schakel in de discussieopties het selectievakje Dit is een groepsdiscussie (This is a Group Discussion) [3] in.

Groepsreeks selecteren

Groepsreeks selecteren

Klik op de Groepsreeks (Group Set) vervolgkeuzemenu [1] om een bestaande groepsreeks te selecteren. Klik op de Nieuwe groepscategorie (New Group Category) knop [2], om een nieuwe groepscategorie te maken.

Groepsreeks maken

Desktop

Als je ervoor hebt gekozen een nieuwe groepscategorie te maken, voer je de groepsreeks en groepsinformatie in bij Groepsreeks maken.

Typ de naam van de groepsreeks in het veld Naam groepsreeks (Group Set Name) [1].

Als je wilt dat groepen in de groepsreeks zichzelf kunnen inschrijven, schakel je het selectievakje Zelfinschrijven toestaan (Allow self sign-up) in [2].

Selecteer een optie voor de groepsstructuur in de sectie Groepsstructuur (Group Structure) [3]. Je kunt ervoor kiezen cursisten onder te verdelen in een vast aantal groepen [4], cursisten onder te verdelen in groepen met een vast aantal cursisten per groep [5] of groepen later te maken op de pagina Personen (People) [6].

Wanneer je klaar bent, klik je op Opslaan (Save) om de groepsreeks en groepen te maken [7].

Ga naar onze handleidingen voor groepen voor meer informatie over het maken en bewerken van groepsreeksen en het maken van groepen.

Beschikbare datums instellen

Beschikbare datums instellen

Zorg ervoor dat je discussie op een bepaalde datum beschikbaar is door de velden Beschikbaar van (Available From) en Tot (Until) in te vullen. Deze datums gelden voor alle gebruikers. Standaard zijn deze velden niet ingevuld en kan de hele discussie bekeken worden.

Opmerking: Deze velden zijn alleen van toepassing voor niet-geëvalueerde discussies; als je een geëvalueerde groepsdiscussie maakt, dan gelden deze velden niet.

Opslaan en publiceren

Opslaan en publiceren

Klik op de knop Opslaan en publiceren (Save & Publish) als je klaar bent om de discussie te publiceren. Als je een concept wilt maken van je discussie om het later te publiceren, klik je op de knop Opslaan (Save) [2].

Cursus publiceren

Als de discussie in conceptstatus is opgeslagen, kunt je naar deze pagina terugkeren en de discussie op elk gewenst moment publiceren door te klikken op de Publiceren (Publish) knop.

Discussie bekijken

Discussie bekijken

Bekijk de discussie. Een docent of een TA ziet links naar iedere groep. Klik op de groepsnaam om een groepsdiscussie te openen en bekijk de reacties op het thema.

Discussie bekijken in Discussies Nieuw ontwerp

Als je cursus Discussies Nieuw ontwerp heeft ingeschakeld, kun je de discussie in Discussies Nieuw ontwerp bekijken. Om de groepsdiscussie te openen klik je op het pictogram Groepen [1] en dan klik je op de naam van de groep die je wilt openen [2].

Cursistweergave van discussie

Als cursisten de discussie openen worden ze naar de discussiepagina binnen hun specifieke projectgroep geleid om de opdracht te voltooien.

Opmerking: Discussieposts kunnen niet anoniem worden geplaatst.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No