Hoe beoordeel ik een toetsvraag van Nieuwe toetsen één voor één in SpeedGrader?

Je kunt individuele vragen van Nieuwe toetsen beoordelen met behulp van SpeedGrader. De meeste toetsitems worden automatisch beoordeeld nadat een cursist de toets heeft ingeleverd. Vragen met een verhaal of bestandsupload moeten echter handmatig worden beoordeeld.

Opmerkingen:

  • Toetsen die vragen uit een itembank halen, zullen de vragen voor elke leerling in een andere volgorde stellen. De volgorde van de vragen voor elke inzending kan binnen SpeedGrader variëren.
  • Als je klassieke toetsen gebruikt, leer dan hoe je één toetsvraag per keer beoordeelt.

Cijfers openen

Cijfers openen

Klik op de link Cijfers (Grades) in Cursusnavigatie.

SpeedGrader openen

Vind de toets die je wilt beoordelen [1]. Klik vervolgens op elke beoordelingscel voor de toets [2].

Klik op het pictogram Cijferlijstcel om de cijferlijstcel te openen. Klik vervolgens op de SpeedGrader-link in de cijferlijstcel [4].

SpeedGrader-opties openen

SpeedGrader-opties openen

Klik op het pictogram SpeedGrader-instellingen [1] en vervolgens op de link Opties (Options) [2] om de vragen één voor één te kunnen beoordelen.

Per vraag beoordelen selecteren

Per vraag beoordelen selecteren

Klik op het selectievakje Per vraag beoordelen (Grade by question) [1]. Klik vervolgens op de knop Instellingen opslaan (Save Settings) [2].

De getallenbalk bekijken

De getallenbalk bekijken

Wanneer de optie om de toetsvragen één voor één te beoordelen is ingeschakeld, toont Canvas een getallenbalk naast het scherm van de toets om elke vraag in je toets weer te geven [1].

Getallen met een indicator geven vragen weer die handmatig moeten worden beoordeeld [2]. Canvas toont ook een meldingenbalk met de toetstvragen die handmatig beoordeeld en van een cijfer voorzien moeten worden [3].

Een cijfer geven

Vragen die handmatig beoordeeld moeten worden, hebben een rand en de tekst In afwachting van een cijfer (Waiting for grade) [1].

Als je een extra opmerking over de vraag wilt toevoegen, klik je op het pictogram Opmerking [2]. Klik op de knop Correct [3] om de cursist het volle aantal punten voor het antwoord te geven. Klik op de knop Incorrect [4] om de cursist geen punten voor het antwoord te geven. Je kunt ook op de pijlknoppen [5] klikken om de score te verhogen of verlagen.

Klik op de knop Bijwerken (Update) [6] om de score op te slaan.

Naar de volgende cursist gaan

Naar de volgende cursist gaan

Klik op de knop Volgende cursist (Next Student) [1] om het antwoord van een andere student op dezelfde vraag te beoordelen.

Klik op de knop Vorige cursist (Previous Student) [2] om terug te keren naar een vorige cursist.

Opmerking: SpeedGrader toont dezelfde toetsvraag voor de volgende leerling.