cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hoe start ik een vergadering?

Hoe start ik een vergadering?

Je kunt vergaderingen starten die je voor je cursus hebt gemaakt.

Open vergaderingen

Open vergaderingen

Klik op de link Vergaderingen (Conferences).

Vergadering starten

Vergadering starten

Klik op de knop Start naast de vergadering die je wilt starten.

Canvas opent de voor die vergadering bestemde vergaderruimte. Informatie over het gebruik van de interface voor vergaderingen.