Hoe voeg ik een rubriek aan een opdracht toe?

Je kunt een rubriek aan een opdracht toevoegen om studenten te helpen de verwachtingen betreffende de opdracht te begrijpen en om uit te leggen hoe je van plan bent om hun inleveringen te beoordelen. Soms worden rubrieken aan opdrachten toegevoegd wanneer er een leerdoel in de rubriek is dat je wilt gebruiken voor afstemmingsdoeleinden. In aanvulling op opdrachten kunnen rubrieken ook worden toegevoegd aan beoordeelde discussies en toetsen.

Rubrieken kunnen worden toegevoegd door een bestaande rubriek in een van je cursussen te zoeken of door een nieuwe rubriek aan te maken.

Opmerking: Wanneer je een rubriek toevoegt aan een gemodereerde opdracht, worden eventuele bijbehorende leerdoelresultaten pas weergegeven in de Cijferlijst vakbeheersing nadat de eindcijfers zijn doorgegeven.

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments).

Opdracht openen

Klik op de naam van de opdracht.

Rubriek toevoegen

Rubriek toevoegen

Klik op de knop Rubriek toevoegen (Add Rubric).

Een rubriek zoeken

Een rubriek zoeken

Als je een bestaande rubriek wilt vinden, klik je op de link Een rubriek zoeken (Find a Rubric).

Je kunt rubrieken zoeken die in vorige opdrachten zijn aangemaakt of rubrieken die zijn aangemaakt in andere cursussen waarin je een cursusleiderrol hebt.

Rubriek selecteren

Rubriek selecteren

Selecteer in de eerste kolom een cursus of account [1]. Kies in de tweede kolom de naam van een rubriek en klik erop [2]. Je kunt de criteria en punten in elke rubriek bekijken. Om een rubriek voor de opdracht te selecteren, ga je naar de knop Deze rubriek gebruiken (Use This Rubric) [3] onderaan de rubriek en klikt erop.

Rubriek bewerken

Rubriek beheren

Klik op het pictogram Bewerken (Edit) om een ongebruikte rubriek te bewerken of om rubriekinstellingen te selecteren.

Opmerking: Wanneer een rubriek wordt bewerkt, kun je gekoppelde leerdoelcriteria verwijderen. Leerdoelcriteria kunnen echter alleen worden bewerkt vanaf de pagina Leerdoelen.

Nieuwe rubriek aanmaken

Nieuwe rubriek aanmaken

Als je geen bestaande rubriek kunt vinden die je voor de opdracht kunt gebruiken, kun je een nieuwe rubriek aanmaken voor je opdracht. Nieuwe rubrieken worden in je cursus opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Rubriekinstellingen selecteren

Rubriekinstellingen selecteren

Nadat je een rubriek hebt toegevoegd, kun je verschillende opties voor de rubriek selecteren.

Als je vrije opmerkingen wilt schrijven naar studenten in SpeedGrader, vink dan Ik zal vrije opmerkingen schrijven... (I'll write free-form comments...) [1] aan. Als deze optie wordt geselecteerd, worden er geen beoordelingen voor de student gebruikt en worden de criteriumwaarden handmatig toegekend.

Als je punten uit de rubriek wilt verwijderen, vink dan Punten uit rubriek verwijderen (Remove points from rubric) [2] aan. Als deze optie wordt geselecteerd, zijn er geen punten aan de rubriek verbonden, maar kunnen de cursisten nog steeds op het rubriekcriterium worden beoordeeld.

Als je de Cijferlijst vakbeheersing hebt ingeschakeld, maar je wilt niet dat de resultaten van de leerdoelen in de Cijferlijst vakbeheersing worden geplaatst, vink dan Resultaten van leerdoelen niet in Cijferlijst vakbeheersing plaatsen (Don't post Outcomes results to Learning Mastery Gradebook) [3] aan. Als deze optie wordt geselecteerd, kunnen de cursisten de resultaten van de rubrieken en leerdoelen op de pagina's met de Cijfers en inleveringsdetails zien, maar de resultaten worden niet in de Cijferlijst vakbeheersing geplaatst.

Als je de rubriek wilt gebruiken voor beoordelingen in SpeedGrader, vink dan Deze rubriek gebruiken voor het beoordelen van opdrachten (Use this rubric for assignment grading) [4] aan.

Als je niet wilt dat de studenten de totaalscore voor de rubriek zien, vink dan Totaalscore van beoordelingsresultaten verbergen (Hide score total for assessment results) [5] aan. De studenten kunnen nog steeds de puntenwaarden voor elk criterium zien, maar de totaalscore wordt niet onderaan de rubriek getoond. Deze optie is alleen beschikbaar als de rubriek niet wordt gebruikt voor beoordelingen..

Rubriek opslaan

Rubriek opslaan

Klik op de knop Rubriek bijwerken (Update Rubric).

Opmerking: Als je een nieuwe rubriek hebt aangemaakt, toont de opdracht de knop Rubriek aanmaken (Create Rubric).

Scorepunten aanpassen

Scorepunten aanpassen

Als u de optie selecteert om de rubriek te gebruiken voor een beoordeling, vergelijkt Canvas de rubriekscore en opdrachtpunten.

Als het aantal punten in de rubriek afwijkt vaqn het aantal punten in de opdracht, genereert Canvas een bericht met de waarschuwing dat de puntwaarden niet gelijk zijn.

Klik op de knop Wijzigen (Change) [1] om het aantal punten in de opdracht bij te werken. Klik anders op de knop Anders laten (Leave Different) [2].

Rubriek bekijken

Rubriek bekijken

Bekijk de rubriek voor de opdracht.

Klik op het pictogram Bewerken [1] om de rubriek te bewerken. Klik op het icoon Zoeken [2] om de rubriek te vervangen door een bestaande rubriek.

Klik op het icoon Verwijderen (Delete) [3] om de rubriek te verwijderen van de opdracht. Als de rubriek is gemaakt vanuit de opdracht en niet gekoppeld is aan andere cursusinhoud, zal de rubriek uit de cursus worden gewist wanneer deze wordt verwijderd.

Rubriek kopiëren

Rubriek kopiëren

Als je probeert om een rubriek te bewerken die reeds in meer dan één opdracht (opdracht, beoordeelde discussie of toets) is gebruikt, toont Canvas het waarschuwingsbericht dat de rubriek niet kan worden bewerkt. Dit bericht betekent dat de rubriek niet rechtstreeks kan worden bewerkt, maar je kunt wel een kopie van de rubriek maken.

Klik op de knop OK om een kopie van de rubriek te maken. Canvas maakt dan een gekopieerde versie van de rubriek aan. De bewerkte versie vervangt automatisch de vorige rubriek in de opdracht. Als je de rubriek voor beoordelingen gebruikt, wordt de rubriek voor alle studenten in SpeedGrader geüpdatet. Het is mogelijk dat je de opdrachten van de studenten die reeds beoordeeld zijn met de oorspronkelijke rubriek, opnieuw wilt bekijken.

De gekopieerde rubriek wordt ook opgeslagen in de cursusrubriekenlijst voor toekomstig gebruik.

Opmerking: Een rubriek die gekoppeld is aan meerdere opdrachten zal niet worden gekopieerd als de enige aangebrachte verandering is dat de rubriek voor opdrachtbeoordelingen moet worden gebruikt.