Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe maak ik een opdracht?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe maak ik een opdracht?

Je kunt opdrachten maken op de pagina Opdrachten. Je kunt een opdracht-shell maken. Dat is een tijdelijke aanduiding voor een opdracht binnen een opdrachtgroep of je kunt een volledige opdracht met alle opdrachtdetails maken.

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments).

Opdracht-shell toevoegen

Opdracht-shell toevoegen

Als je een tijdelijke aanduiding voor een opdracht wilt maken met een titel en een datum, kun je een opdracht-shell in een opdrachtgroep maken.

Opdrachtgroepen bevatten de verschillende typen opdrachten die je in je cursus wilt behouden, zoals opdrachten, discussies, toetsen, enquêtes, enzovoort [1]. Als je opdrachtgroepen in je cursus maakt, kunnen cursisten hun pagina Opdrachten filteren op opdrachttype om dezelfde groepenm te bekijken. Informatie over het toevoegen van een opdrachtgroep.

Als je een opdracht-shell wilt maken, zoek je een opdrachtgroep en klik je op de knop Opdracht toevoegen (Add Assignment) [2]. Opdracht-shells bevatten allen velden voor het type, de naam, de inleverdatum (optioneel) en de punten van de opdracht. Je kunt op elk gewenst moment opdrachtdetails toevoegen door de opdracht te bewerken.

Opdracht toevoegen

Opdracht toevoegen

Als je een opdracht wilt maken samen met alle opdrachtdetails, klik je op de knop Opdracht toevoegen (Add Assignment).

Opdrachtdetails bestaan uit velden voor het type, de naam, de beschrijving, de punten de opdrachtgroep (indien gewenst), de cijferweergave, het inleveringstype en de inleverdatum van de opdracht. Je kunt ook aangeven of de opdracht een groepsopdracht is of dat de opdracht peerbeoordelingen in de les opdrachtdetails nodig heeft.

Wanneer je details aan een opdracht toevoegt, kun je de opdracht ook aan alle cursisten, cursussecties, cursusgroepen of individuele cursisten toewijzen met de Canvas-functie voor gedifferentieerde opdrachten.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.