Wat is het verschil tussen inleverdatums en beschikbaarheidsdatums van opdrachten?

Cursusleiders kunnen voor een opdracht niet alleen een inleverdatum instellen, maar ook een specifiek datumbereik waarbinnen cursisten de opdracht kunnen inleveren. Deze datums worden beschikbaarheidsdatums genoemd. De datums zijn optioneel en kunnen worden ingesteld afhankelijk van de manier waarop je de opdracht wilt beheren.

In toetsen kunnen beschikbaarheidsdatums van invloed zijn op de inleveringen van cursisten. Bekijk de les over beschikbaarheidsdatum voor toetsen voor meer informatie.

Opmerkingen:

 • Onder de velden vervaldatum en beschikbaarheidsdatum laat Canvas de tijdzonedatum en tijd volgens context zien. Als je cursussen beheert in een andere dan je eigen lokale tijdzone en een inleverdatum voor een opdracht maakt of bewerkt, worden de cursus en lokale tijden weergegeven ter referentie.
 • Wanneer er meerdere beoordelingsperiodes in een cursus zijn ingeschakeld, worden alleen inleverdatums gevalideerd op basis van gesloten beoordelingsperiodes. Beschikbaarheidsdatums zijn niet van toepassing.
 • Afhankelijk van hun notificatie-instellingen ontvangen cursisten een notificatie als je een opdracht publiceert, zelfs als de beschikbaarheidsdatum niet gehaald is.

Inleverdatum weergeven

Inleverdatum weergeven

De inleverdatum is de datum en tijd waarop de opdracht moet zijn ingeleverd. Opdrachten die na de inleverdatum worden ingeleverd, worden in de Cijferlijst gemarkeerd als te laat. Inleverdatums zijn niet vereist in Canvas, maar ze komen van pas bij het beheren van de werkstroom en deadlines van cursussen.

Je kunt een specifieke tijd instellen als onderdeel van de inleverdatum. Wanneer je de inlevertijd van een opdracht verandert, komt de secondenwaarde als standaard op 0 te staan, tenzij de minutenwaarde op 59 wordt ingesteld; in dat geval komen de seconden ook op 59 te staan. Bijvoorbeeld, als je de inleverdatum en -tijd instelt op 19 september om 16:15 uur, wordt de inlevering van een cursist als te laat gemarkeerd wanneer deze de opdracht op 19 september om 16:15:01 inlevert.

Als er geen tijd bij de datum staat, wordt de vermelde datum standaard ingesteld op de standaard inlevertijd van de cursus.

Beschikbaarheidsdatums bekijken

Beschikbaarheidsdatums bekijken

Als je een datumbereik wilt maken voor het inleveren van opdrachten door cursisten, kun je beschikbaarheidsdatums instellen. Beschikbaarheidsdatums worden ook wel vergrendeldatums genoemd.

Beschikbaar vanaf (Available From) [1]: de datum en tijd waarop de opdracht beschikbaar wordt gesteld voor cursisten. Als er geen tijd bij de inleverdatum staat, wordt de vermelde datum standaard ingesteld op de standaard inlevertijd van de cursus. Cursisten kunnen de inhoud van de opdracht pas bekijken nadat de Beschikbaar vanaf-datum is verstreken.

Tot [2]: de datum en tijd vanwaaraf cursisten de opdracht niet meer kunnen inleveren. Als er geen tijd is ingesteld, komt deze tijd als standaard op 23:59:59 uur te staan voor de tijdzone van de cursus en de opdracht zal sluiten om 0:00:00 uur van de volgende dag.

Wanneer de opdracht wordt gepubliceerd, kan de opdracht op elk moment tijdens de gehele cursus worden ingeleverd als er geen beschikbaarheidsdatums zijn ingevuld.

Opdrachtdetails bekijken

Opdrachtdetails bekijken

Nadat je opdracht hebt opgeslagen, kun je de details van de opdracht bekijken. Als er een inleverdatum voor de opdracht geldt, wordt die datum weergegeven onder de kop Inleveren (Due) [1]. Als er beschikbaarheidsdatums zijn, worden deze weergegeven onder de koppen Beschikbaar vanaf (Available from) en Tot (Until) [2].

Je kunt ook details van alle opdrachten bekijken op de pagina Opdrachtindex (Assignments Index).

Juiste antwoorden in Toetsen weergeven

Juiste antwoorden in Toetsen weergeven

In Toetsen betekent de Tot-datum niet dat cursisten daarna geen toegang meer tot de resultaten van hun toets zouden hebben. Maar je kunt wel instellen dat cursisten hun resultaten na de Tot-datum niet meer kunnen zien. Daarvoor moet je de toetsopties bewerken en toegang tot de toetsresultaten beperken.

Werken met inlever- en beschikbaarheidsdatums

Inlever- en beschikbaarheidsdatums kunnen samen worden gebruikt, afhankelijk van de manier waarop je de opdracht wilt beheren. Hier zie je enkele veelgebruikte scenario's die je voor datums kunt gebruiken. In alle voorbeelden is een inleverdatum opgenomen, hoewel die niet voor opdrachten vereist is.  

Open opdracht maken

Open opdracht maken

Als je een opdracht gedurende de hele cursus geopend wilt houden, moet je geen beschikbaarheidsdatums instellen. Als er geen beschikbaarheidsdatums zijn ingesteld, kan de opdracht door alle gebruikers worden ingeleverd totdat de cursus wordt beëindigd.

Als je er bijvoorbeeld voor wilt zorgen dat cursisten de opdracht op elk gewenst moment kunnen zien en inleveren, maar degenen wilt belonen die zich aan de inleverdatum van 19 september om 23:59 uur houden, stel dan alleen de inleverdatum in.

Canvas geeft als volgt een score aan de opdracht:

 • Canvas opent de opdracht voor alle inleveringen van cursisten op de eerste dag van de cursus (op basis van de periodedatum en tijdzone van de cursus)
 • In de Cijferlijst wordt de opdracht gemarkeerd als op tijd ingeleverd indien die inlevering plaatsvond uiterlijk 19 september om 23:59 uur (op basis van de tijdzone van de cursus)
 • In de Cijferlijst wordt de opdracht gemarkeerd als te laat ingeleverd indien die inlevering plaatsvond op of na 20 september om 00:00:00 (op basis van de tijdzone van de cursus)
 • Canvas sluit de opdracht voor alle inleveringen van cursisten op de laatste dag van de cursus (op basis van de periodedatum en tijdzone van de cursus)

Inlevering beperken vanaf Beschikbaar vanaf-datum

Inlevering beperken vanaf Beschikbaar vanaf-datum

Als je wilt dat cursisten een opdracht pas bekijken en inleveren vanaf een bepaalde datum, stel je een Beschikbaar vanaf-datum in. De cursisten kunnen de inhoud van de opdracht pas zien na het verstrijken van de Beschikbaar vanaf-datum en -tijd. De rubrieken zijn wel zichtbaar voor leerlingen, ongeacht de beschikbaarheidsdatums.

Als je bijvoorbeeld voor een opdracht instelt dat deze moet zijn ingeleverd op 19 september om 23:59 uur, maar niet wilt dat de opdracht wordt ingeleverd vóór 9 september om 00:00 uur, stel je de Beschikbaar vanaf-datum in op 9 september om 00:00 uur.

Canvas geeft als volgt een score aan de opdracht:

 • Canvas opent de opdracht voor alle inleveringen van cursisten op 9 september om 00:00 uur (op basis van de tijdzone van de cursus)
 • In de Cijferlijst wordt de opdracht gemarkeerd als op tijd ingeleverd indien die inlevering plaatsvond uiterlijk 19 september om 23:59 uur (op basis van de tijdzone van de cursus)
 • In de Cijferlijst wordt de opdracht gemarkeerd als te laat ingeleverd indien die inlevering plaatsvond op of na 20 september om 00:00:00 (op basis van de tijdzone van de cursus)
 • Canvas sluit de opdracht voor alle inleveringen van cursisten op de laatste dag van de cursus (op basis van de periodedatum en tijdzone van de cursus)

Inlevering beperken tot Tot-datum

Inlevering beperken tot Tot-datum

Als je wilt dat cursisten een opdracht inleveren tot een bepaalde datum, stel je een Tot-datum ins. De datum die je instelt is afhankelijk van het feit of je te late inleveringen accepteert. Wanneer de Tot-datum is verstreken, kunnen cursisten hun inleveringen blijven bekijken of downloaden en alle opmerkingen bij de inlevering weergeven.

Geen te late inleveringen: sommige cursusleiders staan geen te late inleveringen toe door de Tot-datum in te stellen als de Inleveren-datum. Als je bijvoorbeeld wilt dat cursisten de opdracht met een inleverdatum van 19 september om 23:59 uur op elk moment kunnen bekijken, maar u geen te laten inleveringen wilt accepteren, stel dan ook de Tot-datum in op 19 september om 23:59 uur.  

Canvas geeft als volgt een score aan de opdracht:

 • Canvas opent de opdracht voor alle inleveringen van cursisten op de eerste dag van de cursus (op basis van de periodedatum en tijdzone van de cursus)
 • In de Cijferlijst wordt de opdracht gemarkeerd als op tijd ingeleverd indien die inlevering plaatsvond uiterlijk 19 september om 23:59 uur (op basis van de tijdzone van de cursus)
 • Canvas sluit de opdracht voor alle inleveringen van cursisten op 20 september om 00:00 (op basis van de tijdzone van de cursus)

 

Te late inzendingen toestaan

Te late inleveringen toestaan: sommige cursusleiders staan te late inleveringen binnen een bepaald tijdsbestek na de inleverdatum toe. Als je bijvoorbeeld wilt toestaan dat cursisten een te late opdracht nog tot drie dagen na de inleverdatum mogen inleveren, stel je de Tot-datum in op 22 september om 23:59 uur.

Canvas geeft als volgt een score aan de opdracht:

 • Canvas opent de opdracht voor alle inleveringen van cursisten op de eerste dag van de cursus (op basis van de periodedatum en tijdzone van de cursus)
 • In de Cijferlijst wordt de opdracht gemarkeerd als op tijd ingeleverd indien die inlevering plaatsvond uiterlijk 19 september om 23:59 uur (op basis van de tijdzone van de cursus)
 • In de Cijferlijst wordt de opdracht gemarkeerd als te laat ingeleverd indien de inlevering plaatsvindt tussen 20 september om 0:00:00 uur en 22 september om 23:59:59 uur (op basis van de tijdzone van de cursus)
 • Canvas sluit de opdracht voor alle inleveringen van cursisten op 23 september om 00:00:00 (op basis van de tijdzone van de cursus)

Opmerking: In Toetsen is de functie voor automatisch inleveren gekoppeld aan de Tot-datum, die van invloed is op de inleveringen door cursisten. Bekijk de les over beschikbaarheidsdatum voor toetsen voor meer informatie.

Inleveringen beperken tot datumbereik

Inleveringen beperken tot datumbereik

Als je wilt dat cursisten een opdracht alleen in een bepaald datumbereik inleveren, stel je beide beschikbaarheidsdatum voor de opdracht in.

Als een opdracht bijvoorbeeld op 19 september om 23:59 uur moet zijn ingeleverd, maar je wilt dat cursisten de opdracht alleen tussen 9 en 22 september kunnen inleveren, en je drie dagen geeft voor te late inleveringen, stel je de Beschikbaar vanaf-datum in op 9 september om 00:00 uur en de Tot-datum op 22 september om 23:59 uur.

Canvas geeft als volgt een score aan de opdracht:

 • Canvas opent de opdracht voor alle inleveringen van cursisten op 9 september om 00:00 uur (op basis van de tijdzone van de cursus)
 • In de Cijferlijst wordt de opdracht gemarkeerd als op tijd ingeleverd indien die inlevering plaatsvond uiterlijk 19 september om 23:59 uur (op basis van de tijdzone van de cursus)
 • In de Cijferlijst wordt de opdracht gemarkeerd als te laat ingeleverd indien de inlevering plaatsvindt tussen 20 september om 00:00 en 22 september om 23:59:59 uur (op basis van de tijdzone van de cursus)
 • Canvas sluit de opdracht voor alle inleveringen van cursisten op 23 september om 00:00:00 (op basis van de tijdzone van de cursus)

In bulk bijwerken van inlever- en beschikbaarheidsdatums

Je kunt mogelijk in een keer de inlever- en beschikbaarheidsdatums voor meerdere opdrachten tegelijk bijwerken.

Als er geen tijd is ingesteld, komt de inlevertijd als standaard op 23:59:59 uur te staan voor de tijdzone van de cursus, en de opdracht wordt als te laat ingeleverd gemarkeerd wanneer de inlevering om 0:00:00 uur plaatsvindt. Bijvoorbeeld, als je de inleverdatum en tijd instelt op 19 september om 23:59 uur, wordt de opdracht als te laat ingeleverd gemarkeerd wanneer de inlevering op 20 september om 0:00:00 uur of later plaatsvindt.