Hoe voeg ik gebruikers aan een cursus toe?

Mogelijk heb je al gebruikersinschrijvingen aan je cursus toegevoegd in de Controlelijst voor cursus-setup. Je kunt echter op elk gewenst moment gebruikers uitnodigen om deel te nemen aan je cursus als de knop Personen toevoegen (Add People) beschikbaar is op de pagina Personen (People).

Als je onderwijsinstelling gebruikmaakt van SIS-imports, hoef je geen gebruikers toe te voegen die voor de cursus al bij je onderwijsinstelling zijn ingeschreven. Deze gebruikers worden door je beheerder aan de cursus toegevoegd.

Cursusuitnodigingen

Wanneer een inschrijving handmatig wordt toegevoegd aan de cursus, genereert Canvas een cursusuitnodiging zodra de cursus wordt gepubliceerd. De gebruiker moet de uitnodiging accepteren om aan de cursus te kunnen deelnemen. Totdat de gebruiker de uitnodiging accepteert, wordt de status van de gebruiker weergegeven als zijnde in behandeling. Wanneer een gebruiker een uitnodiging voor een aangepaste functie ontvangt, wordt in de uitnodiging de naam van de basisfunctie weergegeven.

Beheerders kunnen in Canvas-accounts Open registratie toestaan, zodat je gebruikers aan een cursus kunt toevoegen, ook als de gebruikers nog geen Canvas-account hebben. De gebruiker maakt een account tijdens het accepteren van de cursusuitnodiging. Maar als Open registratie niet is ingeschakeld, kun je aan je cursus alleen gebruikers toevoegen die al een account in Canvas hebben.

Als je onderwijsinstelling deel uitmaakt van een trustaccount, kan bij het zoeken naar een gebruiker een zoekresultaat worden weergegeven dat betrekking heeft op een andere onderwijsinstelling. Gebruikers kunnen met dezelfde referenties aan trustaccounts in meerdere onderwijsinstellingen worden toegevoegd.

Gebruikers ontvangen pas een cursusuitnodiging op de begindatum van de cursus. (De begindatum is doorgaans de periodedatum, tenzij de periode wordt overschreven door een specifieke cursus- of sectiedatum in Cursusinstellingen.) Bovendien moeten cursussen worden gepubliceerd voor cursisten zodat ze cursusuitnodigingen kunnen ontvangen.

Gebruikers die met de functie van waarnemer worden uitgenodigd voor een cursus, krijgen alleen een cursusuitnodiging toegezonden als ze nog geen Canvas-account hebben. Inschrijvingen als waarnemer zonder Canvas-account moeten een account maken om zich te kunnen aanmelden bij de cursus.

Gebruikersrollen

Wanneer je gebruikers handmatig aan een cursus toevoegt, kun je aan een gebruiker elke beschikbare functie toewijzen, dus ook aangepaste functies die door je beheerder zijn gemaakt.. Als je niet precies weet welke machtigingen voor een specifieke functie in je onderwijsinstelling zijn toegestaan, kun je contact opnemen met de beheerder van Canvas.

Dit zijn de standaardfuncties: onderwijsassistent, waarnemer en ontwerper:

  • Onderwijsassistenten bieden ondersteuning bij cursussen en beschikken over een aantal of alle machtigingen van cursusleiders.
  • Waarnemers kunnen aan een cursist worden gekoppeld en kunnen de voortgang van de cursist in de cursus zien. Bijvoorbeeld ouders, voogden en mentoren kunnen de functie van waarnemer hebben.
  • Ontwerpers kunnen andere gebruikers aan de cursus toevoegen, cursusinhoud openen en discussies, aankondigingen, opdrachten, toetsen en andere cursusinhoud maken. Deze functie behoort bij onderwijskundige ontwerpers, onderwijscoaches of programmabeheerders die samenwerken met cursusleiders om hun cursussen op te zetten.

Meerdere secties

Als je dezelfde persoon aan verschillende secties wilt toevoegen, kun je die persoon in een van de secties inschrijven en de persoon later ook aan andere secties toevoegen.

 

Opmerkingen:

  • Cursusuitnodigingen worden pas verzonden als de cursus wordt gepubliceerd.
  • Inschrijvingen kunnen worden toegevoegd door het SIS (Student Information System) van je instituut. Als een inschrijving een SIS-ID bevat, kun je geen inschrijving aan de cursus toevoegen.
  • Het toevoegen van gebruikers met de knop Personen toevoegen (Add People) is een cursusmachtiging. Als je een gebruiker niet aan je cursus kunt toevoegen, heeft je onderwijsinstelling deze functie beperkt.

Personen openen

Personen openen

Klik op de link Personen (People) in Cursusnavigatie.

Personen toevoegen

Personen toevoegen

Klik op de knop Personen toevoegen (Add People).

Gebruikersdetails selecteren

Gebruikersinformatie invoeren

Wijs in de vervolgkeuzelijst Functie (Role) [1] aan de gebruiker(s) een functie voor de cursus toe op basis van beschikbare cursusfuncties.

Wijs in de vervolgkeuzelijst Sectie (Section) [2] aan de gebruiker(s) een sectie in de cursus toe.

Als je gebruikers alleen wilt laten communiceren met andere gebruikers in hun sectie, schakel je het selectievakje Kan communiceren... (Can interact...) [3] in.

Klik op de knop Volgende (Next) [4].

Opmerking: Als je meerdere gebruikers tegelijk toevoegt, krijgen alle gebruikers dezelfde functie en sectie.

Bestaande gebruikers toevoegen

Bestaande gebruikers toevoegen

Als Canvas een bestaande gebruiker vindt, kun je die gebruiker bevestigen voordat je hem/haar aan de cursus toevoegt [1].

De naam van de gebruiker wordt op de pagina weergegeven, samen met de gegevens van de gebruiker die je bij het zoeken naar gebruikers hebt ingevoerd. Hoewel Canvas extra zoekkolommen kan weergeven, wordt bestaande informatie in het account van een gebruiker niet weergegeven.

Als je klaar bent, klik je op de knop Gebruikers toevoegen (Add Users) [2].

Als Canvas de beoogde gebruiker niet kan vinden, kun je op de knop Opnieuw beginnen (Start Over) [3] klikken.

Zoekresultaten bekijken

Overeenkomsten bekijken zonder toe te voegen

Als Open registratie is uitgeschakeld voor je onderwijsinstelling, geeft Canvas een melding als er geen overeenkomst voor de gebruiker(s) is gevonden.

Klik op Terug (Back) om een nieuwe zoekopdracht uit te voeren.

Nieuwe gebruiker toevoegen

Als Open registratie is ingeschakeld voor je onderwijsinstelling en Canvas geen overeenkomst voor de gebruiker(s) vindt, kun je ervoor kiezen de gebruiker(s) aan je cursus toe te voegen.

Canvas kan vragen of je een nieuw gebruikersaccount wilt maken als de gebruiker geen gebruikersnaam in het account van de cursus heeft, het e-mailadres van de gebruiker gekoppeld is aan een andere gebruiker binnen het account of de onderwijsinstelling geen gebruikmaakt van gedelegeerde verificatie.

Schakel het selectievakje Alles selecteren (Select All) [1] in als je alle gebruikers in de zoekresultaten wilt toevoegen. Als je een individuele gebruiker wilt toevoegen, schakel je het selectievakje naast de naam van de gebruiker in [2].

Toevoegen via e-mailadres

Toevoegen via e-mailadres

Als je naar gebruikers hebt gezocht in een notatie waarin de gebruikersnaam is opgenomen, wordt voor alle geselecteerde gebruikers automatisch de gebruikersnaam opgenomen in de lijst met inschrijvingen [1]. Je kunt de gebruikersnaam zo nodig aanpassen.

Als er geen gebruikersnaam is opgenomen, kun je ervoor kiezen een naam toe te voegen om deze te koppelen aan het e-mailadres van de gebruiker [2]. Doe je dat niet, dan gebruikt Canvas het e-mailadres van de gebruiker als gebruikersnaam.

Klik op de knop Volgende (Next) [3].

Niet-geverifieerd e-mailbericht bekijken

Niet-geverifieerd e-mailbericht bekijken

Als je een gebruiker via e-mail toevoegt en het e-mailadres is niet geverifieerd, is het mogelijk dat je een foutmelding ziet. Als je een gebruiker met een niet-geverifieerd e-mailadres niet aan je cursus kunt toevoegen, moet je wachten tot de gebruiker zijn of haar e-mailadres heeft geverifieerd, of je voegt de gebruiker via de SIS-ID of aanmeldings-ID toe.

Toevoegen via aanmeldings- of SIS-ID

Toevoegen via aanmeldings- of SIS-ID

Als je een gebruiker wilt toevoegen via aanmeldings- of SIS-ID, kun je ervoor kiezen een naam toe te voegen om deze te koppelen aan de gebruiker [1]. Je moet ook een e-mailadres voor de gebruiker opnemen [2].

Wordt er geen gebruikersnaam ingevoerd, dan gebruikt Canvas het e-mailadres van de gebruiker als gebruikersnaam.

Nadat je een e-mailadres hebt ingevoerd, klik je op Volgende (Next) [3].

Gebruikers toevoegen

Gebruikers toevoegen

Bevestig de gebruikers die je via de geselecteerde zoekmethode aan de cursus toevoegt. Klik op de knop Gebruikers toevoegen (Add Users).

Inschrijvingen in behandeling weergeven

Inschrijvingen in behandeling weergeven

Totdat de gebruiker de uitnodiging accepteert, wordt de status van de gebruiker weergegeven als zijnde in behandeling. Uitnodigingen voor waarnemers worden alleen als zijnde in behandeling weergegeven als de uitgenodigde waarnemer nog geen Canvas-account heeft.

Als je een gebruiker zonder een Canvas-account hebt toegevoegd, kan de gebruiker een account maken als onderdeel van het uitnodigingsproces.

Nadat de gebruiker de cursusuitnodiging heeft geaccepteerd, kun je met de gebruiker communiceren in de cursus. Je kunt de gebruiker ook berichten sturen via Gesprekken (Conversations).

Desgewenst kun je in Canvas de functie van een gebruiker bewerken

Opmerking: Het kan 24 uur duren voordat gebruikers de uitnodiging ontvangen. Canvas gaat er pas vanuit dat de gebruiker is ingeschreven nadat de uitnodiging is geaccepteerd. Tot die tijd wordt de gebruiker nergens herkend in Canvas. Zo nodig kun je cursusuitnodigingen opnieuw verzenden.