Hoe kopieer ik een Canvas-cursus in een nieuwe cursus-shell?

Als je toestemming hebt om Canvas-cursussen te maken, kun je een cursus kopiëren en een nieuwe cursus-shell maken. Gekopieerde cursussen worden toegevoegd aan hetzelfde subaccount als de cursus die wordt gekopieerd.

Kopieer cursussen wanneer eerder gemaakte inhoud (opnieuw) wilt gebruiken, zoals cursusinstellingen, syllabus, opdrachten, modules, bestanden, pagina's, discussies, toetsen en toetsbanken. Je kunt ook evenementen en vervaldatums kopiëren en aanpassen, en je kunt toetsen in bulk migreren van Klassieke toetsen naar Nieuwe toetsen. Je kunt ook evenementen en vervaldata kopiëren en aanpassen. Niet alle inhoud kan als onderdeel van een cursus worden gekopieerd.

Wanneer je een Canvas-cursus kopieert met de knop Deze cursus kopiëren (Copy this Course), word je automatisch als cursusleider aan de cursus toegevoegd.

Meer informatie over het importprogramma van de cursus.

Opmerkingen:

 • Bij het importeren wordt soms niet alle inhoud overgebracht. Zie voor meer informatie de sectie over inhoud importeren in de Canvas-basisgids.
 • Een cursus meer dan een keer importeren zou onbedoelde gevolgen kunnen hebben Als je inhoud importeert in een nieuwe cursus, inhoudt bewerkt in de nieuwe cursus en later de vorige inhoud weer importeert, dan zal de geïmporteerde inhoud voorrang hebben boven de bestaande inhoud.
 • Als de knop Deze cursus kopiëren (Copy this Course) niet in de Cursusinstellingen verschijnt, is deze functie door je instituut beperkt. Heb je echter reeds toegang tot een cursus-shell, dan kun je een cursus via het cursus-importeerprogramma kopiëren.
 • Kopieën van bestaande Canvas-cursussen en cursusbestanden verwijzen naar het quotum van originele Canvas-cursusbestanden en worden niet meegeteld bij de quota voor cursusbestanden.
 • Als je alle inhoud kopieert of de cursusinstellingen opneemt in de geselecteerde inhoud, overschrijft het beleid voor het posten van cijfers dat geldt voor de oorspronkelijke cursus, het beleid voor het posten van cijfers dat geldt voor de nieuwe cursus. Bovendien behouden de geïmporteerde opdrachten hun beleid voor het posten van opdrachten dat geldt voor de oorspronkelijke cursus.
 • Als je jouw cursus niet kunt vinden, kan deze onder Cursussen in de Globale navigatie staan.
 • Wanneer een cursus met een nieuwe toets met een itembank wordt gekopieerd, wordt de itembank automatisch met de nieuwe cursus gedeeld.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Cursusinhoud kopiëren

Cursusinhoud kopiëren

Klik op de link Deze cursus kopiëren (Copy this Course).

Cursusdetails aanmaken

Cursusdetails aanmaken

Voer de naam [1] en de cursuscode [2] voor de nieuwe cursus in. De naam wordt op de startpagina van de cursus en in Gesprekken weergegeven. De cursuscode wordt bovenaan op het Cursusnavigatiemenu en in de cursuskaart in het dashboard weergegeven. De cursuscode wordt ook als de referentiecode of korte naam aangeduid.

Voer de begindatum [3] en de einddatum [4] voor de nieuwe cursus in.

Opmerking: Als de huidige cursus overschrijvingsdatums in de Cursusinstellingen bevat, zullen de start- en einddatumvelden met die datums worden gevuld.

Selecteer migratie-inhoud

Selecteer migratie-inhoud

Klik op het keuzerondje Alle inhoud (All content) wanneer je alle inhoud uit de cursus wilt importeren [1].

Klik op de knop Selecteer specifieke inhoud (Select specific content) wanneer je specifieke inhoud wilt selecteren [2].

Opmerking: Als je de optie voor specifieke inhoud hebt geselecteerd, moet je de inhoud aangeven die je wilt importeren; deze actie kan niet worden geannuleerd.

In bulk migreren van Bestaande toetsen als Nieuwe toetsen

In bulk migreren van Bestaande toetsen als Nieuwe toetsen

Als dit is toegestaan door je instituut, kun je bestaande toetsten in bulk migreren naar Nieuwe toetsen. Klik hiervoor op het selectievakje Bestaande toetsen importeren als Nieuwe toetsen (Import existing quizzes as New Quizzes).

Als je instituut de migratiefunctie voor toetsen inschakelt, migreren toetsbanken gekoppeld via een vragengroep in Klassieke toetsen naar Nieuwe toetsen. Als de migratiefunctie voor toetsen niet is ingeschakeld door je instituut, zul je vragen uit toetsbanken individueel moeten toevoegen voorafgaande aan de migratie naar Nieuwe toetsen.

Opmerkingen:

 • Nieuwe toetsen omvatten geen enquêtefunctie. Daarom komen enquêtes die zijn gemigreerd uit Klassieke toetsen in Nieuwe toetsen over als standaard toetsen.
 • Na migratie naar Nieuwe toetsen worden vragen met meerdere vervolgkeuzelijsten weergegeven als zoekvragen naar overeenkomsten.
 • Vragen van het type Tekst (geen vraag) migreren naar Nieuwe toetsen als stimulansvragen. Om een vraag weer te geven in een toets, moet een cursusleider de vraag toevoegen.
 • Vragengroepen met handmatig opgestelde vragen migreren als itembanken naar Nieuwe toetsen.
 • Als een toets meerdere keren is gemigreerd, gebruikt Canvas 'smart merging' om de inhoud van de toetsbank die moet worden behouden te ontcijferen. Dit proces zorgt ervoor dat alle inhoud behouden blijft, bijvoorbeeld wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd een toets bewerken.
 • Oefentoetsen van Klassieke toetsten kunnen naar Nieuwe toetsen worden gemigreerd. Zodra ze zijn gemigreerd worden de oefentoetsen standaard weergegeven als 'nul punten mogelijk' en worden verborgen op de pagina's Cijferlijst en Cijfers.

Evenementen en inleverdatums aanpassen

Evenementen en inleverdatums aanpassen

Voor het aanpassen van de inleverdatums die bij de cursus-gebeurtenissen en de opdrachten horen vink je het selectievakje Gebeurtenissen en inleverdatums aanpassen (Adjust events and due dates) aan.

Instellingen voor blauwdrukcursus kopiëren

Instellingen voor blauwdrukcursus kopiëren

Je kunt de instellingen van een blauwdrukcursus naar een andere blauwdrukcursus kopiëren. Bij het kopiëren van de instellingen van een blauwdrukcursus worden ook de vergrendelingsvoorkeuren voor objecten meegenomen. Je kopieert de instellingen van een blauwdrukcursus door het selectievakje Instellingen voor blauwdrukcursus kopiëren (Copy Blueprint Course Settings) in te schakelen.

Cursus maken

Cursus maken

Klik op de knop Cursus aanmaken (Create Course).

Bekijk lopende taken

Het menu van de lopende opdrachten laat de status van je import zien. Lopende rapporten laten een voortgangsbalk zien waarop de resterende tijd staat aangegeven die nog nodig is om de import te voltooien [1].

Als je hebt geselecteerd om bepaalde inhoud in je cursus te importeren, wordt de lopende opdracht getoond als Wachten op selectie (Waiting for Select) [2] en dan moet je eerst de inhoud selecteren die je wilt importeren.

De importeerfunctie kan ook andere statusaanduidingen laten zien als onderdeel van het importeerproces. Meer informatie over de status van de cursusimport.

Bekijk de inhoud van de voltooide imports door een link te volgen in de Cursusnavigatie.