Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik een voorpagina in een cursus instellen?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe kan ik een voorpagina in een cursus instellen?

De startpagina van de cursus is de eerste weergave die je cursisten te zien krijgen wanneer ze je cursus openen. Voor de startpagina van de cursus kun je een pagina uit je cursuspagina's aanpassen en deze weergeven als de startpagina van de cursus.

Als je de startpagina van de cursus wilt wijzigen in een aangepaste pagina, moet je de pagina eerst instellen als voorpagina. De voorpagina laat Canvas zien welke pagina als startpagina van de cursus kan worden gebruikt. Gebruik deze pagina om een welkomstbericht, links, afbeeldingen of andere informatie voor cursisten weer te geven.

Opmerkingen:

  • Voordat je de voorpagina instelt, moet de pagina worden gepubliceerd.
  • Je kunt de voorpagina bewerken, een andere pagina instellen als voorpagina of de voorpagina verwijderen.
  • Voordat je een voorpagina instelt, stuurt de link Pagina's in Cursusnavigatie je door naar de pagina-index. Maar nadat je een voorpagina hebt geselecteerd, wordt met de link Pagina's altijd de voorpagina geopend. Je kunt terugkeren naar de pagina-index door te klikken op de knop Alle pagina's bekijken (View All Pages).
  • De voorpagina kan ook worden ingesteld op het weergeven van recente cursusaankondigingen.

Pagina's openen

Pagina's openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Pagina's (Pages).

Alle pagina's bekijken

Als voorheen een voorpagina is geselecteerd, wordt deze weergegeven.

Je kunt een lijst met alle cursuspagina's bekijken door te klikken op de knop Alle pagina's bekijken (View All Pages).

Voorpagina instellen in Paginalijst

Ga naar de gepubliceerde pagina die je wilt instellen als voorpagina [1]. Klik op het pictogram Opties [2] en vervolgens op de link Als voorpagina gebruiken (Use as Front Page) [3].

Voorpagina weergeven

De voorpagina wordt aangegeven door een grijs label met de naam Voorpagina (Front Page) [1].

Je kunt de voorpagina wijzigen in elke andere pagina in de cursus door het pictogram Opties te selecteren [2].

Voorpagina instellen in afzonderlijke pagina

Je kunt een pagina ook vanaf elke pagina in je cursus instellen als voorpagina. Klik op de naam van een gepubliceerde pagina die je wilt instellen als voorpagina.

Als voorpagina gebruiken

Klik op pictogram Instellingen

Klik op het pictogram Opties [1] en vervolgens op de link Als voorpagina gebruiken (Use as Front Page) [2].

Voorpagina verwijderen

Je kunt de voorpagina verwijderen door naar de pagina met het grijze label Voorpagina te gaan [1]. Klik op het pictogram Opties [2] en vervolgens op de link Als voorpagina verwijderen (Remove as Front Page) [3].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.