Hoe maak ik regels voor een opdrachtgroep?

Nadat je opdrachten aan je opdrachtgroep hebt toegevoegd, kun je regels voor de gehele opdrachtgroep maken. Opdrachtgroepregels bepalen hoe Canvas omgaat met uitzonderingen die je wilt instellen voor cijferberekeningen. Opdrachtgroepen kunnen gewogen of ongewogen zijn.

Bij gebruik van de regel voor laagste of hoogste score moet een opdrachtgroep ten minste één score bevatten, plus het aantal scores dat wordt genegeerd en het aantal opdrachten dat niet moet worden genegeerd. Als je bijvoorbeeld een regel hebt voor het negeren van drie scores en één Nooit laten vallen-opdracht, zijn er in de opdrachtgroep vijf cursistscores nodig om alle drie de laagste scores te kunnen laten vallen.

Canvas houdt er rekening mee hoe de regel op de meest negatieve of positieve wijze de totale score van de cursist beïnvloedt. Een regel om de laagste score te laten vallen zorgt ervoor dat de opdrachtscores uit de groepspercentageberekening van een cursist worden verwijderd, hetgeen resulteert in de hoogst mogelijke score voor die groep. Een regel om de hoogste score te laten vallen zorgt ervoor dat de opdrachtscores uit de groepspercentageberekening van een cursist worden verwijderd, hetgeen resulteert in de laagst mogelijke score voor die groep. Door zowel de laagste als hoogste score(s) te laten vallen, worden alle extreme scores verwijderd en wordt het cijfer van een cursist berekend op basis van de resterende scores in het middengebied.

Het laten vallen van scores wordt gebaseerd op de impact op het totaal aantal punten voor die opdrachtgroep. In sommige gevallen wordt de puntwaarde als belangrijker beschouwd dan de percentagescore bij het bepalen van welke opdracht moet worden genegeerd. Als een cursist bijvoorbeeld 100% scoort voor een opdracht die 50 punten oplevert, 65% voor een opdracht van 100 punten en 50% voor een opdracht van 24 punten, bedraagt de totale score van de cursist 127 van de 174 punten, ofwel 73% voor de gehele opdrachtgroep. Als een cursusleider een regel instelt om de opdracht met de laagste score in de opdrachtgroep te laten vallen, laat Canvas de score vallen, waardoor de cursist een betere totale score voor de groep krijgt. Hoewel de score van 50% het laagste percentage is, wordt de opdracht met de score van 65% genegeerd, waardoor de cursist voor de opdrachtgroep 62 van de 74 punten, ofwel 84%, behaalt.

Meerdere beoordelingsperioden

Als je cursus meerdere beoordelingsperioden bevat, kun je regels van opdrachtgroepen niet meer wijzigen zodra een opdrachtgroep opdrachten in een afgesloten beoordelingsperiode bevat.

Daar komt bij dat als een opdrachtgroep opdrachten bevat die meerdere beoordelingsperioden bestrijken, beoordelingen onbedoelde gevolgen kunnen hebben wanneer opdrachtgroepregels worden berekend.

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments) in Cursusnavigatie.

Opdrachtgroep bewerken

Opdrachtgroep bewerken

Klik op de vervolgkeuzelijst Opties (Options) [1] van de opdrachtgroep. Klik op de link Bewerken (Edit) [2].

Regels maken

Regels maken

Je kunt voor elke opdrachtgroep een van drie mogelijke beoordelingsregels maken:

  • De laagste x scores voor elke cursist laten vallen (negeren) [1].
  • De hoogste x scores voor elke cursist laten vallen (negeren) [2].
  • Een specifieke opdracht nooit laten vallen [3].

Laagste score laten vallen

Laagste score laten vallen

Als je een bepaald aantal laagste scores wilt laten vallen, voer je dat aantal in het veld Laagste scores (Lowest Scores) in. Gebruik de pijlen om het aantal aan te passen.

Hoogste score laten vallen

Hoogste score laten vallen

Als je een bepaald aantal hoogste scores wilt laten vallen, voer je dat aantal in het veld Hoogste scores (Highest Scores) in. Gebruik de pijlen om het aantal aan te passen.

Opdracht nooit laten vallen

Opdracht nooit laten vallen

Klik op de link Een opdracht toevoegen (Add an assignment) om Canvas te laten weten een bepaalde opdracht nooit te laten vallen.

Opdracht selecteren

Opdracht selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Opdracht [1] de naam van de opdracht in de opdrachtgroep die nooit mag worden genegeerd.

Als je een andere opdracht wilt selecteren, klik je op Een andere opdracht toevoegen (Add another assignment) [2].

Regels opslaan

Regels opslaan

Wanneer je klaar bent met het toevoegen van regels, klik je op Opslaan (Save).

Opdrachtgroepregels weergeven

Opdrachtgroepregels weergeven

In de werkbalk Opdrachtgroep geeft Canvas het aantal regels weer dat aan de groep is toegewezen [1]. Beweeg met de muis boven de link om de regels weer te geven [2].