Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe gebruik ik cursusinstellingen?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe gebruik ik cursusinstellingen?

Met de navigatielink Instellingen kun je gemakkelijk de verschillende gebruikers en secties bekijken en bijwerken. Hiermee kun je ook de navigatie in je cursus aanpassen. Afhankelijk van je machtigingen kun je verschillende niveaus van de cursusinstellingen bewerken.

Instellingen openen

Instellingen openen

Het gedeelte Instellingen van je cursus is alleen beschikbaar voor cursusleiders.

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Cursusgegevens bekijken

Cursusgegevens bekijken

Het tabblad Cursusgegevens (Course Details) bevat de gegevens van je cursus, zoals de naam, je quotum en de licentie die je aan de cursusinhoud hebt gekoppeld. Je kunt ook de cursusstatus zien. Als de publicatie van de cursus niet ongedaan kan worden gemaakt, stelt de pop-uptekst je daarvan op de hoogte.

Secties bekijken

Secties bekijken

Op het tabblad Secties kun je een sectie toevoegen aan je cursus en inschrijvingen van cursisten voor de sectie beheren.

Navigatie bekijken

Navigatie bekijken

Op het tabblad Navigatie kun je de links voor Inhoudsnavigatie in je cursus wijzigen. Met slepen en neerzetten kun je cursusnavigatielinks herschikken en verbergen.

Hier worden ook eventuele geconfigureerde Externe apps (LTI Tools) voor cursusnavigatie weergegeven.

Apps bekijken

Apps bekijken

Als je organisatie het Canvas App Center heeft ingeschakeld, kun je op het tabblad Apps alle beschikbare externe leerinstrumenten in Canvas bekijken. Maar je kunt apps ook handmatig configureren.

Functieopties weergeven

Functieopties weergeven

Op het tabblad Functieopties (Feature Options) kun je Canvas-functies binnen je cursus in- en uitschakelen die door je accountbeheerder beschikbaar zijn gesteld.

Integraties bekijken

Integraties bekijken

Indien ingeschakeld door je organisatie, kun je ook het tabblad Integraties openen. Met het tabblad Integraties kun je inschrijvingsgegevens synchroniseren met Microsoft Teams.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.