Hoe kan ik voor een opdracht een standaardcijfer instellen in de Cijferlijst?

Als je een standaardcijfer voor een bepaalde opdracht wilt instellen, gebruik je de vervolgkeuzelijst Opdracht. Standaardcijfers kunnen worden toegepast op alle studenten of alleen op studenten die nog geen cijfer hebben gekregen.

Opmerkingen:

  • Wanneer in een cursus meerdere beoordelingsperioden zijn ingeschakeld, kun je geen standaardcijfer instellen voor opdrachten die minimaal één student in een afgesloten beoordelingsperiode hebben.
  • Wanneer Gemodereerde beoordeling is ingeschakeld voor een opdracht, is de optie Standaardcijfer instellen pas beschikbaar nadat cijfers zijn vrijgegeven.
  • Inleveringsstatus wordt niet meegenomen bij het toepassen van een standaardcijfer.

Cijfers openen

Cijfers openen

Klik op de link Cijfers (Grades) in Cursusnavigatie.

Menu Opdracht openen

Vervolgkeuzelijst Opdracht openen

Houd de aanwijzer boven de kop van de opdrachtkolom en klik op het pictogram Opties.

Standaardcijfer instellen

Standaardcijfer instellen

Klik op de link Standaardcijfer instellen (Set Default Grade).

Standaardcijfers maken

Standaardcijfers maken

Typ de waarde van het standaardcijfer in het veld Waarde voor cijfer (Grade Value) [1]. Als je bestaande cijfers voor de opdracht wilt overschrijven, schakel je het selectievakje Reeds ingevoerde cijfers overschrijven (Overwrite already-entered grades) in [2].

Klik op de knop Standaardcijfer instellen (Set Default Grade) [3].

Opmerkingen:

  • Als het veld Waarde voor cijfer leeg blijft en het selectievakje Reeds ingevoerde cijfers overschrijven wordt ingeschakeld, worden alle opdrachtcijfers verwijderd.
  • Studenten krijgen dan een standaardcijfer ongeacht de inleveringsstatus.
  • Als je voor alle opdrachten het standaardcijfer wilt instellen als ontbrekend, typ je mi (van missing) in het veld Waarde voor cijfer.

Standaardcijfers verifiëren

Standaardcijfers verifiëren

Klik op de knop OK.

Nieuwe cijfers bekijken

Nieuwe cijfers bekijken

Standaardcijfers worden automatisch ingevoerd voor alle studenten die geen cijfer hebben. Cijfers kunnen worden gewijzigd door op het standaardcijfer te klikken en een bijgewerkte score te typen.