Hoe voeg ik vereisten aan een module toe?

Wanneer je vereisten aan een module toevoegt, moeten cursisten voldoen aan de gedefinieerde vereisten binnen de module voordat de module als voltooid wordt gemarkeerd. Je kunt van de cursisten eisen dat ze voldoen aan alle vereisten in de module, of ze één item laten kiezen om aan een specifieke vereiste te voldoen.

Houd er rekening mee dat je geen vereisten kunt toevoegen voordat je module-items hebt toegevoegd: je kunt inhoudsitems zoals opdrachttypen, pagina's en bestanden, tekstkoppen; externe tools; en externe URL's toevoegen.

Je kunt ervoor kiezen de cursisten toe te staan de vereisten in willekeurige volgorde te laten afwerken, of je kunt van ze eisen dat ze de vereisten van de module in een bepaalde volgorde afwerken. Een vereiste om in een bepaalde volgorde door de module te werken heeft betrekking op de volgorde waarop items op de pagina Modules staan, niet de volgorde zoals weergegeven in de Module-instellingen. Als je meerdere iteraties van een module-item hebt, kun je voor elk item andere eisen stellen.

Modulevereisten worden weergegeven in de volgorde waarin ze als module-items bestaan. Het kan zijn dat je de module-items opnieuw moet ordenen zodat de vereisten op de juiste manier zijn ingesteld.

Afhankelijk van het type module-item kunnen de vereisten tot vijf opties bevatten:

  • Het item bekijken: Cursisten moeten het item bekijken.
  • Als voltooid markeren: Cursisten moeten de opdracht of pagina als voltooid markeren voordat ze naar het volgende item door kunnen gaan. Deze optie synchroniseert ook met het Dashboard Liveweergave van de cursist en voltooit het item voor de cursist. Dit gedrag wordt echter alleen ondersteund wanneer het item met deze vereiste zich in één module bevindt. Het toevoegen van hetzelfde item aan meerdere modules wordt niet ondersteund.
  • Een bijdrage leveren aan de pagina: Cursisten moeten een antwoord posten in een niet-beoordeelde discussie of inhoud bijdragen aan een pagina (zorg ervoor dat cursisten pagina's mogen bewerken in de cursus).
  • De opdracht inleveren: Cursisten moeten een opdracht inleveren, een antwoord posten in een beoordeelde discussie, of een toets inleveren. (Het is niet mogelijk om in Canvas handmatig een cijfer in te voeren om aan deze vereiste te voldoen; de leerling moet iets inleveren.)
  • Een minimale score behalen: Cursisten moeten een minimale score voor hun opdracht behalen. Wanneer deze optie wordt gekozen verschijnt er een veld waar je de minimale score die cursisten moeten verdienen kunt invullen. Deze optie is beschikbaar voor alle beoordeelde opdrachttypen en de cursist kan alleen doorgaan naar de volgende module wanneer het cijfer is gepost.

 

Je kunt ook vooraf vereiste modules instellen en van de cursisten eisen dat ze elke module op volgorde voltooien.

Opmerkingen:

  • Als je ervoor kiest om het type vereiste zo in te stellen dat er slecht één optie hoeft te worden uitgevoerd, en je wilt het gebruiken met beoordeelde items, dien je er rekening mee te houden dat alle opdrachten met hun huidige cijfers worden weergegeven in de Cijferlijst. Als je bijvoorbeeld wilt dat een module vereist dat een leerling één van de drie opdrachten inlevert, dan worden de twee opdrachten die niet ingeleverd zijn toch in de Cijferlijst weergegeven als niet-ingeleverd. Je kunt ervoor kiezen om de niet-ingeleverde opdrachten handmatig op de juiste manier te configureren. Dit kan door de functie voor gedifferentieerde opdrachten te gebruiken of door vrijstelling te geven voor deze opdrachten in de Cijferlijst.
  • Bij het gebruik van vereisten in een module heeft het beleid voor te laat inleveren geen invloed op cursisten die verder gaan in de module.

Modules openen

Modules openen

Klik in de Cursusnavigatie op de link Modules.

Module bewerken

Zoek de naam van de module en klik op het pictogram Opties [1]. Selecteer de link Bewerken (Edit) [2].

Vereiste toevoegen

Vereiste toevoegen

Klik op de link Vereiste toevoegen (Add Requirement).

Het type vereiste instellen

Het type vereiste instellen

Om cursisten te verplichten alle vereisten die zijn opgesomd op de pagina Modulevereisten bewerken (Edit module requirements) af te werken, klik je op de optie Cursisten moeten al deze vereisten afwerken (Students must complete all these requirements) [1]. Om studenten te verplichten om alle vereisten op volgorde af te werken, zet je een vinkje in het keuzevakje Cursisten moeten de vereisten op volgorde afwerken (Students must move through requirements in sequential order) [2].

Om cursisten te verplichten aan een van de vereisten die zijn opgesomd op de pagina Modulevereisten (Edit module requirements) te voldoen, klik je op de optie Cursisten moeten aan een van deze vereisten voldoen (Student must complete all these requirements) [3].

Opmerking: Elke instelling is alleen van toepassing op de vereiste items die worden vermeld [4].

Vereiste items beheren

Vereiste items beheren

De geselecteerde instelling voor de vereiste is van toepassing op de vermelde vereiste items.

Het eerste item in de module wordt standaard vermeld als vereist item [1].

Klik op de vervolgkeuzelijst van het item om een ander module-item te selecteren [2].

Klik op vervolgkeuzelijst van de voltooiingsvereiste [3] om te beheren hoe het item moet worden voltooid.

Als je nog meer vereiste items wilt toevoegen, klik je op de link Vereiste toevoegen (Add requirement) [4].

Klik op het pictogram Verwijderen [5] om een vereist item te verwijderen.

Opmerkingen:

  • Als je ervoor hebt gekozen dat cursisten alle vereisten moeten afwerken en wilt dat ze alle items in de module voltooien, moet je elk module-item als een vereiste toevoegen.
  • Als je een inhoudsitem meerdere keren in dezelfde module hebt opgenomen, kun je voor elk item verschillende vereisten instellen

 

Module bijwerken

Module bijwerken

Klik op de knop Module bijwerken (Update Module).

Module opnieuw vergrendelen

Module opnieuw vergrendelen

Als je modulevereisten wijzigt waaraan cursisten al hebben voldaan, zal Canvas vragen of je de cursisten door wilt laten gaan met de cursus, of de modules opnieuw wilt vergrendelen en van studenten eist dat ze opnieuw moeten voldoen aan de vereisten.

Klik op de knop Modules opnieuw vergrendelen (Re-Lock Modules) [1] om de modules opnieuw te vergrendelen. Klik op de knop Doorgaan (Continue) [2] om cursisten door te laten gaan zonder dat er iets verandert.

Vereisten bekijken

Bekijk het type modulevereiste [1] en de vereiste items voor de module [2].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No