Welke verschillende typen toetsen kan ik in een cursus maken?

Het toetsinstrument wordt gebruikt om online toetsen en enquêtes te maken en beheren. Je kunt toetsen ook gebruiken om examens en testen uit te voeren en te modereren, zowel met als zonder beoordeling. De stappen om inhoud van een test te creëren zijn hetzelfde voor ieder type test.

Beoordeelde toetsen worden weergegeven in de Syllabus, Cijferlijst, Kalender en Opdrachtlijsten.

Opmerking: Oefentoetsen en niet-beoordeelde enquêtes worden niet in de Kalender weergegeven.

Beoordeelde toets aanmaken

Beoordeelde toets aanmaken

Een gewaardeerde test is de meest voorkomende test, en Canvas creëert automatisch een kolom in gradebook voor iedere gewaardeerde test die je opstelt. Nadat een student een gewaardeerde test maakt, zullen bepaalde typen vragen automatisch gewaardeerd worden. Je kunt ook toetsresultaten voor beoordeelde toetsen bekijken in SpeedGrader of op de pagina met toetsresultaten.

Een oefentoets creëren

Een oefentoets creëren

Een oefenteoets kan gebruikt worden als een leerinstrument om studenten te laten zien hoe goed ze het lesmateriaal begrijpen. Oefentoetsen zijn geen toetsen met een beoordeling. Studenten krijgen geen cijfer voor de oefentoetsen, zelfs als de toetsresultaten het aantal punten weergeven dat in de toets is behaald. De resultaten van de oefentoetsen worden niet op de cijferpagina van de cursist weergegeven en moeten vanaf de pagina met de inleveringsdetails worden bekeken. Je kunt ook toetsresultaten voor oefentoetsen bekijken.

Beoordeelde enquête maken

Beoordeelde enquête maken

Een beoordeelde enquête maakt het voor een instructeur mogelijk om studenten punten te geven voor het voltooien van een onderzoek, maar het onderzoek kan niet gewaardeerd worden op goede of foute antwoorden. Beoordeelde enquêtes kunnen anoniem blijven. Je kunt enquêteresultaten voor beoordeelde enquêtes ook bekijken op de pagina met toetsgegevens of in SpeedGrader.

Een niet-beoordeelde enquête maken

Een niet-beoordeelde enquête maken

Een niet-beoordeelde enquête maakt het mogelijk meningen of andere informatie van je studenten te krijgen, maar ze kunnen niet gewaardeerd worden voor het antwoorden. Niet-beoordeelde enquêtes kunnen anoniem blijven. Niet-beoordeelde enquêtes zijn geen toetstype met een beoordeling. Je kunt ook enquêteresultaten voor niet-beoordeelde enquêtes bekijken.