Hoe gebruik ik de indexpagina Toetsen?

Je kunt alle toetsen in je cursus bekijken op de indexpagina Toetsen. Als cursusleider kun je ook toetsen toevoegen en toetsinstellingen aanpassen.

Meer informatie over toetsen.

Opmerking: Als je in je cursus werkt met de Nieuwe toetsen LTI, geeft de pagina Toetsen ook de toetsen van de Nieuwe toetsen weer. Ga naar het hoofdstuk Nieuwe toetsen voor informatie over de functionaliteit van Nieuwe toetsen.

Toetsen openen

Toetsen openen

Klik in de cursusnavigatie op de link Quizzen (Quizzes).

Indexpagina Toetsen weergeven

Indexpagina Toetsen weergeven

De indexpagina Toetsen biedt algemene instellingen bovenaan de pagina [1] gevolgd door de gegroepeerde toetstypen [2]. Afzonderlijke toetsen worden opgenomen in de diverse toetstypen [3].

Globale instellingen voor toetsen bekijken

Globale instellingen voor toetsen bekijken

Tot de globale instellingen behoren het zoeken naar toetsen [1] en het toevoegen van nieuwe toetsen [2]. Je kunt de opties voor cursustoetsen ook beheren in het menu Opties (Options) [3]:

Toetsopties bekijken

Toetsopties bekijken

In het menu Opties kun je de cursusvraagbanken beheren [1].

Als je instituut Nieuwe toetsen heeft ingeschakeld en je kiest ervoor om je keuze voor de toets-engine op te slaan wanneer je een toets maakt, kun je je opgeslagen keuze opnieuw instellen. Om je keuze voor de toets-engine opnieuw in te stellen, selecteer je de optie Keuze voor toets-engine opnieuw instellen (Reset quiz engine choice) in het afrolmenu met de opties [2].

Toetsgroepen bekijken

Toetsgroepen bekijken

Toetsgroepen kunnen worden uit- en samengevouwen door op de pijl naast de naam te klikken.

Beoordelingen van Nieuwe toetsen weergeven

Beoordelingen van Nieuwe toetsen weergeven

Als je in je cursus werkt met de Nieuwe toetsen LTI, geeft de pagina Toetsen de beoordelingen van de Nieuwe toetsen weer met het pictogram Nieuwe toetsen [1]. Toetsen gemaakt met het klassieke Canvas-toetshulpmiddel worden aangegeven met het pictogram Klassieke toets [2]. Beide toetstypen kunnen in dezelfde cursus worden gebruikt.

Informatie over de functionaliteit van Nieuwe toetsen is te vinden in het hoofdstuk Nieuwe toetsen in de handleiding voor cursusleiders.

Afzonderlijke toets bekijken

Afzonderlijke toets bekijken

Voor elke toets wordt het volgende weergegeven: de toetsnaam [1], inleverdatum (indien aanwezig) [2], het aantal punten dat aan de toets is toegekend [3], het aantal vragen in de toets [4] en de conceptstatus van de toets (wel of niet gepubliceerd) [5].

Je kunt voor een toets ook verschillende inleverdatums instellen en inleverdatums maken [6] volgens de cursussectie. Verschillende inleverdatums worden weergegeven als meerdere datums.

Opmerking: Er zijn geen inleverdatums vereist voor een toets.

Beschikbaarheidsdatums bekijken

Beschikbaarheidsdatums bekijken

Toetsen kunnen ook beschikbaarheidsdatums bevatten. Met beschikbaarheidsdatums kan een opdracht alleen voor een specifieke periode beschikbaar worden gemaakt.

Afzonderlijke toets beheren

Klik op het pictogram Opties [1] om een afzonderlijke toets te beheren.

In de vervolgkeuzelijst Opties kun je de toets bewerken [2], SpeedGrader openen [3], de toets verwijderen [4], de toets migreren naar Nieuwe toetsen [5], de toets naar een andere cursusleider sturen [6], of de toets kopiëren naar een andere toets [7].

Opmerking: De migratie-optie is alleen toegankelijk als de functieoptie Nieuwe toetsen is ingeschakeld in je cursus.

SIS-toetsen bekijken

SIS-toetsen bekijken

Als je organisatie SIS-integratie (Student Information System) heeft ingeschakeld, kun je nagaan of een toets is ingesteld om te worden verzonden naar het SIS van je organisatie. Toetsen kunnen rechtstreeks worden ingeschakeld door op het synchronisatiepictogram naast een toets te klikken.

Opmerking: Sommige organisaties kunnen beperkingen instellen voor toetsnamen en/of inleverdatums voor toetsen eisen. Als je een toets probeert in te schakelen en je een foutmelding ontvangt, geeft de fout aan welk vereiste moet worden opgelost voordat de toets geschikt is voor synchronisatie met je SIS.

Leertrajecten bekijken

Leertrajecten bekijken

Als je Leertrajecten in je cursus gebruikt, kun je nagaan welke items in Modules zijn ingesteld als Leertrajecten of voorwaardelijke inhoudsitems.

Blauwdrukcursus bekijken

Blauwdrukcursus bekijken

Als je cursus blauwdrukpictogrammen bevat, is de cursus gekoppeld aan een blauwdrukcursus. Blauwdrukcursussen zijn cursussen die als een sjabloon worden beheerd en kunnen vergrendelde objecten bevatten die beheerd worden door een Canvas-beheerder, cursusontwerper of andere cursusleider.

Het tabblad Cursusdetails in Cursusinstellingen geeft aan of je cursus een blauwdrukcursus is. In de meeste gevallen is je cursus geen blauwdrukcursus en kun je alleen niet-vergrendelde inhoud in je cursus beheren. Is je cursus een blauwdrukcursus, dan kun je cursusinhoud vergrendelen en synchroniseren met gekoppelde cursussen.

Cursistweergave bekijken

Klik op de knop Cursistweergave (Student View) om als cursist de indexpagina voor de toetsen te bekijken.

Opmerking: Als de cursusnavigatielink voor de pagina is uitgeschakeld en verborgen is voor cursisten, wordt de knop Cursistweergave niet getoond.