Hoe kan ik toetsen importeren vanuit QTI-pakketten?

Je kunt gemakkelijk toetsen importeren vanuit programma's die QTI-bestanden maken. Als een programma geen QTI-bestanden maakt, kan het bestand niet in Canvas worden geïmporteerd.

QTI-bestanden kunnen worden gemaakt in tal van verschillende Learning Management Systems (LMS) en LMS-software:

 • Toetsen die zijn gemaakt in Respondus 4.0 (Windows-software) kunnen als QTI-pakketten worden geëxporteerd. Raadpleeg deze handleiding (DOC) voor informatie over het gebruik van Respondus 4.0. Er is ook een Snelstartgids (PDF) voor Respondus 4.0 beschikbaar.
 • Toetsen die zijn gemaakt in Blackboard (WebCT, Angel) kunnen als QTI-pakketten worden geëxporteerd.
 • Toetsen die zijn gemaakt in Moodle kunnen als QTI-pakketten worden geëxporteerd. Dit werkt met Moodle 2.0 en oudere versies. Moodle 2.1 en nieuwere versies exporteren echter geen QTI-pakketten meer.

Opmerkingen:

 • Canvas ondersteunt QTI-versies 1.2 en 2.1.
 • Exportbestanden van toetsen bevatten geen vragen uit toetsen die werken met willekeurig geselecteerde vragen uit toetsbanken.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Importeer inhoud naar de cursus

Importeer inhoud naar de cursus

Klik op de knop Cursusinhoud importeren (Import Course Content).

Inhoudtype selecteren

Inhoudtype selecteren

Selecteer de optie QTI .zip-bestand (QTI .zip file).

Bestand kiezen

Bestand kiezen

Klik op Bestand kiezen (Choose File).

Bestand openen

Bestand openen

Zoek en klik op het ZIP-bestand dat je wilt importeren [1]. Klik op de knop Openen (Open) [2].

Importeeropties bekijken

Importeeropties bekijken

Je kunt de opties voor je import beheren voordat deze wordt gemaakt.

Als Nieuwe toetsen in je cursus is ingeschakeld, kun je toetsen in het importpakket omzetten naar de indeling voor Nieuwe toetsen [1].

Je kunt ook beoordelingsinhoud overschrijven met overeenkomende ID's [2].

Bestaande toetsen importeren als Nieuwe toetsen

Bestaande toetsen importeren als Nieuwe toetsen

Als dit is toegestaan door je instituut, kun je bestaande toetsten importeren naar Nieuwe toetsen. Klik hiervoor op het selectievakje Bestaande toetsen importeren als Nieuwe toetsen (Import existing quizzes as New Quizzes).

Als je instituut de migratiefunctie voor toetsen inschakelt, migreren toetsbanken gekoppeld via een vragengroep in Klassieke toetsen naar Nieuwe toetsen. Als de migratiefunctie voor toetsen niet is ingeschakeld door je instituut, zul je vragen uit toetsbanken individueel moeten toevoegen voorafgaande aan de migratie naar Nieuwe toetsen.

Opmerkingen:

 • De optie Bestaande toetsen importeren als Nieuwe toetsen wordt alleen weergegeven voor cursussen waarvoor Nieuwe toetsen is ingeschakeld.
 • Als je Nieuwe toetsen hebt ingeschakeld maar de optie niet wordt weergegeven, heeft je instituut Migratie van Nieuwe toetsen bij importeren niet ingeschakeld.
 • Je kunt geen standaard toetsbank selecteren bij gebruik van de optie Beoordelingsinhoud importeren als Nieuwe toetsen.
 • Nieuwe toetsen omvatten geen enquêtefunctie. Daarom komen enquêtes die zijn gemigreerd uit Klassieke toetsen in Nieuwe toetsen over als standaard toetsen.
 • Na migratie naar Nieuwe toetsen worden vragen met meerdere vervolgkeuzelijsten weergegeven als zoekvragen naar overeenkomsten.
 • Vragen van het type Tekst (geen vraag) migreren naar Nieuwe toetsen als stimulansvragen. Om een vraag weer te geven in een toets, moet een cursusleider de vraag toevoegen.
 • Vragengroepen met handmatig opgestelde vragen migreren als itembanken naar Nieuwe toetsen.
 • Als een toets meerdere keren is gemigreerd, gebruikt Canvas 'smart merging' om de inhoud van de toetsbank die moet worden behouden te ontcijferen. Dit proces zorgt ervoor dat alle inhoud behouden blijft, bijvoorbeeld wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd een toets bewerken.

Inhoud beoordeling overschrijven

Inhoud beoordeling overschrijven

Je kunt de inhoud van de beoordeling overschrijven met overeenkomende ID's door het selectievakje Beoordelingsinhoud met identieke ID's overschrijven (Overwrite assessment content with matching IDs) in te schakelen.

Sommige systemen hergebruiken hun ID's voor elke nieuwe exportbewerking. Dit betekent dat als je twee afzonderlijke toetsbanken exporteert, ze dezelfde ID hebben. Om verlies van beoordelingsgegevens te voorkomen, behandelt Canvas de toetsbanken als afzonderlijke objecten, ondanks diezelfde ID's. Met deze optie wordt deze beveiligingsfunctie uitgeschakeld en worden beoordelingsgegevens met dezelfde ID overschreven.

Toetsbank selecteren

Toetsbank selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Standaard toetsbank (Default Question bank) de toetsbank die je wilt gebruiken.  

Toetsbank maken

Toetsbank maken

Als er geen toetsbank is die je wilt gebruiken, kun je een nieuwe toetsbank maken. Selecteer de optie Nieuwe toetsbank maken (Create new question bank) in de vervolgkeuzelijst.

Cursus importeren

Cursus importeren

Klik op de knop Importeren (Import) [1].

Een voortgangsindicator geeft de uploadstatus als percentage aan [2].

Bekijk lopende taken

Het menu van de lopende opdrachten laat de status van je import zien. Lopende rapporten laten een voortgangsbalk zien waarop de resterende tijd staat aangegeven die nog nodig is om de import te voltooien.

De importeerfunctie kan ook andere statusaanduidingen laten zien als onderdeel van het importeerproces. Meer informatie over de status van de cursusimport.

Wanneer de cursus is voltooid, kun je de toetsen bekijken op de toetspagina in Cursusnavigatie.

Opmerking: Als je je beoordelingen hebt geïmporteerd in Nieuwe toetsen, kun je de toetsen bekijken op de pagina Opdrachten.