Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik als cursusleider contactmethoden voor ontvangst van Canvas-meldingen toevoegen?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe kan ik als cursusleider contactmethoden voor ontvangst van Canvas-meldingen toevoegen?

In Canvas kun je contactmethoden toevoegen voor het ontvangen van meldingen. Met contactmethoden kun je aangeven hoe je meldingen wilt ontvangen wanneer er verschillende gebeurtenissen binnen een cursus plaatsvinden. Meldingen zijn in gebruik voor alle cursussen in Canvas. Canvas ondersteunt meldingen via e-mail, Slack en diverse webservices.

Nadat je contactmethoden hebt toegevoegd, kun je je eigen Meldingsinstellingen instellen om aan te geven hoe vaak je op de hoogte wilt worden gebracht van cursusgebeurtenissen.

Bekijk een video over meldingsinstellingen.

Gebruikersinstellingen openen

Gebruikersinstellingen openen

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en vervolgens op de link Instellingen (Settings) [2].

Contactmogelijkheden toevoegen

Contactmogelijkheden toevoegen

In de zijbalk Contactmogelijkheden geeft je account het standaard e-mailadres (indien aanwezig) weer dat aan je account is gekoppeld. Als je een extra e-mailadres toevoegen wilt toevoegen, klik je op de link E-mailadres toevoegen (Add Email Address) [1].

Als je meerdere Canvas-accounts hebt, kun je het pictogram Toevoegen (Add) [2] bekijken, waarmee je het adres kunt samenvoegen met een ander Canvas-account dat hetzelfde e-mailadres gebruikt.

Als je Slack als contactmethode wilt toevoegen, klik je op de link Een contactmethode toevoegen (Add Contact Method) [3].

Communicatiewaarschuwingen bekijken

Communicatiewaarschuwingen bekijken

Canvas stuurt geen meldingen naar communicatiekanalen die gebouncet zijn, wat betekent dat het kanaal geen meldingen meer kan genereren of verzenden. Bounces kunnen plaatsvinden met ongeldige adressen (als gevolg van typefouten, gewijzigde adressen, etc.) of als gevolg van geblokkeerde servers.

In Gebruikersinstellingen kan Canvas de volgende pictogrammen weergeven om de status van een contactmethode aan te geven:

  • Waarschuwing [1]: geeft een contactmethode aan die is teruggestuurd. Je kunt de fout herstellen door de contactmethode uit je profiel te verwijderen en vervolgens weer toe te voegen.
  • Vinkje [2]: geeft een niet-bevestigd e-mailadres aan.

Klik op het pictogram Verwijderen [3] om de contactmethode te verwijderen.

Goedgekeurde integraties bekijken

Goedgekeurde integraties bekijken

Wanneer je integraties van derden toegang geeft tot je account, wordt het gedeelte Goedgekeurde integraties weergegeven met alle goedgekeurde integraties. Voor elke integratie wordt het volgende weergegeven: de naam van de app, het doel (als er een is opgegeven), de datum waarop de app het laatst werd gebruikt, de datum waarop de app verloopt en een link om meer details te bekijken.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.