Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe exporteer ik een Canvas cursus?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe exporteer ik een Canvas cursus?

Je kunt een Canvas-cursus exporteren om deze aan iemand anders in een andere Canvas-account te geven, om deze op een later tijdstip binnen de account van een andere instelling op te halen of om voor back-up een kopie op je lokale computer aan te maken. Je kunt op ieder gewenst moment een exportbestand importeren in Canvas.

Exportbestanden zijn verpakt als MSCC ZIP-bestanden die alleen kunnen worden geopend door programma's die Common Cartridge-bestanden ondersteunen. Je kunt de extensie ook van .imscc naar .zip veranderen en het bestand als elk ander zip-bestand behandelen.

Opmerkingen:

  • Canvas-exports omvatten geen back-ups van interactie tussen studenten en cijfers. Cijfers kunnen separaat geëxporteerd worden in een .csv-bestand.
  • Sommige externe app LTI-tools zoals Google Drive en Office 365 behouden de toolconfiguraties niet in de geëxporteerde cursussen. Je zou in plaats daarvan de functie kopiëren van de cursus kunnen gebruiken.
  • Canvas ondersteunt geen cursusexportbestanden groter dan 50 GB. Cursussen groter dan 50 GB kunnen niet worden geëxporteerd en laten een foutmelding zien wanneer je ze probeert te exporteren.
  • Canvas voor Elementair exportpakketten behouden het Canvas voor Elementair thema.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Exporteer cursus

Exporteer cursus

Klik op de link Cursusinhoud exporteren (Export Course Content).

Selecteer exporttype

Selecteer exporttype

Klik in de koptekst Exporttype op de radioknop Cursus (Course) [1]. Klik op de knop Maak export aan (Create Export) [2] om te beginnen met exporteren.

Opmerking: Wanneer je de cursus al eerder hebt geëxporteerd laat Canvas eerdere exports onder de kop exports van inhoud zien.

Houd export in de gaten

Bekijk de progressiebalk. Een cursus exporteren in Canvas kan een paar minuten duren, afhankelijk van de grootte. Je ontvangt een e-mail wanneer de export gereed is.

Download nieuwe export

Download nieuwe export

Klik op de link Nieuwe export (New Export) om de nieuwe export te downloaden.

Opmerking: Inhoud-exports vervallen na 30 dagen en kunnen niet langer worden gedownload.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.