Hoe maak ik een online opdracht?

Je kunt online opdrachten voor cursisten maken zodat ze deze via Canvas kunnen inleveren. Cursisten kunnen audio- of video-opnamen inleveren door nieuwe media op te nemen of bestaande media te uploaden. Bestanden die zijn ingeleverd voor een online opdracht, worden niet meegeteld bij het opslagquotum van de gebruiker.

Wanneer je het uploaden van bestanden toelaat als optie voor online inleveren, kun je voor bepaalde bestandstypen beperkingen instellen. Als je opdrachten van een afwijkend of ongebruikelijk bestandstype wilt beperken, kun je dat bestandstype aan je cursus toevoegen of om te bevestigen dat het bestand wordt geaccepteerd voordat cursisten wordt gevraagd het bestandstype in te leveren. Samengestelde bestandstypen worden niet ondersteund.

Als voor je organisatie Google Docs, de Google Apps LTI of de Microsoft Office 365 LTI is ingeschakeld, kunnen cursisten bestanden rechtstreeks uploaden vanuit hun Google Drive- of OneDrive-account. (Als voor je organisatie alleen Google Docs is ingeschakeld, moeten cursisten verbinding maken met Google Drive als een webservice om een opdracht in te leveren als een Google-document, Google-spreadsheet of Google-presentatie.) Je kunt Google Drive- en OneDrive-bestanden toestaan als inleveringstype door het selectievakje voor bestandsuploads in te schakelen wanneer je een opdracht maakt.

Google Drive-bestandstypen

Cursisten kunnen bestanden van Google Doc (.gdoc), Google Sheet (.gsheet) of Google Slide (.gslide) inleveren. Ze kunnen ook Google Docs gebruiklen om geüploade Word- (.doc/.docx), Excel- (.xls/.xlsx), PowerPoint- (.ppt/.pptx) en PDF-bestanden te uploaden die niet naar de Google Docs-indeling zijn geconverteerd.

Wanneer Google-bestandstypen als opdracht worden ingeleverd, worden die bestanden geconverteerd naar het equivalente Microsoft-bestandstype en worden ze in de inlevering weergegeven als Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden. Canvas gebruikt het geconverteerde bestandstype voor inleveringen (en voor het weergeven van ondersteunde bestandstypen als DocViewer-bestanden in SpeedGrader). Dus als je bestandstypen wilt beperken zodat alleen Google-bestandstypen worden opgenomen, moet je ook de bestandstypen voor elk specifiek Microsoft-bestandstype opnemen. Als je bijvoorbeeld alleen inleveringen van Google Slide wilt toestaan, moet je .pptx als beperkend bestandstype opnemen, anders zal Canvas de .gslide-bestanden niet weergeven op het tabblad Google Doc.

Opmerking: Canvas ondersteunt niet het downloaden van bestanden groter dan 5 GB. Media-uploads kunnen echter niet groter zijn dan 500 MB.

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments) in Cursusnavigatie.

Opdracht toevoegen

Opdracht toevoegen

Klik op de knop Opdracht toevoegen (Add Assignment) [2] om een nieuwe opdracht te maken.

Opdrachtdetails toevoegen

Online inleveringstype selecteren

Online inleveringstype selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Inleveringstype (Submission Type) de optie Online.

Online invoeropties selecteren

Online invoeropties selecteren

Selecteer de online invoeropties die je voor de opdracht wilt toestaan. Je kunt in totaal vier opties selecteren:

Tekstinvoer [1]: Cursisten kunnen hun opdracht rechtstreeks inleveren in de Rich Content Editor. DocViewer-annotaties zijn niet beschikbaar voor inleveringen met tekstinvoer. Bovendien kunnen inleveringen met tekstinvoer niet opnieuw in de Cijferlijst worden geüpload.

Website-URL’s [2]: Cursisten kunnen een URL inleveren om aan een opdracht te voldoen. DocViewer-annotaties zijn niet beschikbaar voor inleveringen met een website-URL. Bovendien kunnen inleveringen met een website-URL niet opnieuw in de Cijferlijst worden geüpload.

Media-opnames [3]: Cursisten kunnen een audio- of video-opname inleveren om aan een opdracht te voldoen. Ze kunnen nieuwe media opnemen of bestaande media uploaden. Video- en audio-uploads naar Canvas kunnen 500 MB groot zijn. DocViewer-annotaties zijn niet beschikbaar voor inleveringen met media-opnames. Bovendien kunnen inleveringen met media-opnames niet worden gedownload.

Cursistaantekening [4]: Cursisten kunnen een bestand dat door een cursusleider is geüpload van aantekeningen voorzien. Het document met aantekeningen wordt ingeleverd als de opdrachtinlevering van de cursist. We raden aan om een ander online invoertype te gebruiken voor cursisten die mogelijk niet in staat zijn om een document van aantekeningen te voorzien.

Bestandsuploads [5]: Cursisten kunnen een bestand uploaden of een foto met hun webcam maken om aan de opdracht te voldoen. DocViewer-annotaties zijn beschikbaar voor ondersteunde bestandstypen in SpeedGrader. Als bovendien voor je organisatie Google Docs, de Google Apps LTI of de Microsoft Office 365 LTI is ingeschakeld, kunnen cursisten bestanden rechtstreeks uploaden vanuit hun Google Drive- of OneDrive-account. Als voor je organisatie alleen Google Docs is ingeschakeld, moeten cursisten verbinding maken met Google Docs als een webservice om een opdracht in te leveren als een Google-document, Google-spreadsheet of Google-presentatie. Inleveringen met bestandsuploads kunnen worden gedownload en opnieuw worden geüpload naar de Cijferlijst. Canvas ondersteunt bestandsuploads tot 5 GB.

Opdrachtinstellingen blijven intact zodat de instellingen die in een eerdere opdracht in de cursus werden gedefinieerd of bewerkt, altijd onthouden worden. Het is mogelijk dat op basis van eerdere opdrachten een of meer van deze opties al zijn geselecteerd.

Opmerkingen:

  • Als je meerdere inleveringstypen voor een opdracht selecteert, kunnen cursisten toch maar één inleveringstype per inlevering van een opdracht gebruiken.
  • Als voor je instituut de Microsoft Office 365 LTI is ingeschakeld, moet je de optie Bestandsuploads of zowel de optie Website URL als Bestandsuploads selecteren om het tabblad Office 365 op de inleveringspagina voor opdrachten te kunnen gebruiken. Als je alleen Website-URL als invoeroptie selecteert, werkt het tabblad Office 365 niet juist.
  • Groepsopdrachten ondersteunen niet het inleveringstype met cursistaantekeningen.

Aantekeningenbestand selecteren

Aantekeningenbestand selecteren

Als je inleveringen van cursistaantekeningen toestaat, moet je een bestand voor cursisten selecteren of uploaden om van aantekeningen te voorzien.

Je kunt een bestand selecteren uit de cursusbestanden [1] of je gebruikersbestanden [2] of een nieuw bestand uploaden vanaf je computer [3].

Bestanden die voor aantekeningen worden gebruikt, moeten een voorbeeldweergave in Canvas kunnen tonen.

Bestandstypen beperken

Bestandstypen beperken

Als je bestandsuploads toestaat, kun je ervoor kiezen inleveringen te beperken tot specifieke bestandstypen. Schakel deze optie in door het selectievakje Bestandstypen voor uploaden beperken (Restrict Upload File Types) in te schakelen [1]. Voer in het veld Toegestane bestandsextensies (Allowed File Extensions) [2] een lijst met geaccepteerde extensies in. De bestandstypen moeten door een komma van elkaar worden gescheiden. Je kunt spaties, hoofdletters en punten in de bestandsnamen voor opdrachten opnemen.

Opmerking: In geval van een afwijkend of ongebruikelijk bestandstype kun je dat bestandstype aan je cursus toevoegen of om te bevestigen dat het bestand wordt geaccepteerd voordat cursisten wordt gevraagd het bestandstype in te leveren.

Opdracht opslaan

Opdracht opslaan

Klik op de knop Opslaan en publiceren (Save & Publish) [1] om de opdracht op te slaan en te publiceren. Klik op de knop Opslaan (Save) [2] om de opdracht op te slaan als concept.