Hoe importeer ik een exportpakket voor een Canvas-cursus?

Als je van iemand een exportpakket voor een Canvas-cursus hebt ontvangen dat je in Canvas wilt gebruiken, of als je eerder een cursus hebt geëxporteerd, kun je de cursus importeren als een exportpakket voor een Canvas-cursus. Een exportpakket wordt geïmporteerd als een IMSCC-bestand.

Opmerkingen:

 • Wanneer ze in een cursus worden geïmporteerd, hebben cursusexports dezelfde beperkingen als cursusimports. Zie voor meer informatie de sectie over inhoud importeren in de Canvas-basisgids.
 • Bij het importeren van een exportpakket voor Canvas-cursussen overschrijft het pakket enkele bestaande cursusinstellingen. Als voor je bestemmingscursus bijvoorbeeld een privé-copyright is ingesteld en je een pakket met een Creative Commons (CC)-copyright importeert, verandert de copyrightlicentie in de bestemmingscursus van Privé in CC. Bekijk de cursusinstellingen na het importeren van een cursus om te controleren of belangrijke instellingen nog steeds ingeschakeld zijn.
 • Je kunt een bestaande toets niet wijzigen door een gewijzigde versie te importeren. Importeren kan alleen worden gebruikt wanneer je een toets voor de eerste keer maakt. Als je dezelfde toets meerdere keren importeert, zullen eerder geïmporteerde toetsen niet worden overschreven. De actie levert meerdere kopieën van dezelfde toets op.
 • Cursussen krijgen een specifieke bestandsgrootte toegekend voor bestandsopslag. Je bestand voor het cursusexportpakket moet kleiner zijn dan het quotum voor je cursus zoals weergegeven in cursusstatistieken. Als je cursus te weinig opslagruimte heeft voor het importeren van het exportpakket, kun je het beste contact opnemen met je Canvas-beheerder.
 • Cursusleiders moeten zich handmatig inschrijven voor of meldingen inschakelen voor discussies an aankondigingen nadat deze in een nieuwe cursus zijn geïmporteerd.
 • Canvas voor Elementair exportpakketten behouden bij importeren het Canvas voor Elementair thema.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Importeer inhoud naar de cursus

Importeer inhoud naar deze cursus (Import Content into this Course) knop

Klik op Importeer inhoud naar deze cursus (Import Content into this Course) om inhoud te importeren.

Inhoudtype selecteren

Exportpakket voor Canvas-cursus selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Inhoudstype (Content Type) de optie Exportpakket voor Canvas-cursus (Canvas Course Export Package).

Bestand kiezen

Bestand kiezen

Klik op Bestand kiezen (Choose File).

Bestand openen

Bestand openen

Selecteer het .imscc-bestand dat je wilt importeren [1]. Klik op de knop Openen (Open) [2].

Selecteer migratie-inhoud

Cursus selecteren

Klik op het keuzerondje Alle inhoud (All content) wanneer je alle inhoud uit de cursus wilt importeren [1].

Klik op de knop Selecteer specifieke inhoud (Select specific content) wanneer je specifieke inhoud wilt selecteren [2].

Opmerking: Als je de optie voor specifieke inhoud hebt geselecteerd, moet je de inhoud aangeven die je wilt importeren nadat je de resterende pagina-opties hebt gecontroleerd. Nadat het importeren van de inhoud is gestart, kan de importselectie niet meer worden geannuleerd.  

In bulk migreren van Bestaande toetsen als Nieuwe toetsen

Bestaande toetsen importeren als Nieuwe toetsen

Als dit is toegestaan door je instituut, kun je bestaande toetsten in bulk migreren naar Nieuwe toetsen. Klik hiervoor op het selectievakje Bestaande toetsen importeren als Nieuwe toetsen (Import existing quizzes as New Quizzes).

Als je instituut de migratiefunctie voor toetsen inschakelt, migreren toetsbanken gekoppeld via een vragengroep in Klassieke toetsen naar Nieuwe toetsen. Als de migratiefunctie voor toetsen niet is ingeschakeld door je instituut, zul je vragen uit toetsbanken individueel moeten toevoegen voorafgaande aan de migratie naar Nieuwe toetsen.

Opmerkingen:

 • Nieuwe toetsen omvatten geen enquêtefunctie. Daarom komen enquêtes die zijn gemigreerd uit Klassieke toetsen in Nieuwe toetsen over als standaard toetsen.
 • Na migratie naar Nieuwe toetsen worden vragen met meerdere vervolgkeuzelijsten weergegeven als zoekvragen naar overeenkomsten.
 • Vragen van het type Tekst (geen vraag) migreren naar Nieuwe toetsen als stimulansvragen. Om een vraag weer te geven in een toets, moet een cursusleider de vraag toevoegen.
 • Vragengroepen met handmatig opgestelde vragen migreren als itembanken naar Nieuwe toetsen.
 • Als een toets meerdere keren is gemigreerd, gebruikt Canvas 'smart merging' om de inhoud van de toetsbank die moet worden behouden te ontcijferen. Dit proces zorgt ervoor dat alle inhoud behouden blijft, bijvoorbeeld wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd een toets bewerken.

Evenementen en inleverdatums aanpassen

Cursus selecteren

Voor het aanpassen van de inleverdatums die bij de cursus-gebeurtenissen en de opdrachten horen vink je het selectievakje Gebeurtenissen en inleverdatums aanpassen (Adjust events and due dates) aan.

Waarschuwingsbericht voor inhoud importeren bekijken

Waarschuwingsbericht voor inhoud importeren bekijken

Als inhoud wordt geïmporteerd, verschijnt er een bericht dat aangeeft dat wanneer dezelfde cursusinhoud of exportpakket meer dan eenmaal wordt geïmporteerd, eventueel bestaande inhoud in de cursus wordt overschreven.

Cursus importeren

Cursus importeren

Klik op de knop Importeren (Import) [1].

Een voortgangsindicator geeft de uploadstatus als percentage aan [2].

Bekijk lopende taken

Het menu van de lopende opdrachten laat de status van je import zien. Lopende rapporten laten een voortgangsbalk zien waarop de resterende tijd staat aangegeven die nog nodig is om de import te voltooien [1].

Als je hebt geselecteerd om bepaalde inhoud in je cursus te importeren, wordt de lopende opdracht getoond als Wachten op selectie (Waiting for Select) [2] en dan moet je eerst de inhoud selecteren die je wilt importeren.

De importeerfunctie kan ook andere statusaanduidingen laten zien als onderdeel van het importeerproces. Meer informatie over de status van de cursusimport.

Bekijk de inhoud van de voltooide imports door een link te volgen in de Cursusnavigatie.