Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik een bestand naar een cursus uploaden?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe kan ik een bestand naar een cursus uploaden?

Je kunt een bestand aan je cursus toevoegen door het bestand te uploaden. Je kunt ook bestanden importeren met behulp van het importeerprogramma in Cursusinstellingen (Course Settings).

Als instructeur kun je bestanden vanaf je persoonlijke bestandenlocatie naar de cursusbestandenlocatie slepen.

Meer informatie over bestanden.

Opmerkingen:

Open bestanden

Open bestanden

Klik in Cursusnavigatie op de link Bestanden (Files).

Bestand uploaden

Klik op de knop Uploaden (Upload).

Bestand openen

Bestand openen

Klik op de naam van het bestand dat je wilt uploaden [1] en klik op de knop Openen (Open) [2].

Bestanden uploaden via slepen en neerzetten

Bestanden uploaden via slepen en neerzetten

Sommige web browsers (Chrome, Firefox en Safari) bevatten een unieke feature waarmee de gebruiker bestanden kan toevoegen door de bestanden simpelweg te slepen vanaf het bestandsscherm en direct in het bestandsoverzicht van Canvas neer te zetten. Klik op de titel van het bestand dat je wilt toevoegen [1] en sleep het bestand naar de geopende browser [2]. Het bestand wordt automatisch geüpload.

Dubbel bestand vervangen

Dubbel bestand vervangen

Als er reeds een bestand met dezelfde naam aanwezig is in de map waar je het bestand gaat uploaden, wordt gevraagd of je het bestand wilt vervangen of een andere naam wilt geven.

Klik op de knop Naam wijzigen (Change Name) [1] om de bestandsnaam te wijzigen. Deze optie creëert een kopie van het bestand met een andere naam.

Klik op de knop Vervangen (Replace) [2] om het bestand te vervangen.

Uploadvoortgang weergeven

Uploadvoortgang weergeven

Een voortgangs balk zal verschijnen aan de bovenkant van het scherm wat de voortgang bijhoud van de upload van je bestand.

Bestand bekijken

Bestand bekijken

Bekijk je nieuwe bestand in de cursus.

Opmerking: Als je werkt met gebruiksrechten, moet je de gebruiksrechten voor bestanden instellen om het bestand te kunnen publiceren.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.