Hoe gebruik ik het menu Cursusnavigatie als cursusleider?

Het menu van Cursusnavigatie bestaat uit een reeks links aan de linkerkant van je cursus met behulp waarvan jij en je cursisten toegang hebben tot verschillende cursusgebieden. Het menu Cursusnavigatie is altijd zichtbaar op de respectievelijke pagina's.

Afhankelijk van de structuur van je cursus, kun je ervoor kiezen cursusnavigatielinks anders te rangschikken of te verbergen.

Opmerking: Als je het Canvas Elementair thema hebt ingeschakeld voor je cursus, zal het menu Cursusnavigatie een ander lettertype tonen.

Menu Cursusnavigatie bekijken

De actieve link wordt gemarkeerd met een andere tekstkleur en een regelindicator [1]. Met deze markering kun je snel het functiegebied vaststellen dat je momenteel in Canvas bekijkt.

Links die voor cursisten verborgen zijn, worden aangegeven door het zichtbaarheidspictogram [2]. Een link kan verborgen zijn voor cursisten omdat het functiegebied geen inhoud heeft of omdat de link is uitgeschakeld.

Op de Startpagina, die deel uitmaakt van Cursusnavigatie, wordt de Startpagina van de cursus weergegeven.

Standaard worden bij nieuwe cursussen links weergegeven die leiden naar de indexpagina's voor de volgende 14 gebieden:

 • Aankondigingen
 • Opdrachten
 • Discussies
 • Cijfers
 • Personen
 • Pagina's
 • Bestanden
 • Syllabus
 • Leerdoelen
 • Toetsen
 • Modules
 • Vergaderingen
 • Samenwerkingen
 • Instellingen

Opmerking: Geconfigureerde externe (LTI)-tools kunnen extra Cursusnavigatielinks maken. Deze links tonen echter niet het zichtbaarheidspictogram. Je kunt de Cursusnavigatielinks uitschakelen voor LTI-tools in de cursusinstellingen zodat de links niet meer in het Cursusnavigatiemenu voor jezelf of je cursisten worden weergegeven.

Cursusgebied bekijken

Cursusgebied bekijken

In het menu Cursusnavigatie wordt het functiegebied als een actieve link weergegeven.