Hoe gebruik ik peerbeoordelingen in een cursus?

Met een peerbeoordeling kunnen cursisten feedback geven over de ingeleverde opdracht van een medecursist. Peerbeoordelingen zijn een hulpmiddel voor communicatie tussen cursisten om hen te helpen de concepten van een cursus onder de knie te krijgen en zo van elkaar te leren. Peerbeoordelingen kunnen worden weergegeven bij namen van cursisten, maar kunnen ook als anoniem worden weergegeven.

Opmerking: Cursisten kunnen alleen nadat ze werk voor de opdracht hebben ingeleverd peerbeoordelingen zien.

Peerbeoordelingen weergeven

Wanneer jij of een onderwijsassistent een peerbeoordeling maakt, kun je peerbeoordelingen handmatig toewijzen of je kunt dat automatisch door Canvas laten doen [1]. Peerbeoordelingen kunnen worden toegewezen aan groepsopdrachten.

Wanneer een peerbeoordeling is toegewezen, wordt er voor cursisten een melding in de Lijst met opdrachten of Activiteitenstroom in hun Dashboard weergegeven [2]. Bovendien ontvangen ze een e-mailmelding.

Als de opdracht niet van het type Op papier of Geen inlevering is, kunnen cursisten de informatie over de peerbeoordeling ook bekijken in de zijbalk van de pagina met opdrachtdetails.

Opmerkingen bij peerbeoordelingen weergeven

Om een peerbeoordeling te voltooien, moeten cursisten de opdracht beoordelen en een opmerking achterlaten op de pagina met inleveringsdetails [1].

Cursisten kunnen geen eerder ingeleverde opmerkingen van andere beoordelaars zien, ook geen opmerkingen van onderwijsassistenten of cursusleiders.

Je kunt ook een rubriek aan de opdracht toewijzen. Als aan de opdracht een rubriek is toegewezen [2], hoeven cursisten alleen de rubriek uit te voeren om de peerbeoordeling te voltooien. Je kunt echter kiezen om je cursisten te vragen om ook een opmerking achter te laten in de opmerkingen-zijbalk. De rubriekscore wordt alleen gebruikt als een mening bij de beoordeling; je moet de opdracht beoordelen en een eindcijfer geven.

Cijfers voor peerbeoordelingen weergeven

Cursisten krijgen geen cijfer voor het uitvoeren van een peerbeoordeling. Als je extra punten wilt geven voor peerbeoordelingen, maak je een Geen inlevering-opdracht in de Cijferlijst en wijs je punten handmatig toe. De pagina Peerbeoordeling (Peer Review) voor de opdracht toont de namen van cursisten die de peerbeoordeling hebben uitgevoerd.

Anonieme peerbeoordelingen bekijken

Anonieme peerbeoordelingen bekijken

Bij het maken van een peerbeoordeling kun je met de anonieme optie de naam van de cursist die de beoordeling heeft uitgevoerd verbergen voor de cursist die de opdracht heeft ingeleverd. De beoordelaar krijgt niet de naam te zien van de cursist wiens werk moet worden beoordeeld en de cursist die de opdracht heeft ingeleverd, kan geen namen bij de opmerkingen zien.

Opmerkingen over anonieme peerbeoordelingen

  • E-mailmeldingen over peerbeoordelingen die naar cursisten worden verzonden, zijn anoniem. Cursisten die optreden als beoordelaar kunnen niet de naam zien van degene wiens werk ze beoordelen.
  • Nadat een peerbeoordeling is toegewezen, kan de instelling voor weergave niet worden gewijzigd. Zo kan een normale peerbeoordeling naderhand niet anoniem worden gemaakt, en ook niet anoniem worden weergegeven, tenzij de peerbeoordeling wordt verwijderd en opnieuw wordt toegewezen.
  • Omdat Canvas DocViewer geen anonieme opmerkingen ondersteunt, kan deze tool niet worden gebruikt voor feedback over opdrachten met anonieme peerbeoordelingen.
  • Wanneer het gebruik van anonieme peerbeoordelingen is ingeschakeld, kunnen jij en je onderwijsassistenten nog altijd de namen van de beoordelaars zien in SpeedGrader en op de pagina voor inlevering van cursistopdrachten. Maar als anonieme beoordeling is ingeschakeld in SpeedGrader, worden de namen van beide cursisten wel verborgen in SpeedGrader maar niet op de pagina voor inlevering van cursistopdrachten.
0 Likes
Was this article helpful? Yes No