Hoe pas ik het beleid voor te late inlevering toe in de cijferlijst?

Met het beleid voor te late inlevering kunt u automatisch punten aftrekken voor alle inleveringen die te laat zijn. Een inlevering wordt als te laat aangeduid wanneer deze na het verstrijken van de inleverdatum wordt ingeleverd. Alleen opdrachten met een status Te laat worden getroffen door het beleid voor te late inlevering. Het beleid voor te late inlevering wordt op een inlevering toegepast wanneer deze wordt beoordeeld.

Het beleid voor te late inlevering geldt alleen voor de cursus waarin ze is ingesteld. Het beleid voor te late inlevering zal van invloed zijn op eerder beoordeelde opdrachten, maar niet op opdrachten in beoordelingsperiodes die al afgesloten zijn, of op inleveringen van cursisten waarvan de inschrijving al is afgelopen. Het uitschakelen van het beleid voor te late inlevering verwijdert de strafpunten voor te laat inleveren van eerder beoordeelde opdrachten niet.

Met het beleid voor te late inlevering kun je een percentage van het totaal aantal mogelijk te behalen punten voor een opdracht definiëren dat zal worden afgetrokken wanneer de opdracht te laat wordt ingeleverd. Punten kunnen per dag of per uur worden afgetrokken als de opdracht te laat wordt ingeleverd. Als het veld Aftrek bijvoorbeeld is ingesteld op 10%, als interval Dag is geselecteerd en de opdracht 10 punten waard is, dan zal er 1 punt per dag worden afgetrokken. Als een inlevering 2 dagen te laat is en de cursist het volle aantal punten wordt toegekend, dan is het eindcijfer voor de opdracht 8 punten (2 dagen te laat x 1 punt aftrek per dag = 2 strafpunten voor te laat inleveren).

Om het aantal strafpunten voor te laat inleveren te berekenen, rondt Canvas de dag of het uur naar boven af naar het volgende hele getal. Je kunt bijvoorbeeld een beleid voor te late inlevering van 10% per dag instellen. Als een cursist een beoordeling waarmee 10 punten kunnen worden verdiend, 1,3 dagen te laat inlevert, wordt voor het bepalen van de strafpunten voor te laat inleveren 1,3 dagen afgerond op 2 dagen. De score van de cursist zal de aftrek voor te laat inleveren van 20% (2 punten) weerspiegelen.

Daarnaast kun je voor het beleid voor te late inlevering een drempel instellen voor het laagst mogelijke cijfer. Het laagst mogelijke cijferpercentage is de laagste score die een cursist kan krijgen als er een aftrek wordt toegepast op basis van het beleid voor te late inlevering op cijfers boven dat percentage. Elk cijfer dat gelijk of onder dat percentage valt zal niet worden onderworpen aan de aftrek op basis van het beleid voor te late inlevering.

Als het beleid voor te late inlevering bijvoorbeeld is ingesteld om 10% per dag in mindering te brengen voor te late inleveringen en een cursist 8 dagen te laat is met een opdracht die 10 punten waard is, dan zou het cijfer van de leerling 2 punten zijn als hij of zijn de volledig punten heeft gekregen voor de opdracht (8 dagen te laat x 1 punt in mindering per dag = 8 strafpunten voor te laat inleveren). Als het laagst mogelijke cijfer echter ingesteld is op 60%, wordt het cijfer van de leerling aangepast naar 6 punten. Op cijfers die lager dan of gelijk aan 6 zijn, is het beleid voor te late inlevering niet van toepassing.

Opmerkingen:

  • Het instellen van een beleid voor te late inlevering heeft effect op alle opdrachten in een cursus, inclusief opdrachten met vervaldatums in het verleden. Voor het uitsluiten van een specifieke opdracht markeer je de inlevering als iets anders dan Te laat in de cijferlijstcel.
  • Voor de berekening van de strafpunten voor te late inlevering worden de dagen afgerond naar het volgende hele getal. Als een cursist bijvoorbeeld 1,3 dagen te laat inlevert, zullen de strafpunten voor te late inlevering worden berekend alsof de cursist 2 dagen te laat was. Dit gedrag geldt ook voor uren.
  • Het toepassen van een aftrek op te late inleveringen heeft automatisch effect op eerder beoordeelde inleveringen. Daarom moet het beleid voor te late inlevering ingesteld worden wanneer je een cursus aanmaakt, vóór je de opdrachten zelf maakt.
  • Het beleid voor te late inlevering heeft geen effect op inleveringen in beoordelingsperiodes die al afgesloten zijn, of op inleveringen van cursisten waarvan de inschrijving al is afgelopen.
  • Het beleid voor te late inlevering wordt niet automatisch toegepast op opdrachten op papier of opdrachten die niet hoeven te worden ingeleverd. Er kan echter een Te laat-label worden toegevoegd aan de cijferlijstcel.
  • Het beleid voor te late inlevering heeft geen effect op inleveringen voor voltooide/onvoltooide opdrachten.
  • Het beleid voor te late inlevering werkt mogelijk niet correct wanneer het toegepast wordt op een toets die gemaakt is met de tool Klassieke toetsen en wanneer er ook een beleid voor ontbrekende inlevering gebruikt wordt. Om ervoor te zorgen dat de aftrek voor het te laat inleveren correct berekend wordt voor deze toetsen, moet je een tot-datum en -tijd instellen die na de einddatum vallen. Als je geen tot-datum voor de toets instelt, kun je bij het nakijken van de test de speciale punten in SpeedGrader op 0 zetten.
  • Het beleid voor te late inlevering wordt niet ondersteund wanneer de mogelijkheid tot meerdere pogingen is geactiveerd in Nieuwe Toetsen.

Cijfers openen

Cijfers openen

Klik op de link Cijfers (Grades) in Cursusnavigatie.

Cijferlijstinstellingen openen

Klik op het Instellingen (Settings) pictogram.

Beleid voor te laat inleveren bekijken

Beleid voor te laat inleveren bekijken

Bekijk in de cijferlijstinstellingen het tabblad Beleid voor te late inlevering (Late Policies).

Beleid voor te late inlevering toepassen

Beleid voor te late inlevering toepassen

Klik op het selectievakje Aftrek automatisch toepassen op te late inleveringen (Automatically apply deduction to late submissions).

Opmerking: Wanneer je dit selectievakje inschakelt, zal de aftrek die je ingesteld hebt automatisch toegepast worden op alle te late inleveringen in de cursus die al eerder beoordeeld zijn, en ook op toekomstige te late inzendingen die je gaat beoordelen.

Aftrek instellen

Aftrek instellen

Om het percentage in te stellen dat van late inleveringen moet worden afgetrokken, stel je een percentage in het veld Aftrek late inlevering (Late Submission Deduction [1] in. Stel vervolgens in het vervolgkeuzemenu Aftrekinterval (Deduction interval) [2] het interval in waarvoor je wilt dat Canvas punten aftrekt. De beschikbare intervalopties zijn dag en uur.

Het laagst mogelijke cijfer instellen

Het laagst mogelijke cijfer instellen

Voer een percentage in het veld Laagst mogelijke cijfer (Lowest possible grade) in om voor het beleid voor te late inlevering een drempel te bepalen voor het laagst mogelijke cijfer. Het laagst mogelijke cijferpercentage is de laagste score die een cursist kan krijgen als er een aftrek wordt toegepast op basis van het beleid voor te late inlevering op cijfers boven dat percentage. Elk cijfer dat gelijk of onder dat percentage valt zal niet worden onderworpen aan de aftrek op basis van het beleid voor te late inlevering.

Instellingen toepassen

Instellingen toepassen

Klik op de knop Instellingen toepassen (Apply Settings).

Cijfers weergeven

Cijfers weergeven

Bekijk de betrokken cijfers in de cijferlijst.

Cijferlijstcel bekijken

Cijferlijstcel bekijken

In de cijferlijstcel kun je de details over het cijfer van de cursist bekijken en de instellingen voor elke individuele inlevering van de cursist aanpassen.

In de sectie Cijferinfo [1], kun je het cijfer dat je aan de cursist gegeven hebt voor de inlevering, de aftrek voor te laat inleveren, en het eindcijfer van de cursist voor de opdracht bekijken of bewerken.

In de sectie Status [2] kun je bekijken hoeveel dagen te laat de cursist de opdracht heeft ingeleverd en in het intervalveld het aantal dagen te laat aanpassen. Je kunt de inzending ook handmatig wijzigen naar een andere status dan Te laat. Als je echter de status wijzigt, worden eventuele strafpunten die automatisch op de inzending van de cursist zijn toegepast, verwijderd.

Waarschuwing Beleid voor te late inlevering bekijken

Als je een beleid voor te late inlevering instelt en vervolgens een van de parameters aanpast, zal Canvas een waarschuwing weergeven om je te laten weten dat het wijzigen van beleid voor te late inlevering effect heeft op eerder beoordeelde inleveringen. Om ervoor te zorgen dat de strafpunten voor te laat inleveren niet worden toegepast op een specifieke inlevering, moet je handmatig de status van deze inlevering in de cijferlijstcel veranderen in iets anders dan Te laat.