Hoe selecteer ik specifieke inhoud als onderdeel van een cursusimport?

Wanneer je cursusinhoud importeert met de Cursus-importeertool, kun je er bij het importeren voor kiezen specifieke inhoud te selecteren. Met deze optie kun je specifieke soorten inhoud zoals opdrachten, instellingen en bestanden selecteren zonder de gehele cursus te importeren.

Niet alle inhoud kan als onderdeel van een cursus worden gekopieerd.

Opmerkingen:

  • Een cursus meer dan een keer importeren zou onbedoelde gevolgen kunnen hebben Als je inhoud importeert in een nieuwe cursus, inhoudt bewerkt in de nieuwe cursus en later de vorige inhoud weer importeert, dan zal de geïmporteerde inhoud voorrang hebben boven de bestaande inhoud.
  • Als je van gedachten verandert nadat de import is gestart en je toch alle cursusinhoud wilt importeren, kun je alle inhoud importeren door elk item van een inhoudstype te selecteren.
  • Bekijk het Overzicht Cursus-importeertool (Course Import Tool overview) voor meer informatie over de beperkingen van de Cursus-importeertool.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Importeer inhoud naar de cursus

Importeer inhoud naar de cursus

Klik op de link Cursusinhoud importeren (Import Course Content).

Specifieke inhoud selecteren

Specifieke inhoud selecteren

Klik in de sectie Inhoud op het keuzerondje Specifieke inhoud selecteren (Select specific content).

Waarschuwingsbericht voor inhoud importeren bekijken

Waarschuwingsbericht voor inhoud importeren bekijken

Als inhoud wordt geïmporteerd, verschijnt er een bericht dat aangeeft dat wanneer dezelfde cursusinhoud of exportpakket meer dan eenmaal wordt geïmporteerd, eventueel bestaande inhoud in de cursus wordt overschreven.

Cursus importeren

Cursus importeren

Klik op de knop Importeren (Import) [1].

Een voortgangsindicator geeft de uploadstatus als percentage aan [2].

Inhoud selecteren

Klik in de sectie Huidige taken (Current Jobs) op de knop Inhoud selecteren (Select Content) .

Alle groepsinhoud selecteren

Alle groepsinhoud selecteren

Inhoud kan uit individuele items (individual items) [1] of een inhoudsgroep (content group) [2] bestaan. Inhoudsgroepen tonen het aantal items binnen de groep. Klik op het pictogram Uitvouwen van een groep [3] om de inhoud van een groep te bekijken.

Klik in het keuzevakje naast de naam van de inhoud [4] om alle inhoud van een inhoudstype te importeren. Als het inhoudstype een groep is, selecteert Canvas automatisch alle items binnen de groep.

Specifieke groepsinhoud selecteren

Vouw de groep uit en selecteer voor de import specifieke items [1] om slechts een paar items uit een inhoudsgroep te importeren. Canvas plaatst een streepje in het keuzevakje van de inhoudsgroep [2] om aan te geven dat niet alle items binnen een groep zijn geselecteerd.

Thin Common Cartridge-inhoud selecteren

Thin Common Cartridge-inhoud selecteren

Wanneer u een Thin Common Cartridge-bestand importeert (Common Cartridge-import), dan wordt dit bestandstype direct als module-inhoud geïmporteerd. De structuur kan worden uitgevouwen om een geneste lay-out te bekijken die de structuur van de inhoud simuleert. Ontdek hoe je inhoud selecteert met Thin Common Cartridge-bestanden.

Inhoud selecteren

Inhoud selecteren

Klik op de knop Inhoud selecteren (Select Content).

Bekijk lopende taken

Dit rapport geeft een menubalk weer waarop staat hoeveel tijd er nog resteert voordat de import is voltooid. Bekijk de inhoud van de voltooide imports door een link te volgen in de Cursusnavigatie.

De import kan ook fouten weergeven als onderdeel van de importeerstatus. Meer informatie over de status van de cursusimport.