Hoe maak ik een toets met een vraaggroep die aan een toetsbank is gekoppeld?

Je kunt een toets maken met behulp van een vraaggroep die aan een toetsbank is gekoppeld.

Wanneer je toetsbank aan een vraaggroep koppelt, krijg je alle toetsbanken te zien die je in dezelfde cursus hebt gemaakt, samen met de toetsbanken die je een bladwijzer hebt gegeven in andere cursussen waarvan je de cursusleider bent. Je ziet ook toetsbanken die door de beheerder aan je subaccount zijn toegevoegd, zodat cursusleiders in dezelfde afdeling of hetzelfde programma gemakkelijk bronnen kunnen delen.

Canvas verwijst naar de door jou gekozen vraagbank wanneer iedere cursist de toets maakt. Iedere cursist krijgt een bepaald aantal vragen, die willekeurig uit de toetsbank worden opgehaald. Het aantal vragen en de puntwaarde per vraag wordt opgegeven tijdens het maken van de vraaggroep. Als je bijvoorbeeld vragen van de sectie Engels wilt gebruiken en die sectie heeft 7 vragen in de eigen toetsbank opgenomen, maar jij daaruit niet meer dan 2 vragen wilt weergeven, haalt Canvas 2 willekeurige van de 7 vragen op terwijl iedere cursist de toets maakt.

Als je vragen in een bepaalde volgorde moeten worden weergegeven, kun je afzonderlijke vragen toevoegen of vragen zoeken in plaats van zelf een vraaggroep te maken.

Opmerkingen:

  • Wanneer je een toetsbank aan een toets koppelt, voer dan eventuele wijzigingen binnen de bank uit voordat de toets aan cursisten beschikbaar wordt gesteld. Ondanks dat je wijzigingen in de toetsbank kunt aanbrengen nadat de toets is gepubliceerd, zullen cursisten die de toets al geopend of voltooid hebben die wijzigingen niet kunnen zien, wat hun cijfer kan beïnvloeden. Cursisten die aan de toets beginnen nadat de wijzigingen zijn aangebracht, krijgen je updates te zien.
  • Aan een toetsbank gekoppelde vragen kunnen niet opnieuw worden beoordeeld omdat die in meerdere toetsen gebruikt kunnen worden.
  • Wanneer de functieoptie Standaard instellen op Nieuwe toetsen is ingeschakeld, kun je geen Klassieke toetsen maken. Maar je kunt bestaande Klassieke toetsen wel blijven bewerken, importeren en migreren naar Nieuwe toetsen.

Toetsen openen

Toetsen openen

Klik op de link Toetsen (Quizzes).

Toets toevoegen

Toets toevoegen

Klik op de knop Toets toevoegen (Add Quiz).

Toets-engine selecteren

Toets-engine selecteren

Als je cursus Nieuwe toetsen heeft ingeschakeld, moet je een toets-engine selecteren.

Klik op de optie Nieuwe toetsen (New Quizzes) [1] om Nieuwe toetsen te selecteren.

Klik op de optie Klassieke toetsen (Classic Quizzes) [2] om een klassieke toets te creëren.

Klik op het selectievakje Mijn keuze voor deze cursus onthouden (Remember my choice for this course) [3] om de selectie van je toets-engine voor deze cursus op te slaan.

Klik vervolgens op de knop Inleveren (Submit) [4].

Opmerkingen:

Toetsgegevens bewerken

In de tab Detailsvoer je de naam van je toets in [1]. In de Rijke inhoud editor [2], introduceer je je test met geformatteerde tekst, afbeeldingen, video of wiskundige vergelijkingen als voorbeeld. Je kunt zelfs het instrument media commentaar gebruiken om een introductie voor de test op te nemen.

Completeer de rest van de testinstellingen [3].

Een nieuwe vraaggroep toevoegen

Een nieuwe vraaggroep toevoegen

Klik op het tabblad Vragen (Questions) [1]. Klik op de knop Nieuw vraaggroep (New Question Group) [2].

Groepsgegevens maken

Groepsgegevens maken

Geef je vraaggroep een naam [1]. Beslis hoeveel vragen Canvas willekeurig uit de groep moet selecteren [2] samen met het aantal punten dat aan elke vraag wordt toegewezen [3].

Groepen met toetsvragen worden niet automatisch voor de cursusleiders van een naam voorzien. Om een aangepaste naam aan je vraaggroep te geven, voer je de naam in het tekstveld voor groepen in. Met aangepaste namen kun je de groepen met toetsvragen gemakkelijker herkennen.

Ongeacht de naam van de vraaggroep, zien cursisten de toetsvragen altijd in numerieke volgorde (vraag 1, vraag 2, enz.).

Opmerking:

  • De puntwaarde kan tot twee decimalen nauwkeurig worden ingesteld. Wanneer meer decimalen worden ingesteld, wordt de puntwaarde afgerond naar de dichtstbijzijnde honderdste waarde.
  • Als je een vraaggroep instelt op het willekeurig selecteren van vragen uit de toetsbank, worden de toetsbank en vragen niet in exportbewerkingen van de toets opgenomen. Het QTI-bestand downloadt toetsgegevens, zonder dat er vragen worden opgenomen.

Toetsbank zoeken

Toetsbank zoeken

Selecteer de toetsbank waarnaar je in de toets wilt verwijzen [1]. Klik op de knop Bank selecteren (Select Bank) [2].

Groep maken

Groep maken

Bevestig dat je toetsbank gekoppeld is aan de vraaggroep [1]. Klik op de knop Groep maken (Create Group) [2].

Vraaggroep wijzigen

Vraaggroep wijzigen

Als je het aantal vragen wilt wijzigen dat uit de groep moet worden opgehaald of als je de eraan toegewezen punten wilt wijzigen, klik je op Bewerken (Edit) [1]. Klik op Verwijderen (Delete) [2] als je de vraaggroep wilt verwijderen.

Toets opslaan

Toets opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save) om je werk op te slaan en een voorbeeld van de toets te zien.

Opmerking: Publiceer de test niet voordat het je eindproduct is. Als je klaar bent om de toets te publiceren en deze beschikbaar te maken aan de studenten, klik je op de knop Opslaan & Publiceren (Save & Publish).

Voorbeeld bekijken en toets publiceren

Voorbeeld bekijken en toets publiceren

Klik op de knop Voorbeeld (Preview) [1] om te zien wat studenten zullen zien wanneer ze de toets maken. Als het voorbeeld de toets toont zoals je wilt, klik je op de knop Publiceren (Publish) [2].

Opmerking: Ondanks dat je veranderingen aan kunt brengen nadat de toets gepubliceerd is, zullen studenten die de toets al geopend of voltooid hebben de veranderingen niet kunnen zien, wat hun punten kan beïnvloeden.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No