Hoe maak ik een vergadering aan?

Je kunt een vergadering in een cursus aanmaken met virtuele kantooruren en sprekers. De uitnodigingen voor de vergadering worden uitgestuurd wanneer de vergadering wordt aangemaakt. Om genodigden attent te maken op de komende vergaderingen, kun je cursus-gebeurtenissen in de Kalender aanmaken.

Vergaderingen kunnen met zoveel gebruikers als nodig is worden gemaakt, maar de aanbevolen richtlijn is een limiet van 25 gebruikers. Je kunt meerdere vergaderingen aanmaken die op chronologische volgorde worden gerangschikt op aanmaakdatum. De meest recent aangemaakte vergadering verschijnt bovenaan de lijst.

Opmerkingen:

  • Een vergadering maken is een cursusmachtiging. Als je geen vergaderingen kunt maken, heeft je organisatie deze functie beperkt.
  • Gebruikers die zijn uitgenodigd voor een vergadering ontvangen geen melding in Canvas. Afhankelijk van de meldingsinstellingen van de gebruiker is het echter mogelijk dat ze een melding via e-mail en/of pushbericht ontvangen. Om gebruikers op de hoogte te brengen van een vergadering in Canvas, zou je een aankondiging, opdracht of kalenderevenement kunnen toevoegen.
  • Zie Bronnen voor webvergaderingen voor meer informatie over de opties voor webvergaderingen in Canvas.
  • De link Cursusnavigatie voor je tool voor webvergaderingen laat de naam van die tool zien. De link kan worden weergegeven als BigBlueButton, Adobe Connect of als de naam van de tool voor webvergaderingen die jouw instituut gebruikt.

Opmerking: Als je instituut mogelijk behoefte heeft aan meer dan 10 gelijktijdige vergaderingen aangestuurd door BigBlueButton, kan het verstandig zijn om te upgraden naar Premium BigBlueButton of zou je alternatieve oplossingen voor vergaderingen kunnen zoeken waarmee Canvas werkt, zoals Zoom, Hangouts, Teams en andere tools voor videovergaderingen die gratis of voor een gereduceerd tarief services aanbieden.

Open vergaderingen

Open vergaderingen

Klik in Cursusnavigatie op de link voor je tool voor webvergaderingen. De naam van de link laat de naam zien van de tool die door je instituut wordt gebruikt.

Vergadering toevoegen

Vergadering toevoegen

Klik op de knop Vergadering Toevoegen (Add Conference).

Vergaderingsdetails toevoegen

Om een nieuwe vergadering aan te maken, typ je een naam voor de vergadering in het veld Naam (Name) [1].

Je kunt een tijdslimiet instellen tot wanneer genodigde leden aan de vergadering kunnen deelnemen, voer je het aantal minuten in het veld Tijdsduur in minuten (Duration in Minutes) [2] in. De tijdslimiet gaat in wanneer de presentator de vergadering opent. Wanneer de tijdsduur is verstreken, kunnen nieuwe genodigden niet meer aan de vergadering deelnemen. De vergadering gaat door totdat de laatste persoon de vergaderruimte verlaat of de organisator van de vergadering de vergadering sluit.

Als je opname-opties voor deze vergadering wilt inschakelen, schakel je het selectievakje Opname voor deze vergadering inschakelen (Enable recording for this conference) in [3].

Als je een tijdslimiet voor de vergadering wilt instellen, kun je een langlopende vergadering maken door het selectievakje Geen tijdslimiet (voor langlopende vergaderingen) [No time limit (for long-running conferences)] [4] in te schakelen. Deze optie verwijdert de tijdslimiet uit het tijdsduurveld.

Als je een wachtruimte voor je vergadering wilt toevoegen, schakel je het selectievakje Wachtruimte inschakelen (Enable waiting room) in [5].

Als je de vergadering wilt toevoegen aan je cursuskalender zodat cursisten deze kunnen zien, schakel je het selectievakje Toevoegen aan kalender (Add to Calendar) in [6].

Om een beschrijving voor de vergadering in te voeren, typ je de gewenste beschrijving in het veld Beschrijving (Description) [7].

Cursisten uitnodigen

Cursisten uitnodigen

Je kunt iedere gebruiker in je cursus aan je vergadering toevoegen. Wanneer een gebruiker eenmaal is uitgenodigd, kan de gebruiker niet meer uit de vergadering worden verwijderd.

Als standaard worden alle cursisten in de cursus uitgenodigd voor de vergadering [1].

Schakel het selectievakje Verwijder alle cursuswaarnemers (Remove All Course Observer Members) [2] in om alle cursuswaarnemers te verwijderen uit de uitnodiging voor de vergadering. Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, worden alle cursisten behalve de waarnemers uitgenodigd voor de vergadering.

Je kunt de volgende instellingen voor deelnemers beheren:

  • Webcam delen: hiermee kunnen deelnemers hun webcam delen [3].
  • Webcams van alle kijkers weergeven: hiermee kunnen deelnemers de webcam van adere deelnemers zien [4].
  • Microfoon delen: hiermee kunnen deelnemers hun microfoon delen [5].
  • Openbare chatberichten sturen: hiermee kunnen deelnemers openbare chatberichten sturen [6].
  • Privé chatberichten sturen: hiermee kunnen deelnemers privé chatberichten sturen [7].

Opmerking: Vergaderingen kunnen bestaan uit zoveel gebruikers als nodig is, maar de aanbevolen richtlijn is een limiet van 25 gebruikers.

Deelnemers uitnodigen

Als je bepaalde secties, groepen of cursisten wilt selecteren, verwijder dan het vinkje uit het selectievakje Alle cursisten uitnodigen (Invite All Course Members) [1].

Om een of meer cursussecties uit te nodigen, klik je op het selectievakje(s) voor de sectie(s)| [2].

Om een of meer groepen uit te nodigen, klik je op het selectievakje(s) voor de groep(en)| [3].

Om een of meer individuele cursisten uit te nodigen, klik je op het selectievakje(s) voor de cursist(en)| [4].

Vergadering maken

Vergadering maken

Klik op de knop Maken (Create) om de vergaderingsinstellingen op te slaan.

Opmerking: Cursisten die zijn uitgenodigd voor een vergadering ontvangen geen melding in Canvas. Afhankelijk van de meldingsinstellingen van de cursist is het echter mogelijk dat ze een melding via e-mail, tekstbericht en/of pushbericht ontvangen. Om cursisten op de hoogte te brengen van een vergadering in Canvas, zou je een aankondiging, opdracht of kalenderevenement kunnen toevoegen.

Vergadering bekijken

Vergadering bekijken

Bekijk je aangemaakte vergadering.