Hoe kan ik extra studiepunten in een cursus opnemen?

De functie Extra punten is momenteel geen standaardoptie in Canvas. Maar je kunt cursisten wel via diverse andere opties extra punten geven.

Opmerkingen:

  • Als je een weging instelt voor je opdrachtgroepen, let er dan op hoe gewogen groepen van invloed kunnen zijn op de cijferlijst als opdrachten nul punten waard zijn.
  • Als je in een opdrachtgroep regels voor laten vallen hebt ingesteld, kan het toevoegen van extra punten de score van je cursisten beïnvloeden.

Nieuwe opdracht met een waarde van nul punten maken

Nieuwe opdracht zonder inlevering maken

Maak een nieuwe opdracht met nul punten mogelijk [1] en selecteer een inleveringstype [2]. Opdrachten die zijn ingesteld op het type Geen inlevering zijn prima geschikt voor activiteiten in het klaslokaal, zoals dicussies of presentaties.

Nadat cursisten werk online hebben ingeleverd of werk offline hebben voltooid en ingeleverd, kun je punten toevoegen aan en wijzigen in de cijferlijst.

Opmerking: Om ervoor te zorgen dat een opdracht met nul punten wordt meegenomen in het cijfer van een cursist, moet je een positieve puntwaarde aan op z'n minst één extra opdracht in elke opdrachtgroep toevoegen.

Extra punten toevoegen aan een bestaande opdracht

Extra punten toevoegen aan een bestaande opdracht

Voeg extra punten toe aan een opdracht die je al hebt gemaakt. Voer de extra punten in de cijferlijst in.

Stel dat een opdracht 40 punten waard is. Door 5 extra punten toe te voegen komt het totaal van de opdracht voor deze cursist op 45 punten. De toegevoegde punten verhogen het totaal aantal punten dat wordt berekend voor het eindcijfer in de cijferlijst.

Speciale punten toevoegen aan een toets

Je kunt gebruikmaken van speciale punten binnen SpeedGrader om punten aan een toets toe te voegen. Met speciale punten kun je de totaalscore van een toets aanpassen.

Extra studiepunten binnen een rubriek maken

Extra studiepunten binnen een rubriek maken

Voeg aan een rubriek een criterium toe voor extra studiepunten. Zorg ervoor dat je aan de rubriek een hogere waarde toekent dan aan de opdracht. Je kunt cursisten al dan niet extra punten geven zonder de feitelijke opdrachtpunten te beïnvloeden.

Extra punten toevoegen met een rubriek in SpeedGrader

Extra punten toevoegen met een rubriek in SpeedGrader

Je kunt extra punten toevoegen met behulp van een rubriek in SpeedGrader. Voer een puntwaarde in die groter is dan de punten die maximaal mogelijk zijn voor een criterium [1]. De berekening voor Totaal aantal punten omvat alle extra punten die aan elk criterium zijn toegekend [2].

Opmerking: Als SpeedGrader de puntwaarde van rubrieken voor beoordelingen automatisch moet bijwerken, schakel je het selectievakje Deze rubriek gebruiken voor het beoordelen van opdrachten (Use this rubric for assignment grading) in wanneer je de rubriek aan een opdracht toevoegt. Je kunt het cijferveld echter ook handmatig bijwerken.

Extra punten toevoegen met SpeedGrader

Extra punten toevoegen met SpeedGrader

Je kunt handmatig extra punten toevoegen door het cijfer te bewerken dat wordt weergegeven in het veld Cijfer in SpeedGrader.

Extra punten maken met opdrachtgroepen

Opdrachten moeten worden ondergebracht in een opdrachtgroep. Voor opdrachtgroepen kan een weging worden ingesteld en kan de weging worden opgeheven, afhankelijk van de manier waarop je cursisten binnen je cursus wilt beoordelen.

Meer informatie over het geven van extra studiepunten met opdrachtgroepen.

Opmerkingen:

  • Opdrachten in de opdrachtgroep Extra studiepunten moeten aan het eind van de cursus worden beoordeeld, nadat alle cursusopdrachten zijn beoordeeld.
  • Alle andere opdrachtgroepen in de cursus moeten op z'n minst één beoordeelde opdracht hebben om ervoor te zorgen dat de opdrachtgroep Extra studiepunten op correcte wijze meetelt voor de cijfers van de cursisten.

Extra punten maken met niet-gewogen opdrachtgroepen

Extra punten maken met niet-gewogen opdrachtgroepen

Wanneer opdrachtgroepen niet worden gewogen, kun je desgewenst opdrachten met extra studiepunten in hun eigen opdrachtgroep maken. Je kunt een aparte groep maken om onderscheid te maken tussen de verschillende typen opdrachten. In dit voorbeeld zijn er voor de gehele opdrachtgroep geen punten mogelijk [1].

Wanneer de cursist het werk heeft voltooid voor de opdrachten met extra studiepunten, kun je handmatig punten toevoegen aan de cijferlijst.

Extra punten maken met gewogen opdrachtgroepen

Extra punten maken met gewogen opdrachtgroepen

Wanneer opdrachtgroepen worden gewogen, zal Canvas geen cijfers berekenen voor een gehele groep waarvoor geen punten mogelijk zijn. Om ervoor te zorgen dat opdrachten met extra studiepunten correct worden berekend in gewogen groepen, moeten de opdrachten daarom worden ondergebracht in een bestaande opdrachtgroep waarin minimaal één opdracht met een waarde van meer dan nul punten is opgenomen.

In dit voorbeeld wordt de opdracht met extra studiepunten ondergebracht in de opdrachtgroep Extra studiepunten met meerdere opdrachten die een waarde van meer dan nul punten hebben [1]. Houd er rekening mee dat het gewicht voor opdrachtgroepen in totaal 110% kan bedragen [2]. Elke opdracht die in de opdrachtgroep Extra studiepunten wordt geplaatst, heeft een positief of neutraal effect op het totaalcijfer van je cursisten. En als een cursist de opdracht met extra studiepunten niet inlevert, heeft dat geen negatief effect op diens cijfer.

Wanneer de cursist het werk heeft voltooid voor de opdrachten met extra studiepunten, kun je handmatig punten toevoegen aan de cijferlijst.

Fouten met gewogen opdrachtgroep

Fouten met gewogen opdrachtgroep

Als je je opdrachten met extra studiepunten met nul punten in hun eigen opdrachtgroep maakt, maar je besluit voor je opdrachtgroepen een weging in te stellen, worden je opdrachten met extra studiepunten niet correct binnen Canvas berekend. Canvas kan geen opdrachtgroepen berekenen waarvoor geen punten mogelijk zijn. Voor een cursist met bijvoorbeeld 12 punten voor 0 punten mogelijk, kan Canvas niet het effect op het totaalcijfer bepalen omdat 12 niet gedeeld kan worden door 0.

Er verschijnt een fout in de kolom Totaalcijfer. In dit voorbeeld zijn de twee opdrachten met extra studiepunten (beide met nul punten mogelijk) in de opdrachtgroep Extra studiepunten geplaatst. De opdrachtgroep is echter wel gewogen. De waarschuwing geeft aan dat in de score geen extra studiepunten zijn opgenomen (als opdrachtgroep) omdat de gehele groep geen punten mogelijk heeft. In een dergelijke situatie moeten de opdrachten naar een andere opdrachtgroep worden verplaatst of je moet een opdracht opnemen in de opdrachtgroep Extra studiepunten die minimaal één mogelijk punt heeft.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No