Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe importeer ik een exportpakket voor een Canvas-cursus?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe importeer ik een exportpakket voor een Canvas-cursus?

Als je van iemand een exportpakket voor een Canvas-cursus hebt ontvangen dat je in Canvas wilt gebruiken, of als je eerder een cursus hebt geëxporteerd, kun je de cursus importeren als een exportpakket voor een Canvas-cursus. Een exportpakket wordt geïmporteerd als een IMSCC-bestand.

Opmerkingen:

  • Wanneer ze in een cursus worden geïmporteerd, hebben cursusexports dezelfde beperkingen als cursusimports. Zie voor meer informatie de sectie over inhoud importeren in de Canvas-basisgids.
  • Bij het importeren van een exportpakket voor Canvas-cursussen overschrijft het pakket enkele bestaande cursusinstellingen. Als voor je bestemmingscursus bijvoorbeeld een privé-copyright is ingesteld en je een pakket met een Creative Commons (CC)-copyright importeert, verandert de copyrightlicentie in de bestemmingscursus van Privé in CC. Bekijk de cursusinstellingen na het importeren van een cursus om te controleren of belangrijke instellingen nog steeds ingeschakeld zijn.
  • Bij meer dan eenmaal importeren van hetzelfde cursusexportpakket wordt eventuele reeds bestaande inhoud in de cursus overschreven. Om dit te voorkomen, moet het exportbestand opnieuw gedownload worden om een nieuw cursusexportbestand te maken voordat het bestand opnieuw in de cursus wordt geïmporteerd. Wanneer je het nieuwe bestand importeert, zal je cursus zowel de inhoud bevatten die in eerste instantie is geïmporteerd als de inhoud van het opnieuw gedownloade exportbestand.
  • Cursussen krijgen een specifieke bestandsgrootte toegekend voor bestandsopslag. Je bestand voor het cursusexportpakket moet kleiner zijn dan het quotum voor je cursus zoals weergegeven in cursusstatistieken. Als je cursus te weinig opslagruimte heeft voor het importeren van het exportpakket, kun je het beste contact opnemen met je Canvas-beheerder.
  • Cursusleiders moeten zich handmatig inschrijven voor of meldingen inschakelen voor discussies an aankondigingen nadat deze in een nieuwe cursus zijn geïmporteerd.
  • Als je een beoordeling van Nieuwe toetsen importeert en dan dezelfde beoordeling opnieuw importeert, zal Canvas terugkeren naar de oorspronkelijke beoordeling. Om wijzigingen voor een beoordeling van Nieuwe toetsen te importeren, moet je de beoordeling dupliceren en deze vervolgens in je cursus importeren.
  • Canvas voor Elementair exportpakketten behouden bij importeren het Canvas voor Elementair thema.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Importeer inhoud naar de cursus

Importeer inhoud naar deze cursus (Import Content into this Course) knop

Klik op Importeer inhoud naar deze cursus (Import Content into this Course) om inhoud te importeren.

Inhoudtype selecteren

Exportpakket voor Canvas-cursus selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Inhoudstype (Content Type) de optie Exportpakket voor Canvas-cursus (Canvas Course Export Package).

Bestand kiezen

Bestand kiezen

Klik op Bestand kiezen (Choose File).

Bestand openen

Bestand openen

Selecteer het .imscc-bestand dat je wilt importeren [1]. Klik op de knop Openen (Open) [2].

Selecteer migratie-inhoud

Cursus selecteren

Klik op het keuzerondje Alle inhoud (All content) wanneer je alle inhoud uit de cursus wilt importeren [1].

Klik op de knop Selecteer specifieke inhoud (Select specific content) wanneer je specifieke inhoud wilt selecteren [2].

Opmerking: Als je de optie voor specifieke inhoud hebt geselecteerd, moet je de inhoud aangeven die je wilt importeren nadat je de resterende pagina-opties hebt gecontroleerd. Nadat het importeren van de inhoud is gestart, kan de importselectie niet meer worden geannuleerd.  

Evenementen en inleverdata aanpassen

Cursus selecteren

Voor het aanpassen van de inleverdatums die bij de cursus-gebeurtenissen en de opdrachten horen vink je het selectievakje Gebeurtenissen en inleverdatums aanpassen (Adjust events and due dates) aan.

Waarschuwingsbericht voor inhoud importeren bekijken

Waarschuwingsbericht voor inhoud importeren bekijken

Als inhoud wordt geïmporteerd, verschijnt er een bericht dat aangeeft dat wanneer dezelfde cursusinhoud of exportpakket meer dan eenmaal wordt geïmporteerd, eventueel bestaande inhoud in de cursus wordt overschreven.

Cursus importeren

Cursus importeren

Klik op de knop Importeren (Import) [1].

Een voortgangsindicator geeft de uploadstatus als percentage aan [2].

Bekijk lopende opdrachten

Het menu van de lopende opdrachten laat de status van je import zien. Lopende rapporten laten een voortgangsbalk zien waarop de resterende tijd staat aangegeven die nog nodig is om de import te voltooien [1].

Als je hebt geselecteerd om bepaalde inhoud in je cursus te importeren, wordt de lopende opdracht getoond als Wachten op selectie (Waiting for Select) [2] en dan moet je eerst de inhoud selecteren die je wilt importeren.

De importeerfunctie kan ook andere statusaanduidingen laten zien als onderdeel van het importeerproces. Meer informatie over de status van de cursusimport.

Bekijk de inhoud van de voltooide imports door een link te volgen in de Cursusnavigatie.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.