Hoe gebruik ik de indexpagina Opdrachten?

Je kunt al je cursusopdrachten zien op de indexpagina Opdrachten. Als cursusleider kun je ook groepen toewijzen, een opdracht maken en opdrachtinstellingen wijzigen. Bovendien kun je opdrachten en opdrachtgroepen anders rangschikken.

Meer informatie over Opdrachten.

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments).

Indexpagina Opdrachten bekijken

Indexpagina Opdrachten bekijken

De indexpagina Opdrachten biedt algemene instellingen bovenaan de pagina [1] gevolgd door de opdrachtgroepen [2]. Afzonderlijke opdrachten worden opgenomen in de diverse opdrachtgroepen [3].

Opmerking: De indexpagina Opdrachten ondersteunt sneltoetsen. Je kunt een venster met een lijst van toetsenbordsneltoetsen weergeven door de toetsen Shift+vraagteken op je toetsenbord tegelijk in te drukken.

Globale opties voor opdrachten bekijken

Globale instellingen omvatten het zoeken naar opdrachten [1], het toevoegen van een nieuwe opdrachtgroep [2] en het toevoegen van een nieuwe opdracht [3]. Om het eindcijfer voor opdrachtgroepen te wegen of een massabewerking van inleverdatums en beschikbaarheidsdatums uit te voeren, klik je op het pictogram Opties (Options) [4].

Bekijken per beoordelingsperiode

Wanneer er in een cursus meerdere beoordelingsperioden zijn ingeschakeld, kun je met behulp van de globale instellingen de pagina Opdrachten sorteren en filteren op beoordelingsperiode.

Opdrachten en opdrachtgroepen worden gevalideerd aan de hand van opdrachten in afgesloten beoordelingsperioden.

Opdrachttypen bekijken

Opdrachttypen bekijken

Op de pagina Opdrachten worden alle opdrachten in de cursus weergegeven. Bij elk opdrachttype wordt een pictogram weergegeven dat het opdrachttype toont: opdracht [1], discussie [2], klassieke toets [3] of nieuwe toets [4].

Discussies en toetsen worden ook weergegeven in hun respectievelijke indexpagina's in Canvas.

Beoordelingen van Nieuwe toetsen weergeven

Beoordelingen van Nieuwe toetsen weergeven

Als je de Nieuwe toetsen LTI in je cursus gebruikt, worden Nieuwe toetsen aangegeven door het pictogram Nieuwe toetsen [1]. Toetsen gemaakt met het klassieke Canvas-toetshulpmiddel worden aangegeven door het pictogram Klassieke toets [2]. Beide toetstypen kunnen in dezelfde cursus worden gebruikt.

Informatie over de functionaliteit van Nieuwe toetsen is te vinden in het hoofdstuk Nieuwe toetsen in de handleiding voor cursusleiders.

Afzonderlijke opdrachten bekijken

Afzonderlijke opdrachten bekijken

Voor elke opdracht wordt het volgende weergegeven: opdrachtnaam [1], inleverdatum (indien aanwezig) [2], het aantal punten dat aan de opdracht is toegekend [3] en de conceptstatus van de opdracht (wel of niet gepubliceerd) [4].

Je kunt voor een opdracht ook verschillende inleverdatums instellen en inleverdatums maken op basis van de cursussectie. Verschillende inleverdatums worden weergegeven als meerdere datums.

Als een opdracht gekoppeld is aan een module, wordt de modulenaam weergegeven bij het regelitem van die opdracht [5].

Opmerking: Er zijn geen inleverdatums vereist voor een opdracht.

Beschikbaarheidsdatums bekijken

Beschikbaarheidsdatums bekijken

Opdrachten kunnen ook beschikbaarheidsdatums bevatten. Met beschikbaarheidsdatums kan een opdracht alleen voor een specifieke periode beschikbaar worden gemaakt.

Afzonderlijke opdrachten beheren

Klik op de naam van een opdracht [1] om de opdracht te bekijken.

Je kunt ook de vervolgkeuzelijst Opties gebruiken om de opdracht te bewerken [2], SpeedGrader te openen [3], de opdracht te dupliceren [4], de opdracht te verplaatsen [5], een opdracht aan een Leertraject toe te voegen [6], de opdracht te verwijderen [7], de opdracht naar een andere cursusleider te verzenden [8] of de opdracht naar een andere cursus te kopiëren [9].

Opmerking: De instelling voor Leertrajecten kan in je cursus worden beheerd als de instelling door je organisatie is ingeschakeld.

Positie van opdracht wijzigen

Positie van opdracht wijzigen

Je kunt de positie van een opdracht wijzigen door de aanwijzer boven de handgreep naast de naam van de opdracht te houden en de opdracht naar de gewenste locatie te slepen.

Opmerking: Als je gebruikmaakt van meerdere beoordelingsperioden, kun je opdrachten en toetsen die deel uitmaken van een afgesloten beoordelingsperiode niet verplaatsen naar een andere opdrachtgroep. Je kunt wel open opdrachten en toetsen naar een andere opdrachtgroep verplaatsen.

SIS-opdrachten bekijken

SIS-opdrachten bekijken

Als je organisatie SIS-integratie (Student Information System) heeft ingeschakeld, kun je nagaan of een opdracht is ingesteld om te worden verzonden naar het SIS van je organisatie. Beoordeelde opdrachten kunnen rechtstreeks worden ingeschakeld door op het synchronisatiepictogram naast een opdracht te klikken.

Met sommige SIS-integraties zoals PowerSchool kun je opdrachtgroepen importeren. Geïmporteerde groepen bevatten een importpictogram om ze te onderscheiden van handmatig gemaakte opdrachtgroepen in Canvas.

Opmerking: Sommige organisaties kunnen beperkingen instellen voor opdrachtnamen en/of inleverdatums voor opdrachten eisen. Als je een opdracht probeert in te schakelen en je een foutmelding ontvangt, geeft de fout aan welk vereiste moet worden opgelost voordat de opdracht geschikt is voor synchronisatie met je SIS.

Synchronisatie uitschakelen

Synchronisatie met SIS uitschakelen

Als je synchronisatie voor alle opdrachten in de cursus moet uitschakelen zonder ze afzonderlijk te beheren, kun je synchronisatie uitschakelen voor alle opdrachten in één keer uitschakelen. Klik op het menu met opties [1] en selecteer de link Synchronisatie met SIS uitschakelen (Disable Sync to SIS) [2]. Alle opdrachten worden bijgewerkt en uitgeschakeld in de SIS-synchronisatie.

Opmerking: Synchronisatie met SIS uitschakelen is niet beschikbaar in het menu met opties, tenzij er al ten minste één opdracht is ingeschakeld voor synchronisatie met SIS.

Leertrajecten bekijken

Leertrajecten bekijken

Als je Leertrajecten in je cursus gebruikt, kun je nagaan welke items in Modules zijn ingesteld als Leertrajecten of als voorwaardelijke inhoudsitems.

Opmerking: De instelling voor Leertrajecten kan in je cursus worden beheerd als de instelling door je organisatie is ingeschakeld.

Blauwdrukcursus bekijken

Blauwdrukcursus bekijken

Als je cursus blauwdrukpictogrammen bevat, is de cursus gekoppeld aan een blauwdrukcursus. Blauwdrukcursussen zijn cursussen die als een sjabloon worden beheerd en kunnen vergrendelde objecten bevatten die beheerd worden door een Canvas-beheerder, cursusontwerper of andere cursusleider.

Het tabblad Cursusdetails in Cursusinstellingen geeft aan of je cursus een blauwdrukcursus is. In de meeste gevallen is je cursus geen blauwdrukcursus en kun je alleen niet-vergrendelde inhoud in je cursus beheren. Is je cursus een blauwdrukcursus, dan kun je cursusinhoud vergrendelen en synchroniseren met gekoppelde cursussen.

Cursistweergave bekijken

Klik op de knop Cursistweergave (Student View) om als cursist de indexpagina voor de opdrachten te bekijken.

Opmerking: Als de cursusnavigatielink voor de pagina is uitgeschakeld en verborgen is voor cursisten, wordt de knop Cursistweergave niet getoond.