Hoe gebruik ik Leertrajecten in cursusmodules?

Met Leertrajecten kun je het leerproces voor cursisten aanpassen op basis van hun prestaties. Je kunt Leertrajecten inschakelen om automatisch cursuswerk toe te wijzen op basis van de score die werd behaald voor een vorige opdracht. Dit biedt meerdere mogelijkheden om meesterschap in een cursus te bereiken en te tonen.

Leertrajecten is gebaseerd op gedifferentieerde opdrachten, waarmee gerichte leeractiviteiten kunnen worden toegewezen aan verschillende gebruikers en secties. Met Leertrajecten worden opdrachten automatisch gedifferentieerd voor individuele cursisten en is er geen aanvullend werk vereist behalve het gebruikelijke beoordelen van opdrachten van cursisten. Nadat de oorspronkelijke opdracht is beoordeeld (handmatig of automatisch), bepaalt de score van de cursisten welke voorwaardelijke item(s) ze krijgen toegewezen als leertraject. Een leertraject kan bijvoorbeeld een set items toewijzen aan leerlingen die op of boven de 70% scoren en een andere set aan leerlingen die onder de 70% scoren. Als Cursist A 70% of hoger scoort, krijgt hij of zij toegang tot pagina 1, pagina 2, opdracht 1 en opdracht 2. Je kunt van Cursist A vereisen dat hij of zij beide pagina's leest en minstens één opdracht voltooid. Als Cursist B minder dan 70% scoort, krijgt hij of zij toegang tot pagina 1, pagina 3, pagina 4 en opdracht 1. Je kunt van Cursist B vereisen dat hij of zij alle drie de pagina's leest en de opdracht voltooit om meesterschap in het onderwerp te bereiken.

Bij het maken van Leertrajecten moeten voordat je de cursus publiceert eerst bronopdrachten en alle gedifferentieerde cursusonderdelen gemaakt worden en moeten gedifferentieerde items als voorwaardelijke items aangeduid worden.

Gewogen beoordeling

Als je in je cursus gewogen beoordelingen gebruikt, kan aanvullend cursuswerk van invloed zijn op het totaalcijfer van de cursist. Het bereken van de cijfers is echter gebaseerd op de opdrachten die aan de cursist zijn toegewezen en die door de cursist zijn voltooid, leerlingen worden niet gestraft voor opdrachten die niet aan hen zijn toegewezen. Als je je zorgen maakt over verschillen in cijfers met puntenwaarden, is het een goed idee de voorwaardelijke opdrachten te bekijken die aan de afzonderlijke Leertrajecten zijn toegewezen en te proberen de cijfertotalen voor elk traject in evenwicht te brengen. Bovendien kun je de vooruitgang van cursisten evalueren en individuele leerlingen waar nodig opdrachten geven die ze kunnen voltooien om hun cijfer te verbeteren.

Opmerkingen:

  • De instelling voor Leertrajecten kan in je cursus worden beheerd als deze instelling door je instituut is ingeschakeld.
  • Als je instituut een studentinformatiesysteem (SIS) gebruikt en vervaldatums voor opdrachten vereist, worden opdrachten van een Leertraject die aan een of meer cursisten zijn toegewezen momenteel niet gevalideerd. Wees voorzichtig bij het synchroniseren met je SIS.
  • Als je cursus een groot aantal cursisten heeft en/of als een Leertraject een groot aantal gekoppelde voorwaardelijke items heeft, kan het gebeuren dat het langer duurt voordat de cursisten een traject toegewezen krijgen.
  • Op dit moment ondersteunt Leertrajecten de koppeling met leerdoelen niet.
  • Bestanden, externe URL's en module-items uit externe tools kunnen niet worden gebruikt als voorwaardelijke items in Leertrajecten.
  • Als je ervoor kiest om een pagina op te nemen in Leertrajecten, dan zal de pagina alleen toegankelijk zijn vanuit Leertrajecten en niet vanaf de pagina Cursuspagina's.

Modules openen

Modules openen

Klik in de Cursusnavigatie op de link Modules .

Cursusmodules toevoegen

Cursusmodules toevoegen

Het Leertrajectproces vindt momenteel zijn oorsprong alleen vanaf de pagina Cursusmodules. Voordat je bronopdrachten en voorwaardelijke items kunt toewijzen voor een Leertraject, moeten alle cursusopdrachten en -pagina's zijn ontwikkeld en als module-items zijn toegevoegd aan Modules. Leertrajecten kunnen worden gemaakt van modulestructuren in bestaande cursussen of van nieuwe cursusinhoud.

Je kunt gebruikmaken van het inspringen van module-items om de structuur van de module te ordenen en visueel te laten zien welke items voorwaardelijk moeten zijn in een Leertraject.

Beoordeelde opdrachten, beoordeelde discussies, of beoordeelde toetsen kunnen worden gebruikt als broninhoud voor een Leertraject. De score van een leerling voor de broninhoud bepaalt welk(e) voorwaardelijk(e) item(s) hij/zij krijgt toegewezen.

Elk cursusitem, behalve oefentoetsen en niet-beoordeelde enquêtes, kan aangeduid worden als een voorwaardelijk item in een Leertraject.

Opmerkingen:

  • In Leertrajecten zijn eerste vereisten en vereisten niet verplicht, maar ze worden wel aangemoedigd. Ze geven richting aan de ordening van de cursus en de voorwaardelijke paden.
  • Bestanden, externe URL's en module-items uit externe tools kunnen niet worden gebruikt als voorwaardelijke items in Leertrajecten.

Pagina-inhoud toestaan

Pagina-inhoud toestaan

Omdat inhoudspagina's geen beoordeling vereisen, kunnen inhoudspagina's niet gebruikt worden als broninhoud en kunnen alleen als voorwaardelijke inhoud worden toegevoegd aan een Leertraject. Het moet echter toegestaan zijn de pagina te gebruiken voor Leertrajecten voordat deze kan worden toegevoegd als voorwaardelijk item.

Voorwaardelijke items toevoegen

Voorwaardelijke items toevoegen

Een Leertraject vindt zijn oorsprong in een beoordeling die aan iedereen is toegewezen, zoals een toets vooraf of een introductieopdracht.  

Op de configuratiepagina van het Leertraject kun je voorwaardelijke inhoudsitems toevoegen aan het broninhoudsitem. Voorwaardelijke inhoudsitems worden geselecteerd uit de lijst met module-items die je eerder hebt toegevoegd aan de module. Deze items worden vervolgens toegewezen aan specifieke cursisten via voorwaardelijke regels in drie scorebereiken. Nadat de broninhoud-opdracht is beoordeeld (handmatig of automatisch), bepaalt de score van de cursisten welke voorwaardelijke item(s) ze krijgen toegewezen als leertraject.

Items toewijzen aan Leertrajecten

Items toewijzen aan Leertrajecten

In Canvas worden opdrachten standaard toegewezen aan iedereen, wat betekent dat alle cursisten de opdracht kunnen bekijken op hun pagina Modules. Zodra er voorwaardelijke items zijn toegevoegd aan een Leertraject, moeten de voorwaardelijke opdrachten aan Leertrajecten worden toegewezen. De Leertraject-opdracht wijst de opdracht alleen aan voor voorwaardelijke vrijgave en de opdracht wordt alleen getoond aan cursisten van wie de broninhoudscores binnen een bereik vallen dat de voorwaardelijke opdracht aan hen vrijgeeft.

Voorwaardelijke items vrijgeven

Voorwaardelijke items vrijgeven

Wanneer je voor je cursus een Leertraject maakt, zien cursisten wanneer ze de cursus afwerken steeds weer inhoud aan hun pagina Modules worden toegevoegd. Wanneer de cursus begint, zien ze alleen maar items die zijn gepubliceerd en aan Iedereen zijn toegewezen, of specifiek aan hen zijn toegewezen. Cursussen die geen Leertrajecten gebruiken, tonen daarentegen alle inhoud in de module, zelfs als de inhoud vergrendeld is.

Zodra een opdracht uit een Leertraject is beoordeeld (automatisch door Canvas, of handmatig in SpeedGrader), zullen de voorwaardelijke item(s) automatisch op basis van het scorebereik van het bronitem worden weergegeven op de pagina Modules van de cursist.

Als een het scorebereik van een bronopdracht uit een Leertraject een Of-optie omvat, moeten cursisten kiezen welke voorwaardelijke item(s) ze willen voltooien voor ze doorgaan.

Opmerkingen:

  • Als je de vereiste instelt dat module-items op volgorde moeten worden afgewerkt, dan worden, als een cursist een Leertraject voltooit waarvoor handmatige beoordeling is vereist, alle volgende module-items voor de cursist geblokkeerd tot het Leertraject is beoordeeld.
  • Als je een bronopdracht nadat cursisten een optie van het Leertraject hebben gekozen nogmaals beoordeelt en de nieuwe beoordeling de cursisten in een ander bereik voor de voorwaardelijk items plaatst, dan zullen ze de voorwaardelijke item(s) in het opnieuw toegewezen Leertraject moeten voltooien voor ze verder kunnen gaan met de module.

Trajectopdracht cursist weergeven

Trajectopdracht cursist weergeven

Wanneer een student een voorwaardelijk item is toegewezen of zelf selecteert, voegt de voorwaardelijke opdracht automatisch de naam van de cursist toe aan de opdracht zodat deze uniek wordt voor deze cursist.

Leertrajectuitsplitsing weergeven

Leertrajectuitsplitsing weergeven

Zodra cursisten hun broninhoud-item voor een Leertraject voltooien, kun je de Leertrajectuitsplitsing weergeven. Elk scorebereik bevat een link die het aantal cursisten in elk bereik toont. Je kunt op de naam van een cursist in het bereik klikken, de broninhoud en de score van de cursist bekijken en een bericht naar de cursist sturen.