Hoe kan ik als cursusleider cursusinhoud in een blauwdrukcursus synchroniseren?

Als je bij een blauwdrukcursus bent ingeschreven als cursusleider, kun je blauwdrukinhoud synchroniseren met gekoppelde cursussen.

Inhoud synchroniseren

Na wijzigingen aan een object of kenmerk geeft de zijbalk van de blauwdrukcursus een synchronisatie-optie weer die aangeeft dat de cursus niet-gesynchroniseerde wijzigingen bevat. Inhoud kan op elk gewenst moment worden gesynchroniseerd.

Alle cursusinhoud wordt in een blauwdruksynchronisatie opgenomen, of de inhoud nu wel of niet vergrendeld is. Gewijzigde inhoud overschrijft altijd de bestaande inhoud in de gekoppelde cursus voor alle vergrendelde objecten. Inhoud die door een docent kan worden beheerd of nieuwe inhoud die door de docent in een gekoppelde cursus is gemaakt, wordt niet beïnvloed.

Meldingen binnen gekoppelde cursussen kunnen alleen worden verzonden als er nog geen meldingstrigger heeft plaatsgevonden. Functies zoals aankondigingen in een blauwdrukcursus moeten soms als een vertraagde post worden gemaakt zodat de aankondiging in de gekoppelde cursus wordt weergegeven nadat de cursusinhoud is gesynchroniseerd.

Status van de inhoud

In de synchronisatie wordt de status van elk object meegenomen zoals deze bestaat in de blauwdrukcursus. Als bijvoorbeeld een opdracht niet gepubliceerd is in de blauwdrukcursus, wordt deze ook niet gepubliceerd in de gekoppelde cursus. Zodra echter de status in de gekoppelde cursus wordt gewijzigd, is de status binnen de blauwdrukcursus niet meer van toepassing.

Uitzonderingen voor modules

Als een blauwdrukcursus modules bevat, worden wijzigingen aan de modulestructuur meegenomen als onderdeel van een cursussynchronisatie. Modules kunnen niet worden vergrendeld, maar de cursusstatus geldt voor alle afzonderlijke module-items.

De volgende synchronisatie-uitzonderingen gelden voor de inhoud van modules:

  • Gekoppelde cursussen volgen de modulestructuur die oorspronkelijk werd gemaakt in de blauwdrukcursus. Extra modules en de inhoud daarvan die aan de blauwdrukcursus worden toegevoegd en worden gesynchroniseerd met gekoppelde cursussen, worden altijd onder aan de pagina Modules van de gekoppelde cursussen toegevoegd.
  • Als modules of module-items opnieuw worden gerangschikt in een gekoppelde cursus, wordt de volgorde van modules bijgewerkt op basis van de blauwdrukcursusstructuur in de volgende synchronisatie. Als een module-item in een gekoppelde cursus naar een andere module wordt verplaatst, is het module-item in beide modules aanwezig.
  • Modules die gemaakt zijn op basis van een blauwdrukcursus en verwijderd zijn uit een gekoppelde cursus, worden niet hersteld in toekomstige cursussynchronisaties.
  • Handmatig gemaakte module-items in een gekoppelde cursus blijven aanwezig in de module maar worden daarbij weergegeven boven alle module-items die waren opgenomen in de blauwdruksynchronisatie. Geïmporteerde module-items in gekoppelde cursussen worden verwijderd tijdens blauwdruksynchronisatie.

Opmerkingen:

  • Wijzigingen binnen Cursusinstellingen activeren geen niet-gesynchroniseerde wijzigingen. De cursus herkent alleen niet-gesynchroniseerde wijzigingen wanneer cursusinhoud wordt gewijzigd.
  • Gekoppelde cursussen geven de laatste informatie over blauwdruksynchronisatie weer in de Cursusinstellingen.
  • Blauwdrukcursussen synchroniseren niet bepaalde cursusinstellingen voor het koppelen van cursussen, zoals tijdzone, periode en cursusindeling.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

Zijbalk Blauwdruk openen

Klik op het tabblad Blauwdruk-zijbalk op de startpagina van de cursus.

Opmerking: Je kunt de Blauwdruk-zijbalk ook vanaf elke pagina in Cursusnavigatie openen.

Zijbalk weergeven

Blauwdruk-zijbalk bekijken

De Blauwdruk-zijbalk biedt snelle toegang tot informatie over blauwdruksynchronisatie.  

Als er in de cursus wijzigingen zijn aangebracht, laat de zijbalk het aantal niet-gesynchroniseerde wijzigingen in de cursus zien [1]. Alle cursusinhoud wordt met de synchronisatie gekopieerd, of objecten nu wel of niet vergrendeld zijn. De enige uitzondering is Cursusinstellingen, dat per synchronisatie moet worden geselecteerd als onderdeel van de synchronisatie-opties [2]. Je kunt vanaf de zijbalk [3] ook een melding over de synchronisatie maken.

Als je weet welke inhoud wordt gesynchroniseerd en je zover bent dat de inhoud kan worden gesynchroniseerd, kun je updates rechtstreeks vanaf de zijbalk synchroniseren [4].

Niet-gesynchroniseerde wijzigingen bekijken

Niet-gesynchroniseerde wijzigingen bekijken

Als je niet zeker weet welke inhoud er wordt gesynchroniseerd of als je alleen maar bestaande wijzigingen in de cursus wilt bevestigen, kun je specifieke details over de niet-gesynchroniseerde wijzigingen bekijken door op de link Niet-gesynchroniseerde wijzigingen (Unsynced Changes) te klikken.

De pagina Niet-gesynchroniseerde wijzigingen bevat de specifieke inhoud die is bijgewerkt. Elk inhoudsitem laat de huidige status van het item zien (vergrendeld of niet-vergrendeld) [1], de naam van het item [2], de inhoudswijziging [3] en het type inhoudsitem [4].

Inhoudswijzigingen kunnen worden gemaakt, bijgewerkt of verwijderd. Bijgewerkte wijzigingen geven een wijziging aan bestaande inhoud aan.

Synchronisatie-opties selecteren

Synchronisatie-opties selecteren

Cursusinstellingen bevatten alle instellingsopties in de cursus, Cursusnavigatie inbegrepen. Je kunt Cursusinstellingen opnemen synchroniseren met gekoppelde cursussen door het selectievakje Cursusinstellingen opnemen (Include Course Settings) [1] in te schakelen.

Als je een melding over de blauwdruksynchronisatie wilt verzenden, schakel je het selectievakje Melding verzenden (Send Notification) in [2]. Beheerders en andere cursusleiders kunnen de melding voor blauwdruksynchronisatie instellen en updates ontvangen wanneer een synchronisatie is voltooid.

Als je aan de melding een bericht wilt toevoegen, schakel je het selectievakje Een bericht toevoegen (Add a Message) in [3]. Het bericht wordt weergegeven op de pagina Synchronisatiegeschiedenis en kan als referentie worden toegevoegd om aan te geven welke wijzigingen er met de synchronisatie zijn doorgegeven.

Synchronisatiewijzigingen

Synchronisatiewijzigingen

Klik op de knop Synchronisatie (Sync).

Synchronisatie bekijken

Synchronisatie van koppelingen bekijken

Nadat er een synchronisatie is gestart, toont de zijbalk de synchronisatiestatus zolang je de pagina geopend hebt. Je kunt pagina verlaten, maar de verwerking van de synchronisatie kan wel enige tijd in beslag nemen.

Opmerkingen:

  • Als je meteen een gekoppelde cursus bekijkt en geen updates ziet, is de synchronisatie wellicht nog gaande. Je kunt laten bevestigen dat de synchronisatie voltooid is door de melding voor blauwdruksynchronisatie in te schakelen in Gebruikersinstellingen.
  • Alleen inhoud van BluePrint-hoofdcursussen wordt gesynchroniseerd met gekoppelde cursussen. Inhoud die handmatig is toegevoegd of gekopieerd met een andere indeling, wordt niet gesynchroniseerd.