Hoe publiceer ik als cursusleider een module en hoe maak ik de publicatie ongedaan?

Als cursusleider kun je een module in een cursus publiceren of de publicatie ervan ongedaan maken. Niet-gepubliceerde modules zijn onzichtbaar voor cursisten.

Modules bepalen de totale stroom van je cursus en de inhoud ervan. Wanneer je items aan een module toevoegt, houd er dan rekening mee dat het ongedaan gemaakt zijn van de module de status van de afzonderlijke module-items overschrijft.

Als je bijvoorbeeld een gepubliceerde discussie aan een niet-gepubliceerde module toevoegt, zien cursisten de discussie niet op de pagina Modules. Ze kunnen de discussie dan nog wel in andere gebieden van Canvas zien, zoals de syllabus en de kalender, maar ze kunnen de discussie niet openen of eraan deelnemen. Houd rekening met deze mogelijke scenario's bij het toevoegen van cursusinhoud aan een module.

Modules bieden ook ondersteuning voor het publiceren van bestanden en voor het ongedaan maken van de publicatie ervan. Bovendien kan een bestand als beperkt worden ingesteld. Deze beperkte status geldt alleen voor bestanden en kan bestanden verborgen houden voor cursisten. Denk er wel aan dat beperkte bestanden voor cursisten zichtbaar blijven wanneer ze aan modules worden toegevoegd. Meer informatie over bestanden beperken in Canvas.

Modules openen

Modules openen

Klik in de Cursusnavigatie op de link Modules.

Status van alle modules weergeven

Status van alle modules weergeven

Op de overzichtspagina kun je de status van elke module zien. Groene pictogrammen geven aan dat de module is gepubliceerd [1]. Grijze pictogrammen geven niet-gepubliceerde modules aan [2]. Je kunt de status van een module wijzigen door gebruik te maken van het publicatievervolgkeuzemenu van de module.

Een module publiceren

Klik op het publicatievervolgkeuzemenu van de module [1] om een module te publiceren. Klik op de optie Module en alle items ervan publiceren (Publish module and all its items) [2] om de gehele module en alle items ervan in bulk te publiceren. Klik op de optie Alleen module publiceren (Publish module only) [3] om de module maar niet de module-items te publiceren.

Opmerking: Het in bulk publiceren van bestanden in een module is alleen beschikbaar wanneer Copyright bestand (File Copyright) is ingeschakeld en de gebruiksrechten in een cursus zijn in- of uitgeschakeld.

Publicatie van een module ongedaan maken

Publicatie van een module ongedaan maken

Klik op de optie Publicatie van een module en alle items ervan ongedaan maken (Unpublish module and all items) [2] om de publicatie van een module en alle items ervan ongedaan te maken.

Opmerking: Het in bulk ongedaan maken van de publicatie van bestanden binnen een module is niet beschikbaar.

Status van inhoudsitems van een module wijzigen

Status van inhoudsitems van een module wijzigen

Je kunt ook de status van afzonderlijke inhoudsitems van een module wijzigen. Hoewel door het publiceren van een module ook alle items in de module worden gepubliceerd, kun je de publicatie van afzonderlijke items naderhand handmatig ongedaan maken. Cursisten kunnen geen niet-gepubliceerde module-items zien die deel uitmaken van een gepubliceerde module. Meer informatie over het beheren van opdrachten, toetsen, discussies, pagina's en bestanden.

Als je een beperkt bestand toevoegt als module-item, wordt dat bestand weergegeven met een slotje. Beperkte bestanden werken als gepubliceerde bestanden en kunnen door cursisten worden bekeken (afhankelijk van de instelling voor beperking). Meer informatie over bestanden beperken in Canvas.

Opmerking: Houd er rekening mee dat het ongedaan gemaakt zijn van een module de status van de afzonderlijke module-items overschrijft. Als een item binnen een niet-gepubliceerde module wordt gepubliceerd, krijgen cursisten het item niet te zien op de pagina Modules, maar ze kunnen de gepubliceerde items wel elders in Canvas bekijken. Ze kunnen echter niets met het item doen totdat de module wordt gepubliceerd.

Cursistweergave modules

Cursistweergave modules

Cursisten kunnen geen acties zien die te maken hebben met de publicatiestatus, zoals pictogrammen gepubliceerd en publicatie ongedaan gemaakt. Cursisten zien alleen gepubliceerde modules en in modules beschikbare inhoudsitems, die als grijze tekst worden weergegeven.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No