Hoe kan ik als docent de menubalk in de Rich Content Editor gebruiken?

Je kunt de menubalk gebruiken voor gemakkelijke toegang tot diverse tools en functies die beschikbaar zijn in de Rich Content Editor. De menubalk is toegankelijk met de muis of door tegelijk indrukken van de Alt+F9 toetsen of de Option+F9 toetsen op je toetsenbord.

Menubalk bekijken

Menubalk bekijken

De menubalk wordt boven de Rich Content Editor weergegeven [1]. De menubalk bevat dezelfde tools als die op de werkbalk [2] zijn, maar de indeling is zodanig dat ze gemakkelijker met een toetsenbord te navigeren zijn.

Je kunt een venster met een lijst van toetsenbordsneltoetsen weergeven door op het pictogram voor Toetsenbord te klikken [3] of door de toetsen Alt+F8 (op een pc-toetsenbord) of Option+F8 (op een Mac-toetsenbord) tegelijk in te drukken.

Menu Bewerken bekijken

Menu Bewerken bekijken

Klik op de link Bewerken (Edit) [1] om het menu Bewerken te bekijken. Met het menu Bewerken kun je inhoudswijzigingen ongedaan maken [2], inhoudswijzigingen opnieuw uitvoeren [3], knippen [4], kopiëren [5], plakken [6], plakken als tekst [7] en alle inhoud selecteren [8]. Je kunt ook de toetsenbordsneltoetsen voor elke bewerkingsoptie zien [9].

Menu Weergeven bekijken

Desktop

Klik op de link Weergeven (View) [1] om het menu Weergeven te bekijken. Met het menu Weergeven kun je het editor-inhoudsgebied uitvouwen tot de breedte van je browser [2] en de HTML-editor openen [3].

Opmerking: Volledig scherm wordt niet ondersteund voor de HTML-editor.

Menu Invoegen bekijken

Menu Invoegen bekijken

Klik op de link Invoegen (Insert) [1] om het menu Invoegen te openen. Klik op de optie Link [2] om een link in te voegen. Je kunt naar een externe URL of naar cursusinhoud linken.

Klik op de optie Afbeelding (Image) [3] om een afbeelding in te voegen. Je kunt een nieuwe afbeelding uploaden of een afbeelding invoegen vanaf je cursus- of gebruikersbestanden.

Klik op de optie Media [4] om media in te voegen. Je kunt media opnemen, media uploaden of media invoegen vanaf je cursus- of gebruikersbestanden.

Klik op de optie Document [5] om een document in te voegen. Je kunt een document uploaden of een document invoegen vanaf je cursus- of gebruikersbestanden.

Klik op de optie Vergelijking (Equation) [6] om een wiskundige vergelijking in te voegen.

Klik op de optie Tabel (Table) [7] om een tabel in te voegen.

Klik op de optie Insluiten (Embed) [8] om inhoud in te sluiten met behulp van een insluitingscode.

Klik op de optie Horizontale lijn (Horizontal Line) [9] om een horizontale lijn in te voegen.

Menu Opmaken bekijken

Menu Opmaken bekijken

Klik op de link Opmaken (Format) [1] om het menu Opmaken te openen. Je kunt diverse opmaakopties selecteren [2], waaronder vet, cursief, onderstrepen, doorstrepen, superscript, subscript en code.

Klik op de optie Indelingen (Formats) [3] om het menu Indelingen te openen. Het menu Indelingen bevat opties voor kopteksten, in-line teksten, blokken en uitlijning.

Klik op de optie Blokken (Blocks) [4] om blokken te bekijken en beheren.

Klik op de optie Lettertypen (Fonts) [5] om een lettertype te selecteren.

Klik op de optie Lettergrootten (Font sizes) [6] om de lettergrootte te wijzigen.

Klik op de optie Uitlijnen (Align) [7] om de tekstuitlijning te beheren.

Klik op de optie Richting (Directionality) [8] om de richting van de tekst te wijzigen. Je kunt tekst van links naar rechts en van rechts naar links opmaken.

Klik op de optie Tekstkleur (Text color) [9] om een tekstkleur te selecteren.

Klik op de optie Achtergrondkleur (Background color) [10] om een achtergrondkleur te selecteren.

Klik op de link Opmaak wissen (Clear formatting) [11] om de opmaak te wissen.

Menu Tools bekijken

Menu Tools bekijken

Klik op de link Tools [1] om het menu Tools te openen.

Klik op de optie Woordtelling (Word count) [2] om de statistieken voor de woordtelling te zien.

Klik op de optie Apps [3] om inhoud in te sluiten vanaf een externe tool.

Menu Tabel bekijken

Menu Tabel bekijken

Klik op de link Table (Table) [1] om het menu Tabel te bekijken.

Klik op de optie Tabel (Table) [2] om een nieuwe tabel toe te voegen.

Klik op de optie Rij (Row) [3] om de tabelrijen op te maken. Klik op de optie Kolom (Column) [4] om de tabelkolommen op te maken. Klik op de optie Cel (Cell) [5] om de tabelcellen op te maken.

Klik op de link Tabeleigenschappen (Table properties) [6] om de tabeleigenschappen te zien. Klik op de optie Tabel verwijderen (Delete table) [7] om de tabel te verwijderen.