Hoe importeer ik inhoud vanuit Common Cartridge naar Canvas?

Je kunt inhoud vanuit Common Cartridge importeren in een Canvas-cursus.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Importeer inhoud naar de cursus

Importeer inhoud naar de cursus

Klik op Importeer inhoud naar deze cursus (Import Content into this Course) om inhoud te importeren.

Inhoudtype selecteren

Inhoudtype selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Inhoudtype de optie Common Cartridge 1.x Package.

Bestand kiezen

Bestand kiezen

Klik op de knop Bestand kiezen (Choose File).

Bestand openen

Bestand openen

Zoek en klik op het Common Cartridge ZIP- of IMSCC-bestand dat je wilt importeren [1]. Klik vervolgens op de knop Openen (Open) [2].

Toetsbank selecteren

Toetsbank selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Standaard toetsbank (Default Question bank) de toetsbank die je wilt gebruiken als toetsbank uit Common Cartridge.

Toetsbank maken

Toetsbank maken

Als er geen toetsbank is die je wilt gebruiken, kun je een nieuwe toetsbank maken. Selecteer de optie Nieuwe toetsbank maken (Create new question bank) in de vervolgkeuzelijst.

Selecteer migratie-inhoud

Selecteer migratie-inhoud

Klik op het keuzerondje Alle inhoud (All content) wanneer je alle inhoud uit de cursus wilt importeren [1].

Klik op de knop Selecteer specifieke inhoud (Select specific content) wanneer je specifieke inhoud wilt selecteren [2].

Opmerking: Als je de optie voor specifieke inhoud hebt geselecteerd, moet je de inhoud aangeven die je wilt importeren nadat je de resterende pagina-opties hebt gecontroleerd. Nadat het importeren van de inhoud is gestart, kan de importselectie niet meer worden geannuleerd.  

Bestaande toetsen importeren als Nieuwe toetsen

Beoordelingen importeren in Nieuwe toetsen

Om toetsen in het importpakket om te zetten naar de indeling voor Nieuwe toetsen, klik je op de optie Bestaande toetsen importeren als Nieuwe toetsen (Import existing quizzes as New Quizzes).

Opmerking: Je kunt geen standaard toetsbank selecteren bij gebruik van de optie Bestaande toetsen importeren als Nieuwe toetsen.

Inhoud beoordeling overschrijven

Inhoud beoordeling overschrijven

Je kunt de inhoud van de beoordeling overschrijven met overeenkomende ID's door het selectievakje Beoordelingsinhoud met identieke ID's overschrijven (Overwrite assessment content with match IDs) in te schakelen.

Sommige systemen hergebruiken hun ID's voor elke nieuwe exportbewerking. Dit betekent dat als je twee afzonderlijke toetsbanken exporteert, ze dezelfde ID hebben. Om verlies van beoordelingsgegevens te voorkomen, behandelt Canvas de toetsbanken als afzonderlijke objecten, ondanks diezelfde ID's. Met deze optie wordt deze beveiligingsfunctie uitgeschakeld en worden beoordelingsgegevens met dezelfde ID overschreven.

Evenementen en inleverdata aanpassen

Evenementen en inleverdata aanpassen

Voor het aanpassen van de inleverdatums die bij de cursus-gebeurtenissen en de opdrachten horen vink je het selectievakje Gebeurtenissen en inleverdatums aanpassen (Adjust events and due dates) aan.

Waarschuwingsbericht voor inhoud importeren bekijken

Waarschuwingsbericht voor inhoud importeren bekijken

Als inhoud wordt geïmporteerd, verschijnt er een bericht dat aangeeft dat wanneer dezelfde cursusinhoud of exportpakket meer dan eenmaal wordt geïmporteerd, eventueel bestaande inhoud in de cursus wordt overschreven.

Cursus importeren

Cursus importeren

Klik op de knop Importeren (Import) [1].

Een voortgangsindicator geeft de uploadstatus als percentage aan [2].

Bekijk lopende opdrachten

Bekijk lopende opdrachten

Het menu van de lopende opdrachten laat de status van je import zien. Lopende rapporten laten een voortgangsbalk zien waarop de resterende tijd staat aangegeven die nog nodig is om de import te voltooien [1].

Als je hebt geselecteerd om bepaalde inhoud in je cursus te importeren, wordt de lopende opdracht getoond als Wachten op selectie (Waiting for Select) [2] en dan moet je eerst de inhoud selecteren die je wilt importeren.

De importeerfunctie kan ook andere statusaanduidingen laten zien als onderdeel van het importeerproces. Meer informatie over de status van de cursusimport.

Bekijk de inhoud van de voltooide imports door een link te volgen in de Cursusnavigatie.