Hoe bewerk ik gebruiikersrollen in een cursus?

Nadat er gebruikers aan je cursus zijn toegevoegd, kun je op de pagina Personen het inschrijvingstype voor een gebruiker in de cursus bewerken. Hiermee kun je wijzigingen aanbrengen in inschrijvingstypen voor cursussen zonder de bestaande inschrijving te verwijderen. Voor bewerkingen van rollen hoeft de gebruiker geen nieuwe cursusuitnodiging te accepteren.

Als er aan de cursus een gebruiker met meerdere rollen is toegevoegd, worden door het selecteren van een nieuwe rol alle huidige inschrijvingen van de gebruiker overschreven door de nieuw bewerkte rol. Als een gebruiker in meerdere secties in ingeschreven, geldt de bewerkte rol voor alle secties.

Opmerkingen:

  • Als een waarnemer aan een student is gekoppeld, kun je de rol van een waarnemer niet bewerken. Informatie over het beheren van gekoppelde studenten.
  • Inschrijvingen kunnen worden toegevoegd door het SIS (Student Information System) van je instituut. Als een inschrijving een SIS-ID bevat, kun je geen inschrijving van de cursus bewerken. Daar komt bij dat het bewerken van een gebruikersrol een cursusmachtiging is. Als je geen gebruikersrollen in je cursus kunt bewerken, heeft je onderwijsinstelling deze functie beperkt.
  • Raadpleeg het document Rolmachtigingen Canvas-cursussen voor meer informatie over machtigingen.

Personen openen

Personen openen

Klik op de Personen (People) link.

Gebruiker zoeken

Geef in het zoekveld [1] de naam van de gebruiker op. Je kunt gebruikers ook filteren op rol in de vervolgkeuzelijst Rollen (Roles) [2].

Rol bewerken

Klik op het pictogram Opties van de gebruiker [1] en selecteer de link Rol bewerken (Edit Role) [2].

Cursusrol bewerken

Cursusrol bewerken

Klik op de vervolgkeuzelijst Rol (Role) [1] en selecteer de nieuwe rol voor de gebruiker [2].

Opmerking: Afhankelijk van je gebruikersmachtigingen kun je misschien niet alle gebruikersrollen in je cursus selecteren.

Meerdere rollen bewerken

Meerdere rollen bewerken

Als een gebruiker meerdere rollen in de cursus heeft, worden alle huidige inschrijvingen van de gebruiker overschreven door een nieuwe rol te selecteren

Rol bijwerken

Rol bijwerken

Klik op de knop Bijwerken (Update).