Welke soorten opdrachten kan ik in een cursus maken?

Canvas ondersteunt vijf soorten opdrachten: Opdrachten, Discussies, Toetsen, Externe tools, en Niet-beoordeeld

Als cursusleider kun je het opdrachttype kiezen bij het maken van een opdracht-shell. Je kunt ook opdrachten maken binnen een opdrachttype door naar de respectievelijke indexpagina van elk type te gaan.

Opdracht

Opdracht

Een opdracht is een Canvas-opdracht die online kan worden ingediend via tekstinvoer, bestandsuploads, opnames van media, externe tools, URL's of Canvas-pagina's. Opdrachten worden weergegeven op de indexpagina van de opdrachten, de cijferlijst (alleen beoordeelde), de syllabus en op het gebruikersdashboard (alleen beoordeelde).

Niet-beoordeelde opdrachten kunnen een vervaldatum hebben, maar er worden geen punten of cijfers gegeven voor het voltooien van een opdracht.

Opdrachten kunnen worden toegewezen aan individuele cursisten, groepen of secties.

Opdrachten vinden

Overal in Canvas kunnen gebruikers opdrachten herkennen aan het opdrachtpictogram.

Discussie

Discussie

Een discussie is een Canvas-opdracht waarbij de antwoorden die cursisten geven op discussieonderwerpen worden beoordeeld. Deze opdracht wordt weergegeven op de indexpagina van opdrachten (alleen beoordeelde), de indexpagina van de discussies, de cijferlijst (alleen beoordeelde), de syllabus en op het gebruikersdashboard (alleen beoordeelde).

Discussies kunnen worden toegewezen aan individuele cursisten, groepen of secties.

Discussies vinden

Overal in Canvas kunnen gebruikers discussies herkennen aan het discussiepictogram.

Toets

Toets

Een toets is een Canvas-opdracht die kan worden gebruikt om een enquête uit te voeren of om te beoordelen hoe goed een cursist de inhoud van de cursus begrijpt. Deze opdracht wordt weergegeven op de indexpagina van de opdrachten (alleen beoordeelde), de indexpagina van de toetsen de cijferlijst (alleen beoordeelde), de syllabus en op het gebruikersdashboard (alleen beoordeelde).

Toetsen kunnen aan individuele cursisten of secties worden toegewezen. Ze kunnen niet aan groepen worden toegewezen.

Toetsen vinden

Overal in Canvas kunnen gebruikers toetsen herkennen aan het toetspictogram.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No