Hoe importeer ik cijfers in de Cijferlijst?

Je kunt een CSV-bestand gebruiken om wijzigingen te uploaden naar de Cijferlijst. Je kunt informatie voor bestaande opdrachten uploaden, maar je kunt ook een CSV-bestand gebruiken om nieuwe opdrachten in de Cijferlijst te maken. Nieuwe opdrachten worden automatisch in je cursus gepubliceerd. Als je niet weet hoe je een bestand in CSV-indeling opslaat, raadpleeg dan de documentatie bij het programma waarmee je de wijzigingen voor de Cijferlijst maakt (bijvoorbeeld Excel).

Als je een kolom voor een nieuwe opdracht maakt, wordt je gevraagd hoe je de opdracht wilt importeren. Nieuwe opdrachten worden geüpload met de volgende instellingen:

 • Opdrachtgroep: Opdrachten
 • Type inlevering: Geen inlevering
 • Inleverdatum voor: Iedereen

 Opmerkingen:

 • In het CSV-bestand voor de Cijferlijst worden voltooide/niet-voltooide opdrachten gedownload als volledig of zonder cijfer (voor een opdracht van 10 punten is dat dan 10 of 0). Scores met een volledig of gedeeltelijk cijfer worden geüpload als voltooide opdracht. Scores met het cijfer nul worden geüpload als niet-voltooide opdracht.
 • Met uploads van CSV-bestanden kunnen opdrachten worden gemaakt en cijfers worden bijgewerkt. Andere onderdelen van de Cijferlijst, zoals opdrachtstatus, opmerkingen of beleidsregels voor posten van cijfers, kunnen er niet mee worden bijgewerkt.
 • Opdrachten met beoordeling in lettervorm en beoordeling met gemiddeld eindcijfer ondersteunen geen items die geen deel uitmaken van het beoordelingsschema van de opdracht.
 • Alle wijzigingen die worden aangebracht aan niet-alleen-lezen kolommen, worden in de upload opgenomen. Alleen-lezen kolommen daarentegen, worden automatisch genegeerd in de upload.
 • Wanneer er meerdere beoordelingsperioden zijn geactiveerd, kunnen er met CSV-uploads geen nieuwe opdrachten worden gemaakt. Nieuwe opdrachten moeten momenteel in de Canvas-interface worden gemaakt. Bovendien worden CSV-bestanden geverifieerd aan de hand van sluitingsdatums van beoordelingsperioden. In een gesloten beoordelingsperiode kunnen cijfers voor geen enkele opdracht worden gewijzigd.
 • Een upload herkent geen opdrachtnamen met daarin de tekst Huidige score, Huidige punten, Eindscore, Eindcijfer of Eindresultaat.
 • Als je wijzigingen naar de Cijferlijst wilt uploaden met student- of opdrachtnamen die speciale tekens bevatten, moet het bestand zijn opgeslagen als UTF-8 CSV.
 • Uploads van CSV-bestanden negeren gereserveerde kolomnamen evenals verborgen en verwijderde aangepaste kolommen. Onder gereserveerde kolomnamen vallen Student, ID, SIS gebruikers-ID, SIS aanmeldings-ID, Sectie, Integratie-ID en Hoofdaccount.
 • Cijferwijzigingen in inleveringen van Klassieke toetsen worden mogelijk weergegeven als speciale punten in SpeedGrader.

CSV-bestand maken

Nieuwe bestanden kun je opslaan als Grades-Course_Naam.csv.

Vereiste kolommen en hun volgorde

 • Naam van student
 • Student-ID
 • SIS gebruikers-ID (alleen vereist als je SIS gebruikt)
 • SIS aanmeldings-ID (alleen vereist als je SIS gebruikt)
 • Sectie
 • Opdracht (voor een bestaande of nieuwe opdracht; behoud ID's voor bestaande opdrachten)

Opmerking: Als je geen nieuw CSV-bestand wilt maken, kun je nog altijd het CSV-bestand downloaden uit Canvas, het bestand wijzigen en hetzelfde bestand opnieuw uploaden. De gemaakte wijzigingen worden dan weergegeven in Canvas.

Cijferlijst openen

Cijferlijst openen

Klik op de link Cijfers (Grades) in Cursusnavigatie.

Scores uploaden

Klik op de knop Importeren (Import).

Bestand kiezen

Bestand kiezen

Klik op de knop Bestand kiezen (Choose File) of Bladeren (Browse), afhankelijk van je browser

Bestand openen

Bestand openen

Zoek naar het CSV-bestand [1] en klik op Openen (Open) [2].

Gegevens uploaden

Gegevens uploaden

Klik op de knop Gegevens uploaden (Upload Data).

Nieuwe gegevens uploaden

Als je een nieuwe kolom aan het CSV-bestand toevoegt en het bestand vervolgens uploadt, vraagt Canvas wat je met de nieuwe kolom wilt doen. Kies Een nieuwe opdracht (A new assignment) [1] in de vervolgkeuzelijst. Wijs vervolgens het mogelijk aantal punten toe [2]. Klik op de knop Doorgaan (Continue) [3].

Opmerkingen:

 • Wanneer er meerdere beoordelingsperioden zijn geactiveerd, kunnen er met CSV-uploads geen nieuwe opdrachten worden gemaakt.
 • Nieuwe opdrachten die via een CSV-bestand zijn gemaakt, worden automatisch gepubliceerd en behouden het beleid voor posten in de cursus.

Wijzigingen opslaan

Bekijk de wijzigingen die je in de Cijferlijst hebt aangebracht [1]. Eventuele wijzigingen die resulteren in een lager cijfer dan de vorige versie worden gemarkeerd in rood [2].

Als je opdrachten uploadt zonder dat daarin cijfers zijn gewijzigd, worden die opdrachten in de upload verborgen [3].

Klik op de knop Wijzigingen opslaan (Save Changes) [4].

Bijgewerkte Cijferlijst bekijken

Bijgewerkte Cijferlijst bekijken

Bekijk de bijgewerkte gegevens in de Cijferlijst.