Hoe gebruik ik beoordelingsschema's in een cursus?

Een beoordelingsschema is een reeks criteria voor het meten van verschillende prestatieniveaus in een cursus. Beoordelingsschema's op cursusniveau kunnen worden gedefinieerd op zowel cursus- als opdrachtniveau. Zonder beoordelingsschema worden scores niet gemeten met een specifieke standaard.

Je kunt een beoordelingsschema inschakelen dat door je organisatie is gemaakt of je kunt een nieuw beoordelingsschema toevoegen dat specifiek bij je cursus hoort.

Bekijk een video over beoordelingsschema's.

Algemene beoordelingsschema's

Beoordelingsschema's zijn gebaseerd op punten en percentageschalen en elke percentageschaal krijgt een naamwaarde toegewezen. Je kunt elk type beoordelingsschema maken door de naam en percentageschaal voor elk item te bewerken. Wanneer een beoordelingsschema voor een cursus wordt ingeschakeld, wordt het schema toegepast op de eindcijfers van de cursisten, naast het algehele percentage.

Opmerkingen:

  • Beoordelingsschema's ondersteunen slechts twee decimalen.
  • De enige scores die in de Cijferlijst zijn toegestaan, zijn de scores die in het beoordelingsschema gedefinieerd zijn.
  • Voor vermeldingen in de Cijferlijst die niet specifiek in het beoordelingsschema zijn gedefinieerd, wordt een pictogram weergegeven dat aangeeft dat de inlevering nog moet worden beoordeeld. Afhankelijk van het weergegeven cijfer voor een opdracht, kunnen sommige Cijferlijst-vermeldingen niet worden omgezet naar een beoordelingsschema.

 

Beoordelingen in lettervorm

Beoordeling in lettervorm is het meest traditionele type beoordelingsschema en vormt de standaard voor nieuwe beoordelingsschema's. In de Cijferlijst zijn alleen ondersteunde scores toegestaan. Dus als je een beoordelingsschema in lettervorm samenstelt met alleen A, B en C als naamwaarden, kun je geen score invoeren die wordt omgezet naar een A- of B+.

Prestaties

Beoordelingsschema's voor prestaties zijn gebaseerd op een standaard van individuele prestaties. In de Cijferlijst zijn alleen ondersteunde scores toegestaan. Dus als je een beoordelingsschema samenstelt met alleen Uitstekend en Slecht als naanwaarden, kun je niet Goed als score invoeren.

Punten

Beoordelingsschema's met punten worden gebaseerd op een reeks punten op een schaal. Wanneer het beoordelingsschema op punten is gebaseerd, geven de totalen van de Opdrachtgroep en de Eindscore een tooltip weer met het onbewerkte aantal verdiende punten en het totaal aantal punten. In de cijferlijstcel worden geschaalde punten als breuken weergegeven.

Opmerking: Wanneer de functieoptie Overschrijving eindcijfers voor een instituut is ingeschakeld en een cursus een op punten gebaseerd beoordelingsschema gebruikt, kunnen cursusleiders de beoordeling alleen met een beoordeling in lettervorm overschrijven.

Beoordelingsschema's voor cursussen

Beoordelingsschema's voor cursussen

Wanneer een beoordelingsschema voor een cursus wordt ingeschakeld, wordt het schema toegepast op de eindcijfers van de cursisten, naast het algehele percentage. Informatie over het inschakelen van een beoordelingsschema voor cursussen.

Weergave voor cursist

Weergave voor cursist

Cursisten kunnen de resultaten van het beoordelingsschema zien op hun pagina Cijfers.

Beoordelingsschema's voor opdrachten

Beoordelingsschema's voor opdrachten

Beoordelingsschema's kunnen specifiek op afzonderlijke opdrachten worden toegepast. Elke opdracht bevat een veld waarin je kunt aangeven hoe het cijfer in de Cijferlijst en op de pagina Cijfers van de cursist wordt weergegeven. Informatie over het inschakelen van een beoordelingsschema voor opdrachten.

Voor beoordelingsschema's in lettervorm kun je scores invoeren in de Cijferlijst, afhankelijk van het weergavetype voor opdrachten:

  • Je kunt voor elk type opdrachten een beoordeling invoeren in de vorm van punten of percentages. Als een opdracht bijvoorbeeld 10 punten waard is en de cursist 9 punten verdient, kun je 9 of 90% invoeren.
  • Wanneer een scoreweergave voor opdrachten specifiek is ingesteld op Lettervorm, kun je een letterscore, zoals een A-, ook rechtstreeks invoeren.

Voor Prestatieschema's kun je scores in de Cijferlijst invoeren als een punt, percentage of prestatiewaarde. Als een opdracht bijvoorbeeld 10 punten waard is en de cursist 9 punten verdient, kun je 9 of 90% invoeren. Je kunt ook rechtstreeks een prestatiewaarde invoeren.

Opmerking: Beoordelingsschema's hebben geen betrekking op de kolommen Opdrachtgroepen in de Cijferlijst.

Weergave voor cursist

Cursisten kunnen in de pagina Cijfers hun scores zien met zowel de behaalde punten als het beoordelingsschema-equivalent.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No