Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe gebruik ik het menu Globale Navigatie als cursusleider?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe gebruik ik het menu Globale Navigatie als cursusleider?

Het menu Globale Navigatie (Global Navigation) wordt links op elke Canvas-pagina weergegeven. Globale Navigatie-links bieden snel toegang tot veelgebruikte Canvas-functies. Deze links bieden toegang tot al je cursussen. De standaardlinks zijn Gebruikersaccount, Beheerder, Dashboard, Cursussen, Groepen, Kalender, Inbox en het Help-menu.

Afhankelijk van de instellingen van je organisatie-account kan het menu Globale Navigatie ook andere links weergeven.

Opmerking: Als je het Canvas Elementair thema hebt ingeschakeld in een cursus, zal het menu Cursusnavigatie een ander lettertype tonen wanneer die cursus wordt bekeken.

Account weergeven

Account weergeven

Klik op de link Account om je gebruikersgegevens te zien. Er wordt een menu uitgevouwen met links naar je gebruikersinstellingen, meldingsinstellingen, persoonlijke bestanden en ePortfolio's (indien ingeschakeld). Als je organisatie profielen heeft ingeschakeld, kun je ook je profiel openen.

Je kunt de link Account ook gebruiken om uit te loggen bij Canvas.

Dashboard bekijken

Het Dashboard is de bestemmingspagina nadat een gebruiker zich bij Canvas heeft aangemeld. De weergave van het Dashboard kan worden ingesteld op cursussen of recente activiteiten en laat meldingen voor alle huidige Canvas-cursussen zien.

Cursussen bekijken

Cursussen bekijken

Klik op de knop Cursussen (Courses) [1] om je cursussen te bekijken. Het menu Cursussen is ingedeeld in gepubliceerde cursussen [2] en niet-gepubliceerde cursussen [3].

Het menu Cursussen toont ook je favoriete cursussen. Als er geen cursussen als favoriet zijn geselecteerd, worden alle huidige cursussen getoond. Als er voor een cursus periodedatums zijn ingesteld, wordt de naam van de periode bij de cursus vermeld.

Klik op de naam van een cursus [4] om die cursus weer te geven. Klik op de link Alle cursussen (All Courses) [5] om je lijst met cursussen aan te passen of om al je Canvas-cursussen weer te geven.

Groepen bekijken

Groepen bekijken

Als je voor groepen bent ingeschreven, kun je die groepen bekijken met de link Groepen (Groups) [1]. Er wordt een menu uitgevouwen met alle groepen in huidige cursussen waarvoor je bent ingeschreven

Klik op de naam van een groep [2] om die groep weer te geven. Klik op de link Alle groepen (All Groups) [3] om al je groepen weer te geven.

Opmerking: Groepen kunnen niet worden aangepast in de vervolgkeuzelijst.

Kalender bekijken

Klik op de link Kalender (Calendar) om je kalender weer te geven.

Inbox bekijken

Klik op de link Inbox om de gespreksinbox weer te geven. Gesprekken (Conversations) is het berichtensysteem van Canvas om te communiceren met andere gebruikers in je cursussen. Het aantal nieuwe berichten is te zien in het Inbox-pictogram.

Geschiedenis bekijken

Geschiedenis bekijken

Klik op de link Geschiedenis (History) om je recente geschiedenis van weergaven van Canvas-cursuspagina's te zien. De recente geschiedenis toont tot drie weken van de geschiedenis van weergaven van Canvas-cursuspagina's.

Commons weergeven

Als je een cursusleider bent en je organisatie deelneemt aan Canvas Commons, kun je Commons openen met de link Commons.

Help weergeven

Help weergeven

Klik op de link Help om helpinformatie bij Canvas op te vragen. Selecteer de gewenste helpoptie.

Opmerking: Afhankelijk van je gebruikersrol en organisatie-instellingen geeft het Help-menu andere opties weer.

Menu Globale Navigatie samenvouwen

Klik op de pijl om het menu Globale Navigatie uit of samen te vouwen.

Het menu Globale Navigatie wordt automatisch samengevouwen op een tabletscherm.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.