Hoe kan ik de informatie over blauwdruksynchronisatie bekijken voor een cursus die gekoppeld is aan een blauwdrukcursus?

Als je indexpagina's voor inhoud blauwdrukpictogrammen bevatten, is de cursus gekoppeld aan een blauwdrukcursus. Blauwdrukcursussen zijn cursussen die als een sjabloon worden beheerd, waarbij wijzigingen aan vergrendelde objecten op elk gewenst moment vanuit de blauwdrukcursus kunnen worden gesynchroniseerd met je cursus. Je kunt echter alle niet-vergrendelde cursusinhoud beheren vanuit je cursus.

Je kunt de laatste informatie over een blauwdruksynchronisatie bekijken in Cursusinstellingen. De blauwdrukinformatie bevat details over de inhoud oaf andere kenmerken die in je cursus zijn gewijzigd.

Opmerking: Je kunt een melding ontvangen over gesynchroniseerde updates op basis van een blauwdrukcursus door de melding voor blauwdruksynchronisatie in te schakelen in Cursusinstellingen.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Blauwdrukinformatie openen

Blauwdrukinformatie openen

Klik in de zijbalk op de link Blauwdrukinformatie (Blueprint Information).

Synchronisatie-informatie bekijken

De pagina Blauwdrukinformatie geeft informatie van de laatste blauwdruksynchronisatie weer. De pagina toont de naam en cursus-ID van de blauwdrukcursus [1] en de naam en cursus-ID van de gekoppelde cursus [2].

Ook de datum en tijd van de synchronisatie [3] en het aantal wijzigingen [4] worden weergegeven.

Als er in de melding een bericht is opgenomen, wordt dat bericht boven de lijst met gesynchroniseerde wijzigingen weergegeven.

Voor een cursuskoppeling door een beheerder laat de synchronisatie-informatie ook de datum en tijd zien waarop de synchronisatie werd uitgevoerd, maar worden er geen details over de synchronisatie zelf weergegeven.

Synchronisatiedetails bekijken

Blauwdrukinformatie bekijken

De pagina Blauwdrukinformatie bevat de specifieke inhoud die is gesynchroniseerd. Elk inhoudsitem laat de gesynchroniseerde status van het item (vergrendeld of niet-vergrendeld) en de naam van het item zien [1], het type inhoudsitem [2], de toegepaste wijziging [3] en of de synchronisatie al dan niet is toegepast [4].

Inhoudswijzigingen kunnen worden gemaakt, bijgewerkt of verwijderd. Bijgewerkte wijzigingen geven een wijziging aan bestaande inhoud aan.

Blauwdrukinformatie sluiten

Blauwdrukinformatie sluiten

Wanneer je klaar bent op de pagina Blauwdrukinformatie, klik je op Gereed (Done).