Hoe voeg ik een Planner-afsprakengroep toe aan een cursuskalender?

Als Planner is ingeschakeld voor je organisatie, kun je afsprakengroepen in de Planner maken. Afsprakengroepen maken een tijdblok waar cursisten je kunnen ontmoeten. Cursisten kunnen zich aanmelden voor afspraaktijden in hun eigen kalender.

Afspraken worden in je kalender weergegeven nadat een cursist of groep een tijdblok heeft gereserveerd. Afspraakdetails worden ook opgenomen wanneer je de kalender exporteert met behulp van de Kalender-feed.

Opmerkingen:

  • Als deelname van gebruikers beperkt is tot datums tussen de start- en einddatum van een cursus, kunnen Planner-evenementen niet worden bewerkt of verwijderd na de einddatum van de cursus.
  • Gebruik van de Planner is optioneel. Als de tool nog niet voor je account is ingeschakeld, kun je contact opnemen met de Canvas-beheerder.
  • Wanneer een cursusleider of onderwijsassistent een afsprakengroep voor een hele cursus maakt, kunnen alle cursussectiegebruikers de afsprakengroep bekijken. Als een afsprakengroep echter voor een bepaalde sectie is gemaakt of door een sectiebeperkte cursusleider of onderwijsassistent is toegevoegd, kunnen alleen gebruikers in die sectie de afsprakengroep bekijken.

Kalender openen

Kalender openen

Klik op de link Kalender (Calendar) in het Globale Navigatiemenu.

Gebeurtenis toevoegen

In de kalenderlijst klik je op het selectievakje voor de kalender waarin je de afsprakengroep wilt toevoegen [1]. Afsprakengroepen kunnen aan meerdere kalenders worden toegevoegd.

Klik op de gewenste datum van de kalender om een gebeurtenis toe te voegen [2]. Of klik op de pijltjes naast de naam van de maand om naar een andere maand [3] te navigeren en selecteer dan een datum.

Als je de datum niet handmatig wilt zoeken, kun je op het pictogram Toevoegen (Add) [4] klikken.

Afsprakengroep openen

Afsprakengroep openen

Klik op het tabblad Afsprakengroep (Appointment Group).

Naam en locatie maken

Naam en locatie maken

Typ de naam van de afspraak in het naamveld [1]. Typ de locatie van de afspraak in het veld locatieveld [2].

Kalenders selecteren

Kalenders selecteren

Klik op de knop Kalanders selecteren (Select Calendars) [1]. Om de cursus(sen) of sectie(s) te selecteren waar je de afsprakengroep wilt tonen, klik je op het selectievakje naast de cursusnaam of sectienaam [2]. Klik op Gereed (Done) om de kalenderlijst te sluiten [3].

Als je bepaalde secties in je cursus wilt selecteren, klik je op de pijl [4].

Opmerkingen:

  • De kalender kan niet meer worden gewijzigd nadat de afsprakengroep is opgeslagen. Er kunnen wel extra kalenders worden toegevoegd aan de oorspronkelijke afprakengroep.
  • Als de cursus of sectie die je wilt selecteren niet in de lijst Kalenders selecteren wordt weergegeven, ga je terug naar de kalender en klikt dan op het selectievakje voor de cursus of sectie in de kalenderlijst.

Groepsaanmelding toestaan

Groepsaanmelding toestaan

Als je ten minste één groepsreeks in je cursus hebt gemaakt, kunnen cursisten zich aanmelden in groepen door het selectievakje Cursisten laten inschrijven voor groepen (Have students sign up in groups) in te schakelen [1]. Selecteer vervolgens de naam van de groepscategorie die je voor de groepsaanmelding wilt gebruiken [2].

Opmerking: De optie voor groepen is alleen beschikbaar als je eerder de kalender voor de gehele cursus hebt geselecteerd. Je kunt geen kalender voor een specifieke sectie selecteren omdat Canvas momenteel geen ondersteuning biedt voor secties in groepen.

Tijdbereik voor afspraken instellen

Tijdbereik voor afspraken instellen

Voer in het datumveld [1] de datum van de afspraak in. Je kunt ook een datum selecteren door op het kalenderpictogram te klikken.

Stel het tijdbereik voor de afspraak in met behulp van het veld voor het tijdbereik [2]. Je moet minimaal één tijdblok invoeren.

Je kunt het tijdbereik opsplitsen in meerdere tijdblokken door de scheidingstijd in te voeren in het tijdveld [3]. Als je bijvoorbeeld bijeenkomsttijden van 15 minuten vanaf 14.00 tot 17.00 uur wilt maken, voer je het getal 15 in.

Klik op de knop Start (Go) om de tijdblokken te maken [4].

Afpraaktijden wijzigen

Afpraaktijden wijzigen

Je kunt elke afspraaktijd die met de scheidingstijd is gemaakt, handmatig wijzigen. Als je een afspraaktijd wilt verwijderen, klik je op het pictogram verwijderen voor verwijderen.

Opmerkingen:

  • De afspraakdatum, het tijdbereik en afspraaktijden kunnen niet meer worden gewijzigd nadat de afsprakengroep is opgeslagen. Er kunnen wel extra datums, tijdbereiken en afspraaktijden aan de orrspronkelijke afsprakengroep worden toegevoegd.
  • Je moet minimaal één tijdblok voor elke afsprakengroep maken.

Afspraakopties instellen

Afspraakopties instellen

Je kunt het aantal gebruikers beperken dat zich voor een tijdblok kan aanmelden door het selectievakje Beperk elk tijdblok (Limit each time slot) in te schakelen en het aantal tijdblokken in het veld voor beperkingen [1] in te voeren. Als je de optie hebt geselecteerd om cursisten zich te laten inschrijven in groepen, ziet dit veld eruit als Beperk elk tijdblok tot x groepen (Limit each time slot for x groups).

Als je de afspraaktijden openbaar wilt maken voor cursisten in de cursus, schakel je het selectievakje Cursisten toestaan te zien wie zich heeft aangemeld voor tijdblokken die nog beschikbaar zijn (Allow students to see who has signed up for time slots that are still available) in te schakelen [2]. Door deze optie in te schakelen kunnen cursisten ook de opmerkingen zien die andere cursisten aan hun afpraken hebbne toegevoegd.

Als je het aantal beschikbare afspraken wilt beperken, schakel je het selectievakje Beperk deelnemers tot het bijwonen van [aanta]] afspraak/afspraken. (Limit participants to attend [aantal] appointment(s)) in [3].

Opmerking: Wanneer je de optie voor groepsaanmelding gebruikt, hoeft er zich maar één groepslid voor een tijdblok namens de groep aan te melden. Elk lid van de groep ziet de afspraak in de eigen groepskalender.

Afpraakdetails toevoegen

Afpraakdetails toevoegen

Als je afspraakdetails over de afsprakengroep wilt toevoegen, typ je deze in het dtailsveld.

Afspraakgroep publiceren

Afspraakgroep publiceren

Klik op de knop Publiceren (Publish).

Kalender bekijken

Bekijk de afspraakdatums en -tijden in je cursuskalender. Cursisten kunnen tijdblokken reserveren. Door cursisten gereserveerde tijdblokken worden weergegeven met een effen kleur.

Opmerking: Als je een afsprakengroep aan meer dan één cursus hebt toegevoegd, worden tijdblokken van afspraken alleen weergegeven in de kalender voor de eerste cursus die in de afsprakengroep wordt vermeld.