Hoe kan ik opmerkingen als feedback achterlaten bij opdrachten van cursisten in SpeedGrader?

Je kunt feedback voor je cursisten achterlaten in de vorm van tekst, een bijgesloten bestand, video of audio.

Opmerkingen bij een opdracht worden ook weergegeven als een nieuwe thread in Gesprekken.

Als je cursisten een geschreven opdracht hebben ingeleverd en je wilt het document van commentaar voorzien, leer dan hoe je Canvas DocViewer in SpeedGrader kunt gebruiken. Een cursist kan je DocViewer-opmerkingen zien op de pagina Details inlevering (Submission Details) van de opdracht.

Opmerkingen:

  • Als je een opdrachtscore invoert, wordt de score automatisch verzonden naar de Cijferlijst wanneer je naar een nieuwe inlevering in SpeedGrader gaat. Opmerkingen bij opdrachten moeten echter handmatig worden verzonden voordat cursiusten deze kunnen zien.
  • Om ervoor te zorgen dat cursisten cijfers en opmerkingen voor een opdracht pas kunnen zien nadat je je beoordeling hebt afgerond, kun je een beleid voor handmatig posten voor de opdracht selecteren.

SpeedGrader openen

SpeedGrader openen

Open SpeedGrader vanuit een opdracht, toets of beoordeelde discussie.

Inlevering van cursist openen

Inlevering van cursist openen

Gebruik de cursistenlijst om te zoeken naar een inlevering van een cursist.

Inlevering selecteren

Desktop

Als een cursist meerdere inleveringen voor de opdracht heeft, kun je selecteren welke inlevering je wilt bekijken en er feedback aan wilt toevoegen. Je selecteert een inlevering door op de vervolgkeuzelijst Weer te geven inlevering (Submission to view) te klikken en een inlevering te selecteren. Inleveringen worden gerangschikt op basis van inleveringsdatum.

Opmerkingen bekijken

Opmerkingen bekijken

In de sectie Opmerkingen bij opdracht kun je opmerkingen voor de cursist opnemen [1]. Ook opmerkingen die de cursist toevoegt, worden in deze sectie weergegeven.

Opmerking: Als de opdracht wordt ondersteund door Opdrachtverbeteringen, is het mogelijk dat de sectie Opmerkingen bij opdracht wordt weergegeven als Opmerkingen bij deze poging.

Opmerkingen bij groepsopdrachten bekijken

Opmerkingen bij groepsopdrachten bekijken

Opmerkingen bij groepsopdrachten die niet individueel worden beoordeeld, worden naar de hele groep verzonden [1].

Groepsopdrachten met individuele beoordeling bevatten opties voor opmerkingen. Als je je opmerking naar één cursist in de groep wilt sturen, selecteer je Opmerking alleen naar deze cursist sturen (Send comment to this student only) [2]. Als je je opmerking naar de hele groep wilt sturen, selecteer je Opmerking naar de hele groep sturen (Send comment to the whole group) [3].

Opmerking: Een cursist ziet de opmerkingen bij een groepsopdracht mogelijk niet als hij of zij niet aan een groep is toegewezen en als de opdracht niet is ingesteld om cursisten afzonderlijk te beoordelen. De cursisten kunnen die opmerkingen wel op de pagina Cijfers bekijken.

Tekstopmerking toevoegen

Tekstopmerking toevoegen

Als je een opmerking wilt toevoegen aan de opdracht, voer je tekst in het veld Een opmerking toevoegen (Add a Comment) [1] in.

Om een opmerking uit de Opmerkingenbibliotheek te gebruiken, klik je op het pictogram Opmerkingenbibliotheek [2].

Je kunt het opmerkingenveld vergroten door te klikken op een hoek van het tekstvak en deze te slepen [3].

Bestand aan opmerking toevoegen

Bestand aan opmerking toevoegen

Als je een bestand aan je opmerking wilt toevoegen, klik je op het pictogram voor toevoegen.

Mediaopmerking toevoegen

Mediaopmerking toevoegen

Klik op het mediapictogram om een video- of audio-opmerking vast te leggen.

Chrome-spraakherkenning gebruiken

Chrome-spraakherkenning gebruiken

Als je met Chrome werkt, kun je de tool voor spraakherkenning gebruiken om opmerkingen achter te laten.

Emoji toevoegen

Emoji toevoegen

Als je organisatie dat heeft ingeschakeld, kun je emoji's toevoegen aan opmerkingen bij inleveringen.

Klik op het emojimenu [1] om een emoji te selecteren.

Als je een onlanmgs gebruikte emoji opnieuw wilt gebruiken, klik je op de emoji in het onlangs gebruikte menu [2].

Waarschuwing voor niet-geposte opmerking bekijken

Waarschuwing voor niet-geposte opmerking bekijken

Wanneer je een tekst-, medium- of audio-opmerking creëert en naar de volgende of vorige cursist voor de opdracht wilt gaan, word je ervan op de hoogte gesteld dat er een opmerking is gecreëerd maar deze niet is gepost.

Klik op de knop Doorgaan (Proceed) [1] om de opmerking als concept voor de opdracht op te slaan.

Je kunt ervoor kiezen om niet op de hoogte te worden gesteld van opmerkingen die niet zijn gepost door het selectievakje Niet opnieuw laten zien voor deze opdracht (Do not show again for this assignment) in te schakelen [2].

Opmerkingen:

  • De optie om de waarschuwing niet te tonen geldt per opdracht. Wanneer een andere opdracht wordt bekeken of tussen cursisten wordt genavigeerd voordat een opmerking wordt gepost, wordt de waarschuwing ook weergegeven.
  • De optie wordt ook per browser opgeslagen, dus wanneer een opdracht in een andere browser wordt bekeken, zal de waarschuwing ook worden weergegeven.

Conceptopmerking weergeven

Conceptopmerking weergeven

Als je de SpeedGrader-pagina verlaat of de opdracht van een andere cursist bekijkt voordat je je opmerking verzendt, krijg je van Canvas een melding dat je opmerking is opgeslagen als concept. Je kunt op elk gewenst moment terugkeren naar de opdracht en de conceptopmerking verzenden [1] of verwijderen [2]. Opmerkingen kunnen pas door cursisten worden bekeken nadat ze zijn verzonden.

Opmerking verzenden

Opmerking verzenden

Klik op de knop Inleveren (Submit).

Opmerking bekijken

Opmerking bekijken

Opmerkingen worden chronologisch gerangschikt met de oudere items bovenaan [1] en de nieuwere onderaan [2].

Opmerking: Afhankelijk van de grootte van je browservenster kan het lijken alsof opmerkingen in het vak SpeedGrader Discussion ingekort zijn. Gebruik de schuifbalk in het vak Discussie om extra of langere opmerkingen weer te geven.