cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe voeg ik een groepsreeks toe aan een cursus?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe voeg ik een groepsreeks toe aan een cursus?

Groepsreeksen bevatten de diverse groepen binnen een cursus. Voordat je een nieuwe groepsreek maakt, kun je eerst de bestaande groepsreeksen bekijken. Je kunt ook een bestaande groepsreeks klonen. Je kunt ook een bestaande groepsreeks bewerken of verwijderen.

Nadat je een groepsreeks hebt gemaakt, kun je in de reeks handmatig groepen maken of automatisch groepen maken. Groepen maken en toewijzen van cursisten aan groepen is ook mogelijk door importeren van een CSV-bestand.

Opmerking: In Canvas kun je 200 groepen maken.

Personen openen

Personen openen

Klik op de Personen (People) link.

Groepsreeks toevoegen

Groepsreeks toevoegen

Klik op de knop Groepsreeks toevoegen (Add Group Set).

Groepsreeks opslaan

Groepsreeks maken

Typ de naam voor de nieuwe groep in het veld Naam van groepsreeks (Group Set Name) [1].

Je kunt cursisten zichzelf laten inschrijven door het selectievakje Zelfinschrijven toestaan (Allow self sign-up) in te schakelen [2].

Om handmatig groepen te maken of groepen te maken met een CSV-bestand, klik je op de optie Ik maak later groepen (I'll create groups later) [3].

Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie Cursisten splitsen in aantal groepen [Split students by number of groups] [4].

Je kunt automatisch groepen maken door de cursisten in gelijke groepen te splitsen of het aantal cursisten per groep te selecteren. Om de cursisten in een aantal gelijke groepen te splitsen, selecteer je de optie Cursisten splitsen in [aantal] groepen (Split students into [number] groups) [5] in de vervolgkeuzelijst.

Als je groepen met een bepaald aantal cursisten wilt maken, gebruik je de pijltjes of typ je het aantal cursisten per groep in het dialoogvenster [6].

Klik op de knop Opslaan (Save) [7].

Opmerkingen:

  • Behalve wanneer je groepen op handmatige wijze maakt, kun je groepsleiders automatisch instellen.
  • De optie Vereisen dat groepsleden in dezelfde sectie zitten (Require group members to be in the same section) is beschikbaar voor groepen die zichzelf kunnen inschrijven en groepen die automatisch worden gemaakt.
  • Het maximum aantal groepen dat Canvas voor een automatisch toegewezen groep kan maken, is 200. Ook als je meer groepen zou willen maken, maakt Canvas er niet meer dan 200.

Groepsreeks bekijken

Bekijk de groepsreeks die je hebt gemaakt.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.