Hoe genereer ik als cursusleider een koppelingscode voor een waarnemer?

Als je beheerder je de juiste machtigingen heeft gegeven, kun je een koppelingscode genereren die een waarnemer kan gebruiken om een link naar een cursist te maken. Meer informatie over koppelingscodes kun je vinden in het brondocument Koppelingscodes - Veelgestelde vragen.

Een waarnemer kan deze koppelingscode invoeren op zijn of haar tabblad met gebruikersinstellingen voor observeren. Gekoppelde waarnemers kunnen bepaalde elementen van de Canvas-cursussen van de cursist zien en eraan deelnemen.

Afhankelijk van de machtigingen kun je ook een cursist koppelen aan een waarnemer vanaf de pagina Personen. Door te koppelen vanaf de pagina Personen krijgt de waarnemer alleen de informatie te zien van de cursus waaraan hij of zij gekoppeld is.

Opmerking: Koppelingscodes kunnen alleen vanuit de webversie van Canvas worden gegenereerd. Koppelingscodes kunnen niet vanuit mobiele Canvas-apps worden gegenereerd.

Personen openen

Personen openen

Klik op de Personen (People) link.

Gebruikersgegevens openen

Klik op het pictogram Opties van de cursist [1] en selecteer de link Gebruikersgegevens (User Details) [2].

Koppelen met waarnemer

Klik op de link Koppelen met waarnemer (Pair with Observer).

Opmerking: Als de link Koppelen met waarnemer niet wordt weergegeven, is de machtiging om koppelingscodes te genereren niet voor jouw rol ingeschakeld of is zelfinschrijving niet ingeschakeld voor je cursus.

Koppelingscode kopiëren

Koppelingscode kopiëren

Bevestig de naam van de cursist [1].

Kopieer de zescijferige alfanumerieke koppelingscode [2]. Je moet deze code doorgeven aan de waarnemer die aan het account van de cursist wordt gekoppeld. De koppelingscode vervalt na zeven dagen of na het eerste gebruik.

Klik op OK [3] om het venster te sluiten.

Opmerking: Koppelingscodes zijn hoofdlettergevoelig.

Koppelingscodes exporteren

Koppelingscodes exporteren

Je kunt ook een lijst met nieuwe koppelingscodes voor alle deelnemers aan je cursus exporteren Klik op het pictogram Opties [1] en selecteer de link Koppelingscodes exporteren (Export Pairing Codes) [2]. Canvas exporteert een CSV-bestand met voor iedere cursist een eigen koppelingscode.

Koppelingscodes bekijken

Koppelingscodes bekijken

Open het CSV-bestand met koppelingscodes op je computer. Het CSV-bestand toont de voor- en achternaam van iedere cursist, de SIS-ID van de cursist, de koppelingscode van de cursist en de datum en tijd waarop de koppelingscode vervalt.