Hoe wijs ik een opdracht toe aan een cursusgroep?

Met het selectievakje Groepsopdracht (Group Assignment) kun je een groepsopdracht maken. Canvas maakt gebruik van groepsreeksen om groepsopdrachten toe te wijzen en elke groep binnen de groepsreeks die aan de discussie is toegewezen dient de opdracht te voltooien. Wanneer je een groepsopdracht maakt of bewerkt, kun je deze aan specifieke groepen toewijzen. Je kunt ook binnen een opdracht die aan de rest van de klas is toegewezen verschillende datums voor het inleveren en de beschikbaarheid instellen voor een specifieke groep.

Je moet een groepsreeks toewijzen als onderdeel van de opdracht. Je kunt een bestaande groepsreeks toevoegen, of je maakt een nieuwe groepsreeks aan als onderdeel van de toewijzing en voegt daarna studenten aan de groepen toe. Als je echter een groepsreeks aanmaakt met zelfinschrijving of handmatig toewijzen van groepen, kun je de groepsreeks niet gebruiken totdat gebruikers aan de subgroepen zijn toegevoegd. Door cursisten gemaakte groepen kunnen niet worden gebruikt voor groepstoewijzingen.

Wanneer cursisten groepen onderscheiden op basis van opdrachten kunnen cursisten alleen de opdracht zien als ze lid zijn van een aangewezen groep. Als dit niet het geval is dan verschijnt de opdracht niet op de pagina Opdrachten van de cursist. Cijfers kunnen niet worden toegewezen aan cursisten die niet in de opdracht zijn opgenomen en opdrachten die niet aan een cursist zijn toegewezen, worden niet verwerkt in de eindcijfers. 

Wanneer er meerdere beoordelingsperioden in een cursus zijn ingeschakeld, worden opdrachten ook afgezet tegen de gesloten beoordelingsperioden.

Opmerkingen:

  • Bij groepsopdrachten telt één inlevering voor de hele groep. Meer informatie over het evalueren van groepswerk.
  • Groepsopdrachten kunnen niet worden gebruikt voor opdrachten met externe tools.
  • Cursisten moeten aan groepen zijn toegewezen voordat groepsopdrachten worden gepubliceerd. Wanneer cursisten die nog niet in een groep zaten op het moment dat de opdracht werd ingeleverd, maar later aan een groep werden toegevoegd, of wanneer cursisten uit een groep werden verwijderd, kan dit van invloed zijn op hun cijfers en inleveringen.
  • Als er voor een cursist meerdere inleverdatums gelden, wijst Canvas de laatste inleverdatum aan de cursist toe. Als de inleverdatum voor een groep bijvoorbeeld 18 november is en de inleverdatum voor de individuele cursist 20 november, dan krijgt die cursist 20 november als inleverdatum toegewezen.

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments).

Opdracht toevoegen

Opdracht toevoegen

Klik op de knop Opdracht toevoegen (Add Assignment).

Opdrachtdetails toevoegen

Een groepsopdracht selecteren

Een groepsopdracht selecteren

Klik op het selectievakje Dit is een groepsopdracht (This is a Group Assignment).

Cijfers individueel geven

Cijfers individueel geven

Je kunt ervoor kiezen cursisten individueel cijfers te geven door het selectievakje Elke cursist individueel cijfers geven (Assign grades to each student individually).

Als dit selectievakje leeg wordt gelaten, ontvangen alle cursisten in de groep hetzelfde cijfer.

Een groepsreeks selecteren

Een groepsreeks selecteren

Klik op de vervolgkeuzelijst Groepsreeks (Group Set) [1] om een bestaande groepsreeks te selecteren. Klik op de knop Nieuwe groepscategorie (New Group Category) [2] om een nieuwe groepscategorie te maken.

Opmerking: Groepen aangemaakt door studenten kunnen niet voor groepsopdrachten worden gebruikt en verschijnen niet in de vervolgkeuzelijst.

Peerbeoordelingen vereisen

Peerbeoordelingen vereisen

Peerbeoordelingen kunnen worden gebruikt voor groepsopdrachten. Als je peerbeoordelingen wilt toewijzen, klik je op het selectievakje Peerbeoordelingen vereisen (Require Peer Reviews).

Verschillende datums voor groepen toewijzen

Verschillende datums voor groepen toewijzen

Canvas wijst je opdracht standaard toe aan iedereen in je cursus. Om nieuwe inlever- en beschikbaarheidsdatums toe te voegen voor andere gebruikers in je cursus, klik je op de knop Toevoegen (Add) [1].

Begin vervolgens de naam van de groep in te typen in het nieuwe veld Toewijzen aan (Assign to) [2]. Zoekvelden zijn dynamisch en je kunt op elk deel van de groepsnaam zoeken. Klik op de naam van de groep wanneer deze verschijnt [3]. In de lijsten kan niet gescrold worden.

Je kunt meer dan één groep in het Toewijzen aan (Assign to) opnemen, zolang ze maar dezelfde inlever- en beschikbaarheidsdatums krijgen toegewezen.

Alleen aan groep toewijzen

Alleen aan groep toewijzen

Klik op het Verwijderpictogram naast het label Iedereen (Everyone) [1] om een opdracht te maken die alleen voor een specifieke groep in de groepsreeks bestemd is.

Begin de naam van de groep in te typen in het veld Toewijzen aan (Assign to) [2]. Klik op de naam van de groep wanneer deze verschijnt [3].

Inlever- en beschikbaarheidsdatums bewerken

Inlever- en beschikbaarheidsdatums bewerken

Voeg in de datumvelden je voorkeursdatum(s) in met de volgende opties:

  • Inleverdatum (Due) [1]: Stel de datum en de tijd in waarop de opdracht moet worden ingeleverd. De inleverdatum is al voor je ingevuld als je een opdrachtshell hebt gemaakt, maar je kunt deze zo nodig veranderen.
  • Beschikbaar vanaf (Available From) [3]: Stel de datum en de tijd in waarop de opdracht beschikbaar wordt gesteld.
  • Until (Tot) [4]: Stel de datum en de tijd in vanaf wanneer de opdracht niet meer beschikbaar is.

 

Opmerking: Onder de velden vervaldatum en beschikbaarheidsdatum laat Canvas de tijdzonedatum en tijd volgens context zien. Wanneer je cursussen beheert in een andere tijdzone dan de lokale tijdzone en je een inleverdatum voor een opdracht maakt of bewerkt, worden de cursus en lokale tijd als referentie getoond.

Datums verwijderen

Datums verwijderen

Je kunt additionele vervaldata ook verwijderen door op het pictogram verwijderen naast de betreffende vervaldatum te klikken.

Opslaan en publiceren

Opslaan en publiceren

Als je zover bent dat je de opdracht kunt publiceren, klik je op de knop Opslaan en publiceren (Save & Publish) [1]. Als je een concept wilt maken van je opdracht en de opdracht later wilt publiceren, klik je op de knop Opslaan (Save) [2].

Waarschuwing inleverdatum weergeven

Waarschuwing inleverdatum weergeven

Ook wanneer je geen secties toevoegt, zul je een waarschuwingsbericht zien dat vraagt of je secties wilt toevoegen.

Je kunt op de knop Continue (Doorgaan) klikken [1] wanneer je geen andere secties aan de opdracht wilt toevoegen, of klik op de knop Go Back (Ga terug) [2] om terug te keren en additionele secties toe te voegen.

Opmerking: Dit waarschuwingsbericht verschijnt niet wanneer iedereen aan een van de secties is toegewezen.

Datumfout weergeven

Datumfout weergeven

Als je een ongeldige invoer voor de inleverdatums maakt en de opdracht probeert op te slaan, laat Canvas een foutmelding zien. Onder een dergelijke ongeldige invoer valt het niet ontgrendelen van de opdracht voordat deze moet worden ingeleverd, het niet plaatsen van de inleverdatum in het bereik van de beschikbaarheidsdatums of het toewijzen van een datum die buiten de cursus- en studieperiodedatums valt.

Corrigeer de datum en werk de opdracht opnieuw bij.

Opmerkingen:

  • Als de cursus geen specifieke start- en einddatum bevat, valideert Canvas de opdracht aan de hand van de periodedatum die voor de cursus is ingesteld.
  • Als je cursus meerdere beoordelingsperioden gebruikt, valideert het veld Toewijzen de inleverdatum ten opzichte van de gesloten beoordelingsperiode en vereist dat de inleverdatum van de opdracht na de datum van de gesloten beoordelingsperiode valt.

Opdrachtdatums bekijken

Opdrachtdatums bekijken

Bekijk de datums en de gebruikers die toegewezen zijn aan de opdracht.

Pagina Opdrachten bekijken

Pagina Opdrachten bekijken

Op de pagina Opdrachtindex geeft de opdracht aan dat er meerdere gebruikers en datums aan de opdrachten zijn toegewezen. Beweeg de muis boven de tekst om de beschikbare datums te zien.