Hoe maak ik als cursusleider een discussie?

Als cursusleider kun je een discussie voor je cursus maken. Deze les behandelt tal van opties waaruit je kunt kiezen om een discussie voor je cursus aan te passen.

Opmerking: Discussies kunnen al dan niet worden beoordeeld. Als een cursist een bestand als bijlage toevoegt aan een niet-beoordeelde discussie, wordt de bestandsgrootte afgetrokken van de opslagquota van de cursist. Bijlagen die aan een beoordeelde discussie worden toegevoegd, worden echter niet van de opslagquota van de cursist afgetrokken.

Discussies openen

Discussies openen

Klik in de cursusnavigatie op de link discussies (Discussions).

Discussies toevoegen

Klik op de knop Discussie Toevoegen (Add Discussion).

Discussie maken

Discussie maken

Typ een naam voor je discussie in het veld Onderwerptitel (Topic Title) [1].

Voeg discussie-inhoud toe met de Rich Content Editor [2]. In de Rich Content Editor wordt rechtsonder het tekstvak een woordentelling weergegeven [3].

Als je een sectie-specifieke discussie zonder beoordeling wilt maken, klik je op de vervolgkeuzelijst Plaatsen in (Post to) [4]. Je kunt één of meerdere secties selecteren. Gebruik de discussieopties om een beoordeelde sectie-specifieke discussie te maken.

Opmerking: Wanneer een document vanaf een toets naar de Rich Content Editor wordt geüpload, wordt het bestand opgeslagen in de map Geüploade media in Cursusbestanden en komt dit standaard in de verborgen status te staan. Cursisten kunnen het bestand zien wanneer de toets voor hen beschikbaar wordt gemaakt. Meer informatie over zichtbaarheid van bestanden.

 

Bijlage toevoegen

Bijlage toevoegen

Je kunt een bijlage aan je discussie toevoegen door op de knop Bestand kiezen (Choose File) [1] te klikken.

Indien vereist door je instituut, moet je de instellingen voor de gebruiksrechten voor je bijlage selecteren. Om de gebruiksrechten te beheren, klik je op het pictogram Gebruiksrechten instellen (Set usage rights) [2].

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gebruiksrechten (Usage Right) [3] een van de vijf gebruiksrechten. Als je een cursusleider bent en niet zeker weet welk gebruiksrecht van toepassing is op je bestand, kun je voor raad contact opnemen met je beheerder.

  • Ik heb het auteursrecht (originele inhoud die door jou is gemaakt)
  • Ik heb toestemming gekregen om het bestand te gebruiken (geautoriseerde toestemming van de auteur)
  • Het materiaal is in het publieke domein (expliciet toegewezen aan het publieke domein, geen auteursrechthouders of is niet meer beschermd door auteursrecht)
  • Het materiaal valt onder een uitzondering - bijv. fair use, het recht om te citeren of een andere uitzondering die onder van toepassing zijnde auteursrechtwetgeving valt (fragment of samenvatting die gebruikt wordt voor commentaar, nieuwsverstrekking, onderzoek of analyse in het onderwijs)
  • Het materiaal is gelicentieerd onder Creative Commons; deze optie vereist ook de instelling van een specifieke Creative Commons-licentie

Indien bekend, voer je de informatie van de auteursrechthouder in het veld Auteursrechthouder (Copyright Holder) in [4].

Klik op de knop Opslaan (Save) [5] om je instellingen voor de gebruiksrechten op te slaan. Je kunt de instellingen voor de gebruiksrechten bewerken door op het pictogram Gebruiksrechten instellen (Set usage rights) te klikken.

Discussie-opties toevoegen

Discussie-opties toevoegen

Normaal worden discussies aangemaakt als gerichte discussies. Je kunt een discussie met antwoordenreeks aanmaken door de optie Antwoordenreeks toestaan (Allow threaded replies) [1] aan te vinken.

Verlang van gebruikers dat ze eerst een reactie bij de discussie moeten plaatsen voordat ze andere reacties kunnen bekijken door op de knop Users must post before seeing replies (Gebruikers moeten eerst reageren voordat ze andere reacties zien) te klikken.

Maak een podcast feed voor de discussie door de optie Podcast feed inschakelen (Enable podcast feed) aan te vinken.

Vink de optie Liken toestaan (Allow liking) [4] aan indien je wilt toestaan dat studenten discussie-antwoorden liken.

Om een niet-beoordeelde discussie aan de takenlijst voor de cursist toe te voegen, klik je op het selectievakje Toevoegen aan taken voor cursist (Add to student to-do) [5]. To-do items voor cursisten worden weergegeven in de cursuskalender, in de Lijstweergave voor cursisten in Dashboard en in de takenlijsten op de algemene startpagina en de startpagina van de cursus. Beoordeelde discussies worden automatisch in de takenlijst van een cursist weergegeven.

Klik op het selectievakje Dit is een groepdiscussie (This is a Group Discussion) [6] om de discussie een groepdiscussie te maken

Als je de discussie beschikbaar wilt stellen op een specifieke datum of tijdens een specifieke periode met behulp van beschikbaarheidsdatums, voer je de datums in de velden Beschikbaar vanaf (Available From) en Beschikbaar tot (Available Until) in [7] of klik je op de kalenderpictigrammen om datums te selecteren. Als je een beoordeelde discussie maakt, kunnen de de datums voor Beschikbaar van en Beschikbaar tot worden ingesteld in het veld Toewijzen (Assign). Tot aan de datum Beschikbaar van kunnen cursisten alleen maar de naam van de discussie zien. Na de datum Beschikbaar tot kunnen cursisten het discussieonderwerp en alle antwoorden zien, maar kunnen ze geen antwoorden toevoegen of bewerken

Beoordeelde discussie maken

Discussie-opties toevoegen

Schakel het selectievakje Beoordeeld (Graded) in om een beoordeelde discussie te maken. Als deze optie wordt geselecteerd, worden er extra opties aan de pagina toegevoegd, waar je beoordeelde discussies kunt toewijzen aan iedereen, aan individuele cursisten, aan cursussecties of aan cursusgroepen.

Opmerking: Als je een beoordeelde discussie wilt maken en je hebt secties toegevoegd in het veld Plaatsen in (Post To), is de optie Beoordeeld (Graded) niet meer beschikbaar. Je moet de secties verwijderen uit het veld Plaatsen in (Post To) voordat je deze optie selecteert. Je kunt secties toevoegen met de opties voor beoordeelde discussies.

Opslaan en publiceren

Opslaan en publiceren

Klik op de knop Opslaan en publiceren (Save & Publish) als je klaar bent om de discussie te publiceren. Als je een concept wilt maken van je discussie om het later te publiceren, klik je op de knop Opslaan (Save) [2].

Publiceer discussie

Wanneer je discussie in conceptstatus is opgeslagen, kun je terugkeren naar de pagina en de discussie op elk gewenst moment publiceren door in de klassieke Discussies-interface [1] te klikken op de knop Publiceren (Publish), of in de interface van Herontwerp Discussies [2] op het pictogram Publiceren (Publish).